Menu
Obec Svatoslav
Svatoslav

Roky 1977 - 1979

ROK 1977

Druhý rok 6-té pětiletky, ve kterém se započnou uskutečňovat závěry XV sjezdu KSČ plnit závazky k 60 .výročí  VŘSR a zvláště v naší obci plnit nastávající volební program. Leden: Po prvních dnech  oteplení se přihlásila od 4-ho  pravá zima. Občasné  sněžení vyvrcholilo 15-ho, kdy napadlo přes noc 20 cm sněhu. Denní teploty –2 až –5oC, noční –9 až – 11oC. 9-ho zemřel náš občan pan Stanislav Radlička ve věku 69 let. 11-ho zemřela občanka p. Barbora Řepová ve věku 92 let. Do konce měsíce občas sněžilo – teploty bez zvláštních změn. Výška sněhové pokrývky 40-50 cm. Únor. Od 1 do 6-ho poklesla teplota noční na –12 až –15oC denní  -5 až –7oC. V dalších dnech se částečně oteplilo, mlha a déšť způsobili, že nastalo rychlé tání sněhu. Asi  15-ho náhlá obleva způsobila na jižní Moravě zátopy. Tyto byly hlášené i z celé republiky. I v naší  obci byly zatopeny některé sklepy a i škody zamokření bytů venkovního zdiva apod. Teplé počasí z průměr. teplotami od +3 do + 12oC denními bylo až do konce měsíce. Dne 26-ho v 15,10hod. se přehnala přes naší obec první letošní bouře. Jeden výboj byl tak silný, že poškodil sítě el rozvodu a naše obec byla až do příštího dne do 14 hod. bez el.proudu. Březen. Teplé počasí pokračovalo i v tomto měsíci, takže již 2-ho byl pozorován u nás přílet špačků. 6-ho se konala v místním pohostinství oslava MDŽ. Kulturní program vyplnili žáci místní mateřské a devítileté školy. 7-ho byly pozvány na MNV ženy – funkcionářky mas. organizací v obci u příležitosti MDŽ. Toto přátelské setkání s funkcionáři obce přispělo k dalšímu  prohloubení spolupráce mezi MNV a masovými organizacemi. Rychlé osychání  půdy umožnilo místnímu sloučenému JZD, aby již 16-ho započali se setím jařin. 24-ho zemřela naše občanka paní Bubelová  Marie ve věku 74 let. Rozmar jarního počasí vyvrcholil z 28-ho na 29-ho, kdy v noci se přehnala přes obec bouře a hned na to začal padat sníh. Duben: Chladné počasí se sněhovými přeháňkami zpomalily polní práce. Denní teploty + 1 až +3oC, noční –3 až –7oC. Velikonoční svátky 10-ho a 11-ho se nezadaly se svátky vánočními. V tyto dny napadlo asi 30 cm sněhu, takže musela býti nasazena silniční mechanizace pro rozhrnování sněhu. Až konec měsíce přinesl částečné oteplení. Denní +10 až +16oC noční +3 až +8oC, 30-ho zemřel po těžké nemoci náš občan p. Cyril Vildomec č 124 ve věku 75 let. Místní tělocvičná jednota – oddíl kopané, uspořádal před 1 květnem přátelské utkání se zahraničními studenty studujícími v Brně. Mezi těmito hráči byl i jeden s černou pletí u Ghany a tento byl  předmětem pozornosti hlavně mládeže. Květen. Pěkné a slunečné počasí vítalo místní účastníky 1. májového průvodu, kterých se o 7 hod ráno sešlo asi 180 na návsi. Po krátkém zahájení v místním rozhlase a zahranými pochody vyšel průvod čistě upravenou a vyzdobenou obcí na horní konec, kde autobusem byl společný odjezd do Tišnova. 2-ho byl asanován domek p.č. 50 (poslední domek na levé straně u silnice směr Přibyslavice), který byl vlastníkem p. Kovařík Karel. Teplo a sucho bylo do 6-ho.7-ho po celý den pršelo. 