Menu
Obec Svatoslav
Svatoslav

Roky 1984 - 1986

ROK 1984

Letošním rokem vstupujeme do čtvrtého roku sedmé pětiletky. Přejme si všichni, aby to byl rok mírového  života  a rozvoje naší společnosti. Leden: Celá první dekáda se vyznačovala suchým a teplým počasím bez sněhu. Teploty v  průměru denní  +8 oC, noční 0 až +3oC. 13-ho konala MOKSČ výroční hodnotící schůzi. Novým předsedou byl zvolen s. Antl Miloslav p.č. 114. Ze 16-ho na 17-ho v noci sněžilo a napadlo asi 30 cm sněhu. Ochladilo se – nastala pravá zima. Teploty ke konci měsíce denní –2 až +5oC. Významných jubileí se v tomto měsíci dožili: Koudelka Josef č. 104 – 60 let, Křístelová Anežka č. 10 – 70 let, Rothová Anežka č. 72 – 70 let, Barták Frant. č. 61 – 75 let, Urbánková Josefa č. 45 – 80 let, Valová Karolína č. 137 – 80 let, Třeštíková Ant. č. 87 – 89 let. Únor. Počátkem měsíce se nestěhovali do obce  manželé Přidalovi, kteří koupili dům č. 57  t.j. pohostinství od majitelů Marie Vildomcové  vdovy a její dcery Bohuslavy provdané Doležalové, bytem Přibyslavice. Tento dům po přestavbách vždy sloužil v obci jako hospoda a dědil se v rodině. Nastávající majitelé budou i nadále provozovat pohostinství pod podnikem Jednota. 10-ho v poledních hodinách vysílal československý rozhlas zprávu, že 9.února v 16,50 hod.  zemřel po dlouhé nemoci generální tajemník ÚV KSSS a předseda  presidia nejvyššího sovětu SSSR Jurij Vladimír Andropov. Jeho jméno je spjato s komunistickou stranou sov. svazu, bojovníka za mír. 11-ho zemřela naše občanka p. Marie Vildomcová p.č. 1  ve věku 83 let. Studená vlna zasáhla v polovině měsíce naše území. Teploty denní +2 až +5oC, noční –4oC. V sobotu 18-ho provedl SPOZ při MNV vítání občánků. Manželé Anna a František  Roth p.č. 14 se dostavili se synem Radkem a Ivanka a Ladislav Běhalovi p.č. 125 se  synem Ladislavem. Po slavnostním aktu se rodiče zapsali do pamětní knihy narozených dětí a přijali upomínkové dárky. Hned po té následoval další slavnostní akt – předání prvních občanských průkazů 15-ti letým našim občanům. Za přítomnosti  zástupců MNV, složek NF a člena obvodního odd. SNB a rodičů slavnostně občanské průkazy přijali: Bartošek Frant. č. 50, Cvrkal Rudolf č. 16, Kerber Jan č. 146, Kavlík Josef č. 107, Suchomel Libor č. 62, Suchomel Dušan č. 49, Žák Petr č. 43.  21-ho zemřela po delší nemoci občanka p. Růžena Řepová p.č. 160 ve věku 72 let. 24-ho po mírném oteplení a úbytku sněhu znovu sněžilo a napadlo asi 30 cm nového sněhu. Teploty: denní –2 až +2oC, noční –4 až 0oC. Významných výročí se v tomto měsíci dožili: Mencler Stanislav č. 158 – 60 let, Roth František č. 14 – 70 let, Škaroupková Marie č. 96 – 70 let, Řepová Marie č. 156 – 75 let, Vít Josef č. 39 – 85 let. Březen: výroční schůze organizací NF konaly organizace: MO SSM a předsedou byl zvolen Prokop Libor č. 147, MO Sokola a předsedou byl zvolen Kerber Jan č. 146. Souvislá sněhová pokrývka trvala až do 1. poloviny měsíce. Od 18-ho nastalo znovu ochlazení. Teploty denní –2oC, noční –8oC. 25-ho ve 2 hod. se posunou ručičky hodin na 3 hod. ranní. Je zaveden letní čas, který potrvá až do 30. září 1984. Všechny jarní zemědělské práce jsou velmi opožděné. JZD Deblín ještě s pracemi nezačalo. Významných výročí se v tomto měsíci dožili: Kobylková Marie č. 12 – 60 let, Kučera Josef č. 44 – 60 let, Kerber Antonín č. 85 – 75 let. Duben. 4-ho večer začalo sněžit a napadlo asi 10 cm nového sněhu. Teploty denní +2oC, noční –2 až –4oC. V dalších dnech však přišlo náhlé oteplení. Sníh téměř roztál. Tímto se naplnily vodou  vodní nádrže, přehrady a pod., takže se zlepšila celková vodní situace. Sloučené JZD Deblín využívá těchto podmínek a započali s jarními pracemi, ve kterých se má zasít a osázet: 493 ha ječmene, 77 ha ovsa, 50 ha hrachu, 120 ha lnu, 223 ha kukuřice a 58 ha brambor. MNV se všemi společenskými organizacemi NF ve Svatoslavi zahájil jarní směny NF, do kterých se zapojili naši občané. Je prováděn úklid celé obce, sběr odpadových  surovin a pod. Bylo odpracováno na dobrovolných brigádách dokonce dubna celkem 2 236 hodin. 7-ho měla v obci pohřeb paní Marie Moučková ze Spáleného Mlýna, která zemřela ve věku 93 let. 29-ho zemřel náhle náš občan pan Antonín Řepa p.č. 29 ve věku 64 let. Aprílové počasí – teplo a déšť, trvalo až do koce dubna. Významného výročí 75 let se v tomto měsíci dožila občanka p. Marie Škrabalová p.č. 78. Květen. Nepříznivé, deštivé počasí neodradilo naše občany, mládež a děti od účasti na oslavách 1.máje. Průvodu přes obec se zúčastnilo asi 170 osob. Na manifestaci do Tišnova pak jeli účastníci manifestace autobusem. Svatoslavského průvodu v Tišnově se zúčastnilo 97 místních občanů. V předvečer osvobození 8.května se sešli  občané na náměstí, kde vyslechli kulturní  program vysílaný místním rozhlasem. Pak zástupci MNV, KSČ a dalších organizací NF položili kytice k pomníku  padlých občanů z I. světové války a na hrob sovětského partyzána na místním hřbitově. Následoval lampiónový průvod přes obec na hřiště Sokola, kde byl zapálen oheň míru. Tímto aktem důstojně skončily  v obci dobře zajištěné a připravené májové oslavy. 18-ho zemřel nejstarší náš občan pan Jan Vala p.č. 5 ve věku 93 let. 25-ho zemřela další občanka paní Emilie Slámová  p.č. 150 ve věku 83 let. Po celý měsíc bylo počasí podnormální. Byly velmi časté deštivé srážky a teploty noční +3  až  8oC, denní 12 až 18oC. Významných životních jubileí se v tomto měsíci dožili: 90 let Jebáčková Emílie p.č. 70, 50 let Haráková Marie p.č. 150. Červen: Prvé 3 dny prožilo 42 občanů na zájezdě do Lidové maďarské republiky, který uspořádala MO ČSŽ. Byly navštíveny města Gör, Budapešť a maďarské moře Balaton. Účastníci zájezdu si prohlídli významné památky, vykoupali se v termálních lázních i v Balatonu. Nechyběly ani drobné dárky, které si koupili sobě i rodinám. Po pěkném počasí se ochladilo, byly časté přeháňky a což stěžovalo práce při sušení sena. Takové počasí trvalo celý měsíc. Noční teploty v rozmezí +4 až 9oC, denní 12 až 18oC.  24-ho zemřela naše občanka p. Marie Kvardová č. 141  ve věku 78 let. Významného jubilea se dožila občanka p. Marie Dupalová č. 37 – 86 let. Červenec. 1-ho oslavovala MO ČSPO 90 let svého založení. Dopoledne se konala slavnostní schůze organizace, které se zúčastnili téměř všichni členové, zástupci MNV, KSČ a všech složek NF v obci. Přítomní byli také zástupci vyšších orgánů ČSPO a okolních požár.míst. jednot. Odpoledne se konalo v prostoru horního parku požární cvičení za účasti požárních zásahových jednotek Svatoslav, Deblín, Lažánky a Tišnov. Na hřišti  Sokola, kde se konala taneční zábava předvedl veřejné požární sbor  ukázku hašení novou požární technikou, kterou mají již k dispozici k hašení v Tišnově. Žáci MO ČSPO pak soutěžili ve zručnosti. Chladné počasí a dešťové přeháňky vystřídala od 8-ho tropická vedra. Největší teplota 36oC byla naměřena 11-ho.  V noci na 13-ho  probudil občany silný hukot a nárazový vítr. Přes českomoravskou vysočinu se přehnal silný uragan, kdy vítr dosahoval rychlosti až 175 km/hod. V naší obci mimo polámaných  stromů v zahradách a nebo v lese velké škody nebyly. V oblastech kolem Jihlavy však byly mnoha milionové škody. V sobotu 14-ho provedl SPOZ při MNV slavnostní vítání dětí za účasti zástupců  MNV a složek NF. Martin, syn rodičů Miloslavy a Jiřího Doležala p.č. 107, Zdeněk, syn rodičů Jany a Zdeňka Hotárkových p.č. 1. Tělovýchovná  jednota Sokol Svatoslav uspořádala na svém hřišti fotbalový turnaj mezi mužstvy Svatoslav, Maršov, Křoví a Modřic z Brna. Za  deštivého počasí obsadily I. místo Svatoslav, Modřice , Křoví a Maršov. Významných výročí se v tomto měsíci dožili: Bartošková Zdenka p.č. 141 – 50 let, Kratochvíl Jaromír p.č. 71 – 60 let. Srpen. Od 2-ho do 5-ho byla veliká vedra. Denní vystoupily na 34oC, noční 14oC. Je sucho. Náhle se ochladilo,  takže i na svatoslavskou pouť bylo podmračené počasí. Žně, které byly letos opožděné asi o 10 dnů započaly 11-ho sklizní řepky a 16-ho sklizní obilovin z plochy 1 285 ha a průměrném výnosem  42,6q/ha. Současně byla sklizeň lnu a hrachu. Mimo úklidu slámy byla sklizeň obilovin ukončena 27-ho. Bylo nasazeno celkem 20 kombajnů. Významných jubileí se v tomto měsíci dožili: Krézek Ludvík č. 4 – 80 let, Sekaninová Josefa č. 25 – 80 let, Doubková Marie č. 125 – 70 let. Září. Celookresní slavnost míru a přátelství spojné s družstevním dnem  a celookresními dožínkami se letos konala v Kuřimi. V novém školním roce 1984-85, kdy vyšel zákon o 10-ti leté školní docházce nastoupilo do základní školy v Deblíně 54 žáků z naší obce. 2 žáci navštěvují pomocnou školu v Tišnově a do gymnázia do Tišnova dochází 4 žáci. Místní mateřskou školu ve Svatoslavi navštěvuje 16 dětí předškolního věku. Nepříznivé počasí s přeháňkami  i trvalým deštěm trvalo celý měsíc. Sloučené JZD Deblín tak jako ostatní zemědělské závody mají veliké problémy s podzimními pracemi s přípravou půdy pro podzimní  setí obilovin, se sklizní brambor, len a silážní kukuřice. Všechny tyto práce započaly až ke konci měsíce. Rada MNV a SPOZ  se 28-ho slavnostně rozloučili s místní mi branci, kteří 1.října nastupují  na vojenskou presenční službu. Štoček Petr p.č. 138 – na 24 měs., Suchomel Ladislav p.č. 49 – na 24 měs., Kučera Aleš p.č. 34 na 12 měs. vysokoškolák, Kerber Luboš p.č. 51 na 5 měsíců  náhradní služba. Současně se vrací s vykonané 24měs. vojenské služby Fišák Leo p.č. 103 a Koláčný Jindřich p.č. 143. 30-ho v neděli ve 3 hod. končí letní čas. Posunutím hodinových ručiček na 2 hod. se vrací středoevropský čas. Říjen. Sloučené JZD Deblín ukončilo 11-ho  sklizeň brambor na ploše 60ha a výnos 230q z ha. 12-ho se konalo plenární zasedání MNV a veřejná schůze KSČ. Poslanci v hlavní zprávě odsouhlasili provedené závěry na poskytování služeb pro obyvatelstvo. 12-ho zemřela naše občanka a Josefa Juránková p.č. 83 ve věku 84 let. Cenová a sociální opatření: Od 15. října t.r. se upravují ceny piva o 0,30 Kčs do 2,40 Kčs za 1/2 lit. piva. Limonády o 0,40 Kčs  do 1,80 Kčs za 0,33 lit. Džemy a sirupy o 2,20Kčs do 8,- Kčs. Od  1.1.1985 se zvyšují přídavky na děti o 240,- Kčs na 1 dítě a rok. Důchody přiznané do roku 1971 se zvyšují o 70,- Kčs měs., vdovské o 40,- Kčs a invalidní o 35,- Kčs měs. Důchody, které jsou jediným zdrojem příjmů  se zvyšují z 880,- Kčs  na 950,- Kčs a manžel dvojic z 1 500 Kčs na 1 600,- Kčs měsíčně. V social. politice se zvyšují příspěvky při narození dítěte až do 1 roku ve výši 600,- Kčs měs. Placená dovolená se zvyšuje ze základních 14 dnů na 21 dnů- Současně se upravují platy ve školství a zdravotnictví. Pěkné počasí umožnilo provésti kvalitně všechny podzimní práce. Významných výročí se v tomto měsíci dožili: Josef Neuman p.č. 134 – 50 let, Anežka Řepová p.č. 29- 60 let.  Listopad. Oslavy 69. výročí VŘSR byly v obci důstojně provedeny položením kytic k pomníku  padlých  občanů  za 1. svět války a na hrob sovět. partyzána na místním hřbitově. Lampiónový průvod tyto oslavy ukončil. Letošní podzim byl velmi zvláštní na růst lesních jedlých hub. Od pravých hřibů, suchohřibů až po bedle a václavky. Tyto druhy rostly ještě v 1. polovině měsíce. První sníh asi 10 cm napadl 17-ho. Asi během 1.týdne však roztál. 23-ho v poledních hodinách zasáhla obec, ale jen částečně větrná smršť a bouře. V obci však škody nebyly. V Jihomoravském kraji  a v Čechách byly způsobeny několika milionové škody na budovách ale hlavně na lesních porostech a venkovním elektrickém rozvodu. Významných výročí se  v tomto měsíci dožili následující občané: 50 let p. Kolářová Marie p.č. 149, 60 let p. Kovařík Karel p.č. 121, 70 let p. Kolář František p.č. 31, 70 let p. Urbánek František p.č. 48, 80 let p. Studený Josef p.č. 7.  Prosinec. Mikulášskou besídku  spojenou s nadílkou připravila v místním pohostinství  MO ČSŽ. Kulturní program zajistili žáci místní mateřské školy. Tradiční Mikuláš pobavil děti i dospělé. Poslední plenární zasedání MNV ve Svatoslavi v tomto roce vyhodnotila plnění volebního programu NF. V přednesené zprávě  bylo poslancům, členům komisí i zástupcům  společenských organizací NF sděleno, že plán odpadových surovin byl překročen a na dobrovolných  odpracovaných brigádách  na zvelebení obce bylo za rok odpravováno našimi občany 26 598 hodin a vytvořena hodnota díla v částce 179 513,- Kčs. První polovina měsíce se vyznačovala mlhavým a suchým počasím. Teploty  denní až do + 5oC, noční 0 až –3oC, 19-ho sněžilo, takže vánoční svátky byly v bílém. 26-ho napadlo asi 20 cm nového sněhu. Teploty denní –2 až –5oC, noční –8 až –12oC. Významných jubileí se v tomto měsíci dožili následující občané: Neumanová Květa p.č. 138 – 50 let, Antl Bohuslav p.č. 114 – 65 let, Valová Štěpánka p.č. 39 – 89 let. V tomto roce zemřelo 8 občanů z toho 5 žen a 3 muži. Narodilo se 6 dětí z toho 2 děvčata a 4 chlapci. K 31. prosinci má obec  163 popisných čísel z toho 15 p.č. neobydlených. Počet obyvatel 468 osob, z toho 240 žen a 228 mužů. Starobních a invalidních důchodců, kteří pobírají důchod je v obci 136 občanů.  Zapsal Antl Bohuslav

ROK 1985

Tento rok je posledním rokem 7. pětiletky. Po její splnění je nutno učinit všechno v celém našem národním hospodářství. Budeme vzpomínat májových dnů  v roce 1945, připomeneme se události uplynulých 40 let s hrdostí nad vymoženostmi lidu, nad výsledky, kterých bylo dosaženo. 1. ledna zemřela naše občanka Hedvika Šebková  p.č. 46  ve věku 75 let. V týdnu od 3-ho do 13-ho  bylo počasí na celém území našeho kraje ovlivňováno přílivem arktického  vzduchu při čemž minimální teploty překonaly rekordní hodnoty naměřené v roce 1929. Nejnižší teplotní minima byla v noci z neděle na pondělí 7. ledna, kdy teplota v naší obci poklesla v noci na –28oC. Kolísavé snížení mrazů trvalo až do konce měsíce, kdy za občasného sněžení se teploty pohybovaly denní od –2 do –6oC a noční od –8 do – 14oC. Významných výročí se v tomto měsíci dožili tito naši občané: Třeštíková Antonie č. 87 – 90 let, Wieglová Marie č. 118 – 80 let, Pešková Marie č. 127 – 75 let, Kolářová Věra č. 54 – 50 let. Únor. SPOZ při MNV a rada MNV v pátek 8-ho v odpoledních hodinách přivítala na MNV rodiče s malými dětmi, aby tyto uvítala do života. Rodiče Jana  a Miroslav Suchomelovi č. 6 se svým synem Petrem, rodiče Anna a Josef  Neumanovi č. 134  se svojí dcerou Romanou. Slavnostního uvítání se zúčastnili mino SPOZ a rady MNV, členky organizací NF, kteří všichni předali rodičům a dětem upomínkové dárky. Po tomto následoval další slavnostní akt, a to předání prvních občanských  průkazů našim 15-ti  letým občanům. Za přítomnosti předsedy MNV, členů SPOZ, organizací NF a rodičů, byly po slavnostním projevu a za přítomnosti člena VB SNB z Tišnova předány první občanské průkazy těmto občanům: Antl Aleš, p.č. 114, Antlová Eva p.č. 117, Klíma Martin p.č. 92, Krézek Lubomír p.č. 69, Řepa Rostislav p.č. 110, Šebková Hana p.č. 26, Urbánek Radek  p.č. 47, Žáková Eva p.č. 43. Také tito občané obdrželi upomínkové dárky. 9-ho napadlo asi 30 cm nového sněhu a nastal pokles teplot. Denní –12 až –14oC, noční –23 až – 26oC. Tato druhá letošní arktické vlna mrazu, která znovu nastala, vyžaduje od většiny pracujících maximální úsilí pro zabezpečení výroby  a života ve městech i na vesnicích. Tradiční svatoslavské „Ostatky“ s chozením maškar po obci, pořádal v sobotu  15-ho ČSŽ. 22-ho se konalo plenární zasedání MNV spojené s veřejnou schůzí MO KSČ. Zaplněná zasedací místnost MNV našimi občany vyslechla pozorně zprávu funkcionářů MNV o finančním rozpočtu MNV na rok 1985 a návrh volebního programu na tento rok. Přednesené usnesení  z této schůze, které ukládá provedení a zabezpečení předložených akci, bylo jednomyslně schváleno. Koncem měsíce občas sněžilo a teploty denní –4 až –6oC, noční –12 až –16oC. Významných  výročí se v tomto měsíci dožili tito občané: Vít Vladimír p.č. 39 – 60 let, Mikešová Milada p.č. 92 – 65 let, Vít Josef p.č.  39 – 86 let. Březen. Na pozvání rady MNV se ku dni MDŽ  sešly na MNV členky MNV a funkcionářky MO NF k malé oslavě. ÚV KSSS, presidium nejvyššího sovětu a rada ministrů oznámili smutnou zprávu, že 10. března 1985 v 17hod. zemřel po těžké nemoci generální tajemník ÚVKSSS, předseda presidia nejvyššího sovětu  soudruh Konstantin Ustimovič Černěnko ve věku 73 let. Po celý měsíc bylo velmi nestálé počasí. Při občasném sněžení byly teploty do 15-ho od –2oC  do + 5oC noční a +2 až + 6oC denní. Ve druhé polovině měsíce bylo mlhavo se sněhovými přeháňkami a deštěm. SPOZ při MNV uspořádal společně  s radou MNV slavnostní rozloučení s branci, kteří nastupují na 5-ti měsíční presenční vojenskou službu: Felkl Miroslav p.č. 20, Řepa Petr p.č. 105 a Suchomel Miroslav p.č. 6. 30-ho byl zaveden v celém státě  letní čas. Významným výročí se v tomto měsíci dožili následující občané: Nečas Josef p.č. 100 – 80 let, Mikeš Antonín p.č. 92 – 70 let, Kolářová Josefa p.č. 31 – 65 let. Duben. Počasí, které nastalo, mělo průměrné teploty od + 19 do + 18oC denní a + 4 až + 6oC noční, umožnilo sloučenému JZD Deblín i zahrádkářům ve dnech Velikonoc tj. 7 a 8-ho provádět jarní polní práce, které jsou asi o 3 týdny opožděné. V JZD Deblín mají za úkol tyto práce: zaset 550 ha ječmene, 7 ha ovsa, 50 ha hrachu, 54  ha ovsa senážního, 130 ha lnu, 120 ha kukuřice  a zasázet 55 ha brambor. Dále je nutno přihnojit asi 1176 ha ozimnin a jetelů. V sobotu 26-ho ráno poklesla přízemní teplota  jižně od naší obce ve Znojmě – 14oC, ve Velkých Pavlovicích  -9oC  a  pod. Velké škody jsou způsobeny na teplomilných dřevinách            (broskvoně, meruňky, vinná réva na ranné zelenině). V naší obci byla naměřena teplota –3oC. 28-ho zemřela naše občanka p. Anna Křístelová p.č. 33 ve věku 79 let. V těchto dnech napadlo asi 10 cm sněhu. Květen. I přes velmi chladné počasí se oslav 1. máje i manifestace v Tišnově zúčastnilo mnoho našich občanů. Oslava 40. výročí osvobození naší vlasti a naší obce sovětskou armádou se konala v předvečer 8-ho. Na slavnostní schůzi MNV a složek MO NF byly předány  pamětní medaile a diplomy. Po položení kytic k pomníku padlých občanů ve I. a II. světové válce a na hrob sovětského partyzána na místním hřbitově se uskutečnil  lampiónový průvod. 15-ho zemřel po těžké  nemoci náš občan Josef Sláma p.č. 159 ve věku  58 let. Po chladném počasí do 8-ho  nastalo oteplení s teplotami denní od 21oC  do 24oC  a noční +6 oC až 10oC, které  trvalo do 14-ho. Pokles teplot  a deštivé počasí bylo do 22-ho, aby znovu až do 29-ho bylo velmi teplé a slunečné počasí. V tomto období započala senoseč. 2 dny před koncem měsíce se znovu  počasí změnilo. Byly časté bouřky s deštěm. Významných výročí se v tomto měsíci dožili: Jeřábková Emilie p.č. 70 – 90 let a je současně nejstarší  občanka, Křístelová Antonie p.č. 22 – 70 let, Kratochvílová Blažena p.č. 28 – 60 let. Červen. MO ČSŽ a ČČK uskutečnily v rámci mezinárodního dne dětí v pěkném prostředí za obcí odpolední výlet. Hry i sběr březového listí a malé pohoštění  - to byla oboustranná spokojenost. 15-ho provedl SPOZ při MNV slavnostní vítání občánků: rodiče Miroslav a Marcela Felklovi č. 20  se svým synem Davidem, manželé Bořivoj a Jindřiška Kavlíkovi č. 161 se dcerou Martou, manželé Ladislav a Marie Suchomelovi č. 49 s dcerou Lucií a manželé Alois a Marie Vildomcovi č.1  se synem Jiřím. Vítání byli přítomni pionýři, poslanci MNV a složek NF, kteří odevzdali maličkým pěkné upomínkové dárky. Celostátní spartakiády v Praze se zúčastnili z obce cvičenci starších žáků – Krejčí Josef č. 132 a  Kratochvíl Radek č. 28. Jen několik dnů v měsíci bylo pěkné slunečné počasí. Převážně bylo chladno s častými dešťovými přeháňkami. Průměrné teploty denní + 14 až 22oC, noční + 4 až 11oC. Významného výročí se v tomto měsíci dožili p. Kratochvíl Vladimír č. 28 – 65 let. Červenec: Místní rybník navštívilo v tento prázdninový měsíc mnoho místních i cizích občanů a dětí ke koupání. Počasí se velmi rychle změnilo a teploty dosahovaly denní až + 29oC, noční 31oC. Sloučené JZD Deblín umožňuje svým členům, kterými jsou i naši občané, rekreaci v Jugoslávii i zájezd do NDR. Také  MO SČSP pořádala pro svoje členy jednodenní zájezd na Jižní Moravu. 50 let se v tomto měsíci dožil p. Koláčný Jindřich p.č. 143. Srpen. Období žní sloučené JZD Deblín započalo se sklizní obilovin 12-ho. Časté deště však komplikovaly sklizeň. Výnosy: pšenice 41,5q z ha,ječmen 38,5q z ha, oves 32q z ha. Výmlat provádělo 8 kombajnů vlastních a 13 kombajnů z ostatních JZD. Odpoledne 17-ho asi v 17 hod. poškodilo obilí, které nebylo ještě  posečené, silné krupobití. 14-ho zemřela po těžké  nemoci naše občanka p. Marie Kerberová p.č. 146 ve věku 74 let. Svatoslavská pouť se konala ve dnech 17 a 18-ho. Na silně podmáčeném hřišti byly postaveny kolotoče. Dětem rozmáčené boty i ušpiněné šaty nevadily k tomu, aby využili pouťové zábavy. 27-ho zemřela další naše občanka p. Josefa Urbánková č. 45 ve věku 81 let. 60. narozeniny oslavila v tomto měsíci p. Jarka Kopřivová  č. 42. Září. Nový školní rok 1985 a 86  - do ZŠ do Deblína dojíždí tento počet  dětí: do I.tř. 4 , do II. tř. 6, do III. tř. 7, do IV tř. 6, do V tř. 5, do VI tř. 4, do VIII tř. 11 a do IX. tř.7. Celkem 50 žáků Místní mateřskou školku navštěvuje 16 dětí. 4-ho byly žně ve sloučeném JZD ukončeny. Tento měsíc byl teplotně abnormální. Od 9-ho, kdy naposled pršelo, bylo suché a velmi teplé počasí. Teploty denní od +22oC do 28oC, noční od +9oC do 14oC. 70 roků se dožila v tomto měsíci p. Františka Kavlíková č. 91. Říjen. Pěkné a suché počasí umožnilo  sloučenému JZD Deblín i ostatním zahrádkářům provést v předstihu  podzimní práce. K 10. říjnu skončila  sklizeň brambor z 58 ha s průměrným výnosem 209q  z ha. také byla ukončena sklizeň silážní kukuřice a stonkového lnu. K 18. říjnu bylo ukončeno setí pšenice na 650 ha a ozimné směsky na 58 ha. Pokračuje zimní orba na 890 ha. 29-ho  splnili svoji odvodní povinnost v Hradčanech u Tišnova branci nar. 1967: Antl Miloš č. 114, Ant. Rostislav 117, Koláčný Libor č. 143, Prokeš Vladimír č. 65, Sojka Pavel č. 86 a Volavka Radek č. 96. Listopad. Oslavy 68 výročí VŘSR pod záštitou MNV provedly všechny organizace NF. 7-ho byla provedena oslava na MNV, která byla vysílána v podvečer účastníkům oslav i ostatním občanům  místním rozhlasem. Po tomto následoval obcí lampiónový průvod. 13-ho zaskočila někde zemědělce předčasně zima. Ten den časně ráno začalo sněžit a napadlo asi 15 cm sněhu. Podle sdělení ČTK, tak brzy  se přihlásila zima před 20 roky. Od 19-ho každý den sněžilo. Ke konci měsíce bylo již asi 40 cm sněhu. Teploty denní –2 až –4oC, noční –5 až –12oC. Významných výročí se v tomto měsíci dožili: Menclerová Ludmila  p.č. 82  - 85 let, Kerberová Alžběta p.č. 21 – 80 let, Řepová Alžběta č. 142 – 70 let. Prosinec. 1-ho uskutečnila MO ČSŽ  se všemi složkami NF a MNV „společné setkání důchodců“. V sále místního pohostinství odpoledne přivítali naše důchodce žáci MŠ a ZŠ pěkným kulturním programem. O dřívější  i současné situaci v obci i po stránce sociálního zabezpečení starých občanů pohovořil předseda MNV. Následovalo  malé pohoštění  a pak k tanci i k poslechu vyhrávala známá hudba. 13-ho se konalo plenární zasedání MNV, kterého se zúčastnily i zástupci složek NF v obci. Ve hlavní zprávě bylo hodnoceno plnění volebního programu NF za uplynulý rok, které bylo zásluhou občanů i členů společenských organizací  úspěšné. Poslanci pak schválili předložený plán VP do roku  1990. Denní teploty + 8oC až + 10oC, noční +2 až + 4oC způsobily pozvolné rozpouštění sněhu, takže již na vánoční svátky bylo beze sněhu. Zima se přece jen hlásí o svoje právo a tak  na poslední den v měsíci sněžilo a byl i pokles teplot. 30-ho zemřel po dlouhé nemoci občan Antonín Juránek p.č. 51 ve věku 79 let. Významných výročí se v tomto měsíci dožili: Marie Třeštíková č. 161 – 50let, Miloš Musil č. 3 – 50 let, Štěpánka Valová  č. 35 – 90 let.  Je dopsán  a zaznamenán rok 1985 a následujícím hodnocení i ukončen: V obci je ke konci roku 163 popis čísel, z toho je 14 popis. čísel neobydlených. Bydlí tady 184 rodin, bydlí tady 223 mužů a 233 žen. Celkem má obec 456 obyvatel. V obci 140 důchodců, kterým je vyplácen důchod  - měsíčně asi 156 500,- Kčs což činí za rok  asi 1 880 000,- Kč. Za rok zemřelo 6 občanů 4 ženy  a 2 muži. Narodilo se 5 dětí 3 děvčata a 2 chlapci. Zapsal p. Bohuslav Antl 

ROK 1986

Vstupujeme do prvního roku 8.pětiletky do roku v němž se bude konat XVII sjezd KSČ a volby do všech  NV. Přejme si , abychom jej prožili ve zdraví a míru, ať i  v letošním roce je život našeho lidu šťastný  a spokojený. Leden. První a třetí dekáda se vyznačovala mírným sněžením a teplotami asi +4oC noční. Ve druhé dekádě teploty poklesly denní –4oC. Ve druhé dekádě teploty poklesly denní –4oC, noční až  na-12oC. Místy vál silný vítr, takže se tvořily závěje. Jediná společenská organizace NF ve Svatoslavi ČSŽ konala v sobotu 18.1.86 společenský ples. 20-ho zemřela nejstarší naše občanka a rodačka p. Emilie Jebáčková  č. 70 ve věku 92 let. Sbor pro občanské záležitosti pokračuje i v tomto roce ve vysílání hudebního blahopřání v místním rozhlase u příležitosti významných výročí. V tomto měsíci se dožili: Třeštíková Antonie č. 87 – 91 let, Weiglová Marie č. 118 – 81 let, Kobylka František č. 12 – 65 let. Únor. 7-ho byla provedena sloučeným JZD Deblín hodnotící roční schůze jehož výsledky byly uspokojivé. 8-ho byly konány MO ČSŽ tradiční ostatky, kterých se zúčastnilo pochodu po vesnici asi 20 masek. Občasné sněžení a pokles teplot udržely souvislou vrstvu sněhu po celý měsíc. Denní teploty –4 až –6oC, noční až –14 místy –18oC. Významných výročí se dožili: Vít Josef č. 39 – 87 let, Řepová Anežka č. 120 – 70 let, Kavlík Josef č. 107 – 65 let.  Březen.  3-ho zemřel po krátké nemoci náš občan p. Antonín Kerber ve věku 77 let. Práce žen pro společnost a hlavně pro rodinu byla zdůrazněna na oslavě MDŽ, kterou uspořádala rada MNV pro poslankyně, členky komisí, zástupkyně společenských organizací NF a pracovnice MNV dne 7.3.1986 na MNV. Ještě více jsme mohli ocenit druhý den práci našich žen na výstavce zájmové činnosti uspořádanou na počest MDŽ v prostoru zasedací místnosti MNV. Bylo vystaveno mnoho krásných výšivek, pletených výrobků  a dalších pěkných věcí pro zpříjemnění bytového prostředí. V malé obci Šmelcovně v údolí Bílého potoka se konalo, jako každoročně, vítání jara. Mnoho našich občanů, mládeže a dětí se tohoto  při plnění 100 jarních km zúčastnilo. V Paláci kultury v Praze byl 24-ho zahájen XVII. sjezd KSČ. Na 1550 delegátů zastupuje 1675000 členů a kandidátů KSČ. Přítomni jsou i představitelé 127 stran ze 108 zemí. Sjezd  potrvá do 28. března. 28-ho provedla rada MNV společně se SPOZ slavnostní  předávání občanských průkazů 15-ti letým mladým občanům. Společně se svými rodiči zasedli v zasedací místnosti MNV: Barták David č. 58, Nechvila Norbert č. 155, Sapoušková Jaroslava č. 55, Kupský Milan č. 61, Musilová Renata č. 3, aby z rukou předsedy MNV přijali první občanské průkazy a malé upomínkové dárky. Po tomto aktu následovalo slavnostní rozloučení  s branci, kteří 1. dubna odcházejí plnit občanskou povinnost – vojenskou presenční službu. Jsou to: Antl Miloš č. 114 a Sojka Pavel č.86. 30-ho byl ve 2 hod. proveden letní čas. Ručičky hodin se posunuly o 1 hod. dopředu na 3 hod. Počasí po celý měsíc je velmi nestálé. Déšť se střídá se sněhovými  přeháňkami a jen málo je slunečných dnů. S jarními pracemi ještě nezačalo ani JZD, ani zahrádkáři. Významných výročí se dožili: Kolář František č. 36 – 50 let, Křístel Josef č. 11 – 70 let. Duben: Jarní polní práce započaly v JZD Deblín v prvním týdnu, kdy se již i částečně oteplilo. Celkem se mělo osít a osázet: 750 ha ječmene, 150 ha ovsa, 75 ha lnu, 55 ha brachu, 350 ha kukuřice na siláž, 55 ha kukuřice na krmení, 50 ha ovsa silážního, 35 ha pelušky a osázet 53 ha brambor. 12-ho  však nastalo další ochlazení se sněhem. Teploty poklesly denní na +2 až + 4oC, noční  na –4oC až –6oC. Takové rozdíly počasí si nepamatují ani ti nejstarší občané. Životního jubilea se v tomto měsíci dožili: Kolářová Ludmila č. 36 – 85 let, Kvasnicová Anežka – 65 let. Květen. Důstojně byly konány v obci májové oslavy. Po vyzdobené ulici  vyšel  1. máje ráno průvod občanů na horní konec  obce, kde do autobusu nastoupili ti, co odjeli na manifestaci co Tišnova. V předvečer osvobození obce se zúčastnili občané na náměstí, aby z místního rozhlasu vyslechli krátký proslov a kulturní pořad  a pak  po položení  kytic k pomníku padlých našich občanů v I. Světové válce a na hrob sovětského partyzána na místním hřbitově se zúčastnili lampiónového průvodu na hřiště Sokola. 12-ho se konala v místním pohostinství předvolební schůze NF a představování kandidátů na poslance  do MNV. V pátek 23-ho a v sobotu 24-ho se pak v celém státě konaly všeobecné volby do zastupitelských  orgánů. V naší obci již v pátek postávali před MNV svátečně oblečení občané, aby mezi prvními splnili svoji občanskou povinnost a odevzdali  svůj hlas pro kandidáty NF. Manifestačně přišly k volbám mládežníci a ženy z MO NF českého svazu žen. Ve  voličských seznamech v obci bylo zapsáno 330 občanů. Voleb se zúčastnilo 330 občanů – 3 občané volili mimo obec v nemocnici. Za poslance MNV ve Svatoslavi byli zvoleni: Miloslav Antl č. 114, Bartošková Drahomíra č. 50, Jaroslav Kavlík č. 91, Bořivoj Kavlik č. 162, Alois Kerber č. 51, Josef Kopřiva č. 42, Josef Kolář č.152, Pavel Kratochvíl č. 67, Libuše Kolářová č. 36, Zdenka Menclerová č. 158, Josef Nečas č. 90, Miroslav Pekárek č. 125, Radomír Pekárek č. 79, Marie Řepová č. 133, Jaroslav Sapoušková č. 55, Ladislav Sedník č. 53, Oldřich Sláma č. 145, František Sendler č. 159, Jana Urbánková č. 47, Jiří Urbánek č. 45. Ve druhé polovině bylo deštivé počasí. Teploty denní + 20 až +24oC, noční +10 až +12oC. Významných výročí  se v tomto měsíci dožili: Keber Alois č. 146 – 75 let, Řepa Josef č. 120 – 75 let, Borkovcová Aloisie č. 66 – 65 let, Kučerová Růžena č. 34 – 50 let, Kavlíková Miloslava č. 107 – 50 let. Červen. Ustavující plenární zasedání MNV ve Svatoslavi, které se konalo 12-ho večer na MNV za přítomnosti všech poslanců nově zvolených, členů volebních komisí, složek NF, občanů a zástupce ONV Brno – venkov, zvolilo nové funkcionáře MNV. Předseda MNV – Kerber Alois č. 51, Tajemník MNV Antl Miloslav č. 114, člen rady MNV Sláma Oldřich č. 145, Sedmík Ladislav č. 53, Urbánková Jana č. 47, Pekárek Miroslav č. 125, Kolář Josef č. 162. Všichni zvolení poslanci pak složili ústavnou ČSSR předepsaný slib. Červen byl teplotně průměrný. 29-ho  zemřel náš občan p. František Kovařík č. 108 ve věku 83 let. Červenec. První měsíc prázdnin. Pěkných, teplých a slunečních dnů využívali děti i dospěli občané ke koupání v místním rybníku. Abnormální denní teploty dosahovaly až 33oC. Obilí rychle dozrávalo a tak již 30. července byly ve sloučeném JZD Deblín zahájeny žně. Obiloviny byly zasety na 1285 ha z toho 686 ha pšenice, 496 ha ječmene, 104 ha ovsa. Do této doby bylo již vymláceno 70 ha řepky a 50 ha hrachu. Významných výročí se v tomto měsíci dožili: Vala Bohumil p.č. 144 – 80 let, Sedmík František  p.č. 53 – 75 let, Suchomelová Marie p.č. 121 – 60 let. Srpen. Až do I. poloviny měsíce bylo velmi pěkné letní počasí. Od pátku 15-ho do neděle 17-ho se konal v obci tradiční pouť. Pro mládež a dospělé občany se konaly taneční zábavy na parketě Sokola a děti se těšily z kolotočů a dalších atrakcí. Ve druhé polovině měsíce se počasí zhoršilo a tím i sklizeň obilí, která byla ukončena 21. srpna. Průměrný výnos obilovin byl 4,1 tun z ha. Významných výročí se v tomto měsíci dožili: Krézek Ludvík č. 4 – 82 let, Sekaninová Josefa č. 25 – 82 let. Réman Oldřich č. 13 – 60 let, Vildomcová Josefa č. 38 – 60 let. Září. započal nový školní rok. V naší obci poměrně ubývá žáků, kteří navštěvují základní školu v Deblíně. Do I. tř. nastoupilo 5 dívek, do II.tř. 1 chlapec a 3 dívky, do III.tř. nastoupil 1 chlapec a 4 dívky, do IV. tř. 1 chlapec a 4 dívky, do V.tř. nastoupili 4 chlapci a 2 dívky, do VI.tř. 5 chlapců a 1 dívka, do VII. tř nastoupil 1 chlapec a 3 dívky a do VIII.tř. 4 chlapci a 7 dívek. Celkem 46 žáků z toho 17 chlapců a 29 dívek. MŠ ve Svatoslavi navštěvuje 16 dětí. 15-ho zemřel náš občan Josef Nečas č. 100 ve věku 81 let. Letos se urodilo nadměrné  množství švestek a jablek, které občané prodávají ze svých přebytků do místní výkupny Zeleniny v č. 30. 23-ho zemřela též náhle p. Antonie Křístelová p.č. 22 ve věku 71 let. 28-ho skončil ve 3 hod. letní čas. SPOZ při MNV pokračuje v hudebním blahopřání místním občanům, kteří se v měsíci dožívají významných jubileí. V tomto měsíci: Straka Ignác p.č. 59 – 78 let, Krézková Marie p.č. 69 – 65 let, Antlová Marie  p.č. 114 – 65 let, Menclerová Zdenka p.č. 158 – 60 let. Říjen. První dny v měsíci nastoupili vojenskou presenční službu tito mladí občané: Antl Rostislav č. 117, Prokeš Vladimír č. 65, Prokop Libor č. 147 – na 5 měs., Volavka Radek č. 96. Rozloučení provedl SPOZ při MNV. Velmi suché a teplé počasí trvalo až do 18-ho. Těžko se prováděly orby pozemků pro podzimní setí. Také se projevoval nedostatek pitné vody v místních studnách. Až ke konci měsíce byly teprve časté dešťové  přeháňky. V neděli 26-ho uspořádala MO českého svazu žen a MO českého  svazu zahrádkářů  v prostorách MNV výstavku ovoce a zeleniny, vypěstované místními občany. Pěkně uspořádanou a aranžovanou navštívilo mnoho občanů a mládeže. Významných výročí se v tomto měsíci dožili: Kratochvílová Ludmila č. 71 – 60 let, Rémanová Jiřina č. 13 – 60 let, Krézek Vladimír č. 69 – 70 let, Křístel František č. 15 – 75 let. Listopad. Položením kytic dne 7-ho na hrob sovětského partyzána na místním hřbitově a k pomníku občanů padlých v I. a II. Světové válce, večerním lampiónovým průvodem byly zakončeny oslavy 69. výročí VŘSR v obci. Další teplé a suché počasí s občasnými  celodenními mlhami trvalo po celý měsíc. Teploty denní +18 až +10oC, noční +4 až –2oC. 22-ho zemřela t.č. nejstarší naše občanka p. Antonie Třeštíková, p.č. 87 ve věku 91 let. Významných výročí se v tomto měsíci dožili: Menclerová Ludmila č. 82 – 86 let, Christová Kristýna č. 98 – 83 let, Studený Josef č. 8 – 83 let, Kerberová Alžběta č. 21 – 81 let, Kučerová Alžběta č. 75 – 76 let, Antlová Františka č. 117 – 70 let. Prosinec. 1-ho zemřela po dlouhotrvající chorobě naše občanka p. Ludmila Menclerová p.č.82 ve věku 86 let. V sobotu 6-ho uspořádala MO ČSŽ autobusový zájezd na předvánoční nákupy do Bratislavy a v neděli 7-ho v místním pohostinství pro děti mikulášskou nadílku. Obě akce  byly provedeny v rámci kulturně výchovné činnosti NF. 12-ho se konalo poslední plenární zasedání MNV v tomto roce. Poslanci na něm hodnotili plnění  volebního programu NF a schválili plán činnosti MNV na rok 1987. Také  hodnotící schůze místních požárníků 13-ho se vyjádřila k úkolům letošního roku, které byly splněny a stanovila další na rok 1987. Na vánoční svátky k radosti dětí, přece jen napadlo asi 7 cm sněhu. Teploty denní do –2oC , noční do –8oC. Významných výročí se v tomto měsíci dožili: Valová Štěpánka p.č. 35 – 91let, Křístel Tomáš p.č. 33 – 84 let, Křístelová Vojtěška p.č. 15 – 65 let, Felkl Miroslav  p.č. 20 – 60 let, Sláma Oldřich p.č. 145 – 50 let, Kerber Jan p.č. 146 – 50 let. Tímto zápisem byl uzavřen i poslední  měsíc na místní události v naší obci. Také ve světě v tomto roce plném válečného napětí se konala v první polovině října v Islandském městě Rejkjaviku sovětsko – americká  schůzka na nejvyšší úrovni. Nejvyšší sovětský  představitel  Michael Gorbačov a americký president Ronald Regan  zde jednali o odvrácení jaderné války. Byla to již druhá schůzka těchto státníků, kteří jednali o zajištění míru ve světě. První se konala v listopadu 1985 v Ženevě. K 31.12.1986 má naše obec: 163 popisných čísel z toho 18 neobydlených. 446 obyvatel z toho 212 osob muž. pohlaví, a 234 osob žensk. pohlaví. V obci je 126 důchodců  - 49 mužů a 77 žen. Občané vlastní 80 osobních aut. V tomto roce se narodilo 7 dětí z toho 1 mužsk. pohlaví a 6 žensk. pohlaví. Zemřelo 8 občanů – 3 muži a 5 žen. Tento zápis v roce 1986 provedl občan svatoslavský Bohuslav Antl bytem Svatoslav 114.

Virtuální prohlídka obce Svatoslav

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Potraviny Svatoslav

Provozní doba:

Pondělí - pátek 7.00 - 16.00 hod

Sobota               7.30 - 14.00 hod

Neděle               8.00 - 14.00 hod

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
jasno 24 °C 13 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 26/15 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 18/13 °C
úterý 25. 6. déšť 21/12 °C

Svátek

Svátek má Pavla

Jak si zařídit