8-ho  v  předvečer výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou byla provedena v naší obci oslava. Po položení věnců k pomníku padlých v I. svět. válce a k hrobu sovětského partyzána  na místním hřbitově delegací pionýrů, MNV, KSČ a SČSP byl uspořádán lampiónový průvod na místní hřiště, kde  byla zapálena vatra společně s malým ohňostrojem, který připravila svazarmovská organizace. Svůj závazek na zlepšení životního prostředí splnily ženy, které prostranství  po asanovaném domě p. Vinše proměnily v park. Pomoc při této akci byla i od členů JZD navážením hlíny i jinou pomocí. Zahrádkáři obávaní t.z. ledoví  muži  ve dnech 12, 13 a 14-ho tohoto roku nepřišli neboť teploty se pohybovaly noční +8oC  a denní + 17oC. Předčasná radost byla zkalena  na den 27-ho. V noci poklesla teplota na –2oC. Na zahrádkách ve Žlebě mráz úplně spálil porosty již kvetoucích ranných bramborů a zeleninu. Poslední dny v měsíci bylo deštivo. Červen: Teplé a slunečné  počasí bylo v tomto měsíci. Průměrné denní teploty + 24oC a noční + 16oC. Místní rybník byl hlavně v odpoledních hodinách obléhán mládeží i dospělými občany, kteří využívali pěkné dny ke koupání. V neděli 26-ho ve 13,30 hod. se přehnala  přes naši obec bouře se silným a prudkým deštěm. V trati zv. padělky brala voda polní zeminu z porostem kukuřice a tento nános zanechával po směru toku velké vrstvy písky a bahna. Veliké množství vody teklo do rybníka, že přepad nestačil odvést zvýšenou hladinu. Voda se přelévala přes hráz a toto tekoucí množství způsobilo, že koryto potoka bylo vybráno do hloubky až 1m. Znečištěný rybník musel býti ihned vypuštěn a na jeho bocích i na dně byl nános bláta až do výše 60 cm. Mimo tohoto vznikly škody i na místní komunikaci. MNV nahlásil škody na nadřízených orgánech a žádal o peněžní dotace na odstranění živelných škod. 28.6.1977 bylo naposledy v místní škole rozdáno žákům školní vysvědčení. ZDŠ se ruší a od příštího školního roku budou děti dojíždět do ZDŠ v Deblíně. Červenec. Slunným a teplým počasím  denní teploty + 29oC  noční + 16oC začaly dětem prázdniny. I sucho uspíšilo zrání obilí, takže ve sloučeném JZD Deblín započaly 23-ho žně. Také tento den vyhlásil MNV brigádu na opravu místních komunikací a čištění rybníka po červnové průtrži mračen. Škody jsou však tak veliké, že bud nutno velikého úsilí našich občanů k jejich odstranění. Poslední den 31-ho začalo pršet. Srpen. Toto nepěkné deštivé počasí trvalo až do 20-ho . Málo slunných dnů nestačilo, aby nasáklá půda vyschla. Nasazená sklizňová mechanizace přes tyto veliké obtíže  pracovala ve dne i v noci, aby ztráty na obilí byly co nejmenší. Také svatoslavská pouť, která se konala14-ho, byla poznamenána dopolední bouřkou i deštěm. 29-ho opožděné žně byly ukončeny. Výnosy lze hodnotit jako velmi dobré. Osetých 588 ha pšenice dalo prům. výnos 47,5 qz ha, osetých 721 ha ječmene dalo prům. výnos 41,3q z ha, osetých 66 ha ovsa dalo prům výnos 34,5 q z ha, osetých 60 ha hrachu dalo 22qz ha. Září. 1. září – zahájení nového školního roku. Zvláštní autobus ŠAD v 7,15 hod. odváží svatoslavské děti do ZDŠ Deblín, kam budou denně dojíždět. Rodiče dětí i zástupci MNV doprovázení  děti do této školy, aby byli přítomni zahájení. Ředitelka ZDŠ Deblín s. Křivánková vítá přítomné, seznamuje žáky s třídními učiteli, rodiče se prohlíží třídy a tak  našich 68 žáků od 1 do 9 ročníku se seznamuje s novými spolužáky.  1.třídu navštěvuje 10 našich dětí, 2.třídu navštěvuje 6 našich dětí, 3.třídu navštěvuje 6 našich žáků, 4.třídu navštěvuje 5 našich žáků, 5.třídu navštěvuje 9 našich žáků, 6.třídu navštěvují 4 naši žáci, 7.třídu navštěvuje 5 našich žáků, 8.třídu navštěvuje 16 našich žáků a 9.třídu navštěvuje 7 našich dětí. 12-ho započala sklizeň brambor a silážní kukuřice. Na 135 ha osázených ploch brambor je předpoklad sklizně 200q z ha, Kukuřicí  na siláž byla oseta plocha 316 ha, která dala 510q hmoty z ha. Len byl naset na 130 ha a dal výnos 38 q stonku a 9q semene z ha. V noci na 14-ho byl první mráz. Teplota poklesla na 0 až –2oC. Denní +8oC. 17-ho byla v našem okrese vyhlášena národní směna. V obci bylo pracováno na přístavbě MŠ, byla vyměněna krytina a autobusové čekárně, úprava parku na návsi a čištění rybníka. Brigády se zúčastnilo 38 občanů. Chladné, proměnlivé počasí trvalo až do konce měsíce. Průměrná denní teplota +5 až +9oC, noční +3 až 5oC. Říjen: Měsíc započal velmi pěkným a teplým počasím bez srážek. V první a druhé dekádě se teploty pohybovaly denní až +18 až 21oC, noční +8oC. Takové počasí přálo i družstevníků, takže 14-ho bylo ukončeno v našem JZD vybírání brambor na ploše 150 ha. MNV započal dne 15-ho s budováním kanalizace v akci Z. Pro celkové dokončení kanalizace v obci ji ještě nutno položit asi 550 m rour. První brigády u hřbitova se zúčastnila místní myslivecká společnost. Bude potřeba společného úsilí všech našich občanů, aby bylo toto dílo dokonce t. r. provedeno. Poslední dekáda se vyznačovala ranními mlhami a občasným deštěm. Listopad. 2-ho  zemřel náš občan František Kerber p. č. 1 ve věku 90 let. 6-ho se konala v naší obci oslava 60. výročí VŘSR. Za hojné účasti našich občanů  se oslava  konala v jedné ze tříd bývalé školy. V programu vystoupili žáci MŠ a členky SSM. Večer pak prošel obcí lampiónový průvod. 7-ho zemřela naše občanka p. Danuše Knechtová roz. Řepová č. p. 151 ve věku 34 let. Jakoby smrť rozprostřela svůj plášť nad naší obcí. Ještě ten den zemřela další naše občanka p. Josefa Staňková roz. Sedmíková ve věku 77 let. MNV pokračoval v pracích na zvelebení obce. Mimo akci „Z“ kanalizace, byla provedena generální oprava místní komunikace na Horním Žlebě. V délce asi 200 m byla cesta vyštěrkována a položen asfaltový koberec. Hodnota tohoto díla představuje asi 80 000 Kč. Teplé počasí bylo vystřídáno chladným oceánským vzduchem. Denní teploty se pohybovaly od-1oC do –4oC. Noční –6oC až – 8oC. 28-ho napadlo asi 5 cm sněhu. Prosinec. 1-ho zemřela naše občanka p. Krézková Marie č.69 ve věku 86 let. Zimní mrznoucí počasí  udrželo malou sněhovou pokrývku k velkému potěšení dětí do konce I. dekády. 9-ho se mírně oteplilo. Denní +4oC noční okolo 0. Toto oteplení způsobilo ve vyšších polohách silnou námrazu. I u nás, když beze sněhu byla námraza a to hrozilo polámáním stromů i elektrického a telefonního vedení. V noci na 23-ho pršelo a tím toto hrozící nebezpečí skončilo. Až do 30-ho bylo teplé počasí beze sněhu. Denní +6oC noční +2oC. 31-ho od rána sněžilo. Silný vítr tvořil závěje. Toto všechno však nemohlo zabránit již připravované  silvestrovské náladě. I MNV mohl na svém zasedání 30-ho bilancovat jen dobré věci. Místní občané, společenské organizace a sloučené HZD Deblín pomohli při 7 akcích vytvořit v tomto roce dílo více jak za 240 000,- Kč.  1. / Pro zlepšení životního prostředí byl vybudován park na asanovaném domě p. Vinše. 2. / Byla  provedena částečná asanace objektu v č. 27 – příprava prodejny potravin. 3. / Opravena autobusová čekárna – výměna krytiny a vymalování. 4. / Výpomoc při adaptaci místní mateřské školky. 5. / Bylo provedeno vyasfaltování vozovky na Horním Žlebě u rybníka. 6. / Provedeno částečné vyčištění rybníku. 7. / Provedena a tím i dokončena kanalizace v obci v délce 587m Na všech těchto akcích bylo odpracováno 3 069 brigádnických hodin. V roce 1977 zemřelo 8 našich občanů 3 muži a 5 žen. Narodilo se 6 dětí. 3 děvčata a 3 chlapci. Ke konci roku má naše obec 496 obyvatel. Tyto rodiny vlastní 68 osobních automobilů, 34 automatických praček, 16 barevných televizorů.

ROK 1978

Třetí rok 6. pětiletky, kdy budeme oslavovat 30. výročí Vítězného února. V průběhu tří desetiletí, která uplynula od února 1948, se uskutečnily hluboké revoluční přeměny v politickém, hospodářském a kulturním životě našeho lidu. 30. výročí Vítězného února, bude velkým impulsem k dalšímu rozvoji pracovní, politické, společenské a kulturní aktivity na všech  pracovištích a ve všech oblastech našeho života v tomto roce. Leden. První dekáda s menší sněhovou pokrývkou. Teploty noční –10oC a denní – 6oC. Druhá dekáda beze změny. V posledním  týdnu  od 23-ho sněžilo. Ke konci měsíce bylo asi 30 cm sněhu, teploty noční –6oC denní –1oC až +2oC. Z kulturních akcí se přádaly v obci 2 společenské plesy SSM a ČSPO. Únor. Celkem pěkné počasí bylo dne 4-ho, kdy se v obci konaly tradiční „Ostatky“. V sobotu v dopoledních hodinách prošel obcí průvod masek pořádající organizací NF – Svazu žen. Večer byla pořádána taneční zábava. Oslava 30. výročí Vítězného února byla provedena 24-ho na zasedání MNV rozšířené o předsedy složek NF. Březen: Datum 2. března 1978 zůstane historickým mezníkem pro nás, obyvatele ČSSR. Jak oznámila tisková agentura Sovětského svazu, že dne 2. března 1978 v 18 hod. 28 min moskevského času, byla v Sovětském svazu vypuštěna kosmická loď Sojuz 26. Sovětskou kosmickou loď řídí mezinárodní posádka: velitel lodi, hrdina Sovětského svazu letec kosmonaut SSSR Alexej Gubarov a kosmonaut – výzkumník občan ČSSR Vladimír Remek, kapitán čsl. armády. Narodil se 26. září  1948 v Českých Budějovicích. Poprvé v dějinách dobývání vesmíru  má tato sovětská kosmická loď mezinárodní posádku. Účasti československého kosmonauta na letu do vesmíru vrcholí zároveň dlouholetý podíl ČSSR na kosmickém výzkumu. Let lodi Sojuz 28 zahrnuje spojení s orbitálním  vědeckým komplexem Sojuz 6 – Sojuz 27 a spolčený výzkum s kosmonauty Jurijem Romaněnkem a Georgijem Grečkem, kteří pracují ve vesmíru již od 10. prosince 1977. 5-ho byla v naší obci provedena oslava MDŽ  za účasti asi 100 občanů. V kulturním programu vystoupili žáci místní MŠ, pionýři a členové soc. Svazu mládeže. 6-ho zemřel náš občan pan Josef Vyskočil, bývalý kovářský mistr ve věku 87 let. Po splnění plánovaných úkolů a programu letu první mezinárodní kosmické posádky přistál dne 10. března ve 14 hod. 47 minut středoevropského času sestupný kosmický modul lodi Sojuz 28 s kosmonauty Alexejem Gabarejem a Vladimírem Remkem na předem určeném místě území Sovětského svazu. Úspěšné zakončení prvního letu mezinárodní posádky a jejich  návrat na Zemi, vyvolaly v naší zemi i v celém světě mimořádný zájem. Oblačné počasí s dešťovými srážkami trvalo až do 10-ho. V dalších dnech bylo počasí slunečné a dne 12-ho vystoupily teploty denní +14oC noční –2oC. 16. března 1978 ve 12 hodin 19 minut SEČ. skončil nejdelší pilotovaný let sovětských kosmonautů J.Aromaněnka a G. Grečka, který trval 96 dní. Orbitální let obou kosmonautů začal 10. prosince 1977 v lodi Sojuz 26. Od 18 do 28-ho trvalo chladné  počasí s občasnými sněhovými přeháňkami. Denní teploty +2oC  noční –2oC až –4oC. Poslední 3 dny se počasí počalo měnit k lepšímu. Denní teploty vystoupily až na 16oC noční 4 až 6oC. 30-ho začalo místní sloučené JZD se setím jařin a také  dokončilo urovnávání terénu po zasypaném pískovišti. Již od nepaměti bylo v trati zv. Písky t. j. asi 50m od křižovatky silnice Svatoslav – Deblín, směr k Pánovu u sinice pískoviště, které sloužilo dříve našim občanům jako stavební materiál. Kvalita tohoto materiálu nebyla v dnešní době pro výstavby vhodná, a proto  již několik roků bylo pískoviště  určeno k likvidaci. Zasypáním a úpravou nabude sloučenému JZD asi 1 ha úrodné půdy. Duben. Ne právě příznivé počasí bylo v tomto měsíci. Sluneční svit byl minimální. Počátek měsíce  byl chladný a suchý. Denní teploty + 6oC noční –2oC. 13-ho sněžilo a napadlo asi 15 cm sněhu, který za 4 dny roztál. Za mírného oteplení při denní teplotě +14oC noční +4oC byla dne 23-ho  první letošní bouře. Až do konce měsíce byly bouřky s deštěm každý den. Mokrá půda opozdila jarní práce JZD i zahrádkářů, hlavně sadbu brambor. 26-ho zemřela nejstarší naše občanka p. Františka Křístelová z p.č. 16 ve věku 93 let.Toho dne 26. dubna uvítala Praha hrdiny kosmu – Jurije Romaněnka, Georgie Grečka, Vladimíra Remka a Alexeje Gubarova, kteří na pozvání naší vlády přiletěli do ČSSR na návštěvu. Jsou to účastníci prvního společného kosmického letu v rámci programu Interkosmos. Ke konci měsíce bylo nestálé počasí. Oblačno, déšť i místní bouřky. Květen. 1. máj, Svátek pracujícího  lidu byl připravován i v naší obci. Národní směny vyhlášené MNV byly našimi občany plně pochopeny, takže naše obec byla čistá, pěkně upravená  a na májové dny vyzdobená. Nepříznivé počasí v minulých dnech bylo právě v tento den pěkné a slunečné. Proto také májového průvodu přes obec se zúčastnilo asi 180 občanů. Zaplněný autobus ČSAD a mnoho osobních aut místních občanů odjelo potom na májové oslavy do Tišnova. Ve slavnostně vyzdobené zasedací síni MNV provedl sbor pro občanské záležitosti při  MNV 6-ho předání občanských průkazů 11 mladistvým občanům. Při této příležitosti   jim byl předán  malý dárek. 9-ho na den vítězství naší obce a celé naší vlasti slavnou sovětskou armádou, byl uspořádán přes obec lampiónový průvod zakončený ohňostrojem, který provedli členové místní organizace Svazarmu. Silné ochlazení bylo příčinou, že dne 11-ho pokryla sněhová vrstva asi 10 cm  nejen zemi, ale i již rozkvetlé stromy. Denní teploty byly +9oC noční –1 až +2oC. 21-ho byla v obci pořádána soutěž požárních družstev. Místní požárníci se umístnili ze 6-ti soutěžících družstev na 1 místě. Tento úspěch bude jistě nadále povzbuzením do další práce. 28-ho uspořádala místní organizace svazu žen ve spolupráci s mateřskou školkou a dětmi z devítileté školy v Deblíně, dětský karneval na místním hřišti. Široká veřejnost občanů se přišla podívat na dětské hry, tanec a jinou zábavu, ke které jim vyhrávala místní hudba. Konec měsíce byl teplotně lepší. Denní +18 až 20oC noční teploty +10 až 12oC. Červen. V neděli dne 17-ho asi v 16,30 hod. se přehnala přes naši obec bouře s krupobitím. Tímto vznikly škody na polních kulturách i ovocných stromech. První polovina měsíce se znovu vyznačovala chladným počasím. Denní teploty do +16oC    noční do +8oC. 13-ho zemřela naše občanka p. Šubertová Anastázie p.č. 123 ve věku 82 let. 24-ho byly zahájeny práce na výstavbě nové prodejny potravin v místě bývalé selské usedlosti p. Vildomce p.č. 27. Náklady na tuto stavbu budou činit asi 1 250 000,- Kč, hodnota díla 1 730 000,- Kč. Stavba má býti dána do provozu v roce 1980. Bude potřeba velikého pochopení všech našich občanů, aby toto dílo, který bude sloužit všem našim občanům bylo v plánované době provedeno. 25-ho zemřela další naše občanka p. Šubertová Alžběta z p.č. 127 ve věku 78 let. Poslední týden v měsíci bylo teplo a slunečno, což je jistě i největším přáním školní mládeže, která dne 30-ho nastupovala na 2 měsíční školní prázdniny. Červenec. Tento nejteplejší měsíc se v letošním roce nevydařil . V I.dekádě byl nejteplejší den 7-ho, kdy denní teploty vystoupily na 28oC, noční 18oC- V II. dekádě bylo chladno denní v rozmezí +20 až 24oC, noční + 10 až 12oC. Ke konci III. dekády   se znovu oteplilo, takže denní teploty vystoupily 26-ho na +28oC, noční 18-20oC. Teplého počasí využívala naše mládež i dospělí občané k rekreaci u místního rybníka na Horním Žlebě. Každou sobotu bylo pokračováno při výstavbě prodejny. Srpen. Sucho i s častým chladným počasím bylo příčinou že obilí špatně dozrávalo. Před tradiční svatoslavskou poutí, (býval vždy v polovině srpna) žně pravidelně končily. Letos ještě nezačaly. Za to místní společenské organizace Sokol a požárníci pořádali již předpouťovou zábavu  v pátek 11-ho, v sobotu 12-ho a v neděli 13-ho se oslavovala pouť: Veselice se konaly na hřišti Sokola. 20-ho zemřela naše občanka p. Kratochvílová Marie p.č. 14 ve věku 85 let. 22-ho zahájilo s velkým zpožděním asi 3 týdnů sloučené JZD žně. I ve 3-tí dekádě měsíce bylo počasí chladné, nestálé s teplotami  - denní +18 až +20oC a noční +6 až +9oC. Září. 3-ho zemřela po těžké duševní chorobě naše občanka p. Procházková Hedvika p.č. 57 ve stáří 78 let. 4-ho byl zahájen nový školní rok 1978-79. Do ZDŠ Deblín dojíždí 69 žáků z naší obce autobusem i zpět. v I, ročníku je 8 dětí, v II.roč je 10 dětí, v III. roč. je 8 dětí, v IV. roč. jsou 4 děti, v V. ročníku je 5 dětí, v VI, roč. je 9 dětí, v VII roč. jsou 4 děti, v VIII roč. je 5 dětí a v IX. roč. je 16 dětí. Do místní MŠ, která byla rekonstruována na celodenní provoz přístavbou bude chodit 23 dětí předškolního věku. Ředitelkou MŠ je  p. Třeštíková Marie. Celkem pěkné a suché počasí umožnilo sloučenému JUD, aby 6.ho ukončilo výmlat obilí na celkové ploše 1 375 ha. Průměrný výnos činil 49q po ha. Pokročilá doby bude vyžadovat od všech členů JZD ale i brigádníků velkého úsilí při sklizni a úklidu slámy, orby a příprava a setí i další podzimní práce. Citelné ochlazení bylo v pátek 8-ho. Denní teploty +14oC, noční +7oC. 11-ho zemřela naše občanka p. Hoblová Josefa č.81 ve veku 80 let. Pěkné a teplé počasí beze dešťových srážek s průměrnou teplotou denní +22oC, noční + 10oC trvaly až do 24-ho. Konce měsíce se vlivem deště ochladilo  na denní +12oC noční +4oC. Pokračuje se na stavbě prodejny potravin. Říjen. 6-ho náhle zemřel  náš občan poslanec a člen řady MNV p. Alois Pokorný č. 132 ve věku 52 let. Asi s 3 týdenním zpožděním započalo sloučené JZD Deblín ve sklizni brambor, které byly osázeny na ploše 140 ha. Do první poloviny měsíce bylo pěkné, suché počasí. Teploty denní + 18 až 20oC noční +6až + 8oC- Dne 18-ho zemřela naše občanka p. Marie Kerberová č. 85 ve věku 68 let. Oslava 60. výročí československé republiky byla v naší obci provedena dne 27-ho.V odpoledních  hodinách byly  položeny zástupci MNV a společenských organizací věnec k pomníku padlých našich občanů z I. světové války  a na hrob sovětského partyzána na místním hřbitově. Po projevu v místním rozhlase byla proveden lampiónový průvod přes obec, kterého se zúčastnilo mimo dětí a mládeže i velký počet občanů. V 19,30 hod. bylo na závěr oslav veřejné plenární zasedání MNV. V závěru měsíce byla dokončena sklizeň brambor. Průměrný výnos vlivem letošního such dosáhl jen 175q z ha. Listopad. Za pěkného a suchého počasí byl dne 2-ho první mráz. Noční teplota poklesla na –3oC denní na +6oC. Vynikající úspěch ve výzkumu vesmíru a nejdelšího  vesmírného letu v dějinách kosmonautiky, dosáhli v Sovětském svazu. Ve 14 hod.5 min moskevského času po splnění vědeckotechnických výzkumů a experimentů, přistáli na zemi dva sovětští kosmonauti Vladimír Kovaljonok a Alexandr Ivančekov. Jejich let trval 140 dní (začal 15 června). 4-ho zemřela naše občanka p. Emílie Kučerová č 131 ve věku 81 let. Mlha a mrznoucí mrholení způsobilo ve dnech 16 až 20-ho námrazu. 26-ho začal padat první sníh, kterého do konce měsíce bylo asi 40 cm. Noční teploty –4oC, denní 0o. Prosinec. Začátkem měsíce dne 5-ho poklesla noční teploty na –14oC, denní na –9oC. Toto počasí trvalo až do 10-ho, kdy se začalo oteplovat. Sníh roztál. Dne 13-ho zemřel náhle náš občan Vladimír Řepa č. 151 ve věku 65 let a dne 19-ho  zemřel náš občan Josef Koudelka p.č. 104  ve věku 84 let. Průměrné denní teploty noční –2oC denní + 4oC: Vánoční svátky i zbytek dní do nového roku bylo období tepla. Nejen, že nebyl žádný sníh ale denní teploty se pohybovaly v rozmezí denní +10oC noční +4oC. Předpověď počasí meteorologické stanice však hlásí silné ochlazování. Končí rok 1978. Plenární zasedání MNV ve Svatoslavi hodnotilo dne 29.12.1978 činnost svého orgánu, ale i plnění volebního programu. Dík pochopení  našich občanů, složek NF i sloučeného JZD Deblín byly všechny plánované úkoly splněny. Na neinvestiční části tj. výstavba a držba veřej. zařízení, údržba a úprava zeleně,   parky, příprava staveniště pro prodejnu na směnách NF a při různých akcích bylo odpracováno zdarma 2 208 brig. hod. z hodnotou díla 27 550,- Kč. V investiční části byla dokončena přístavba mateřské školky nákladem 90 000,. Kč a vybavení tj. zařízení 42 000,- Kč. V akci „Z“ výstavba prodejny bylo prostavěno 357 825,- Kč., a vytvořena hodnota díla za 500 000- Kč. Na této samostatné akci bylo odpracováno zdarma 3 804 brig. hod. V roce 1978 zemřelo 12 našich občanů z toho 8 žen a 4 muži. Narodilo se 5 dětí z toho 4 děvčátka a 1 chlapec. K 31.12.1978  má naše obec 486 obyvatel. 

ROK 1979

Začínáme psát čtvrtý rok šesté pětiletky. Bude významný tím,  že mimo jiných významných dnů a výročí to bude především 35. výročí Slovenského národního povstání a Mezinárodní den dítěte. Leden. Celá Evropa byla zasažena první den prvého roku silnou mrazivou vlnou. V noci tento den dosáhla teplota dle zpráv v sovětském svazu a to v Moskvě nejnižší úrovně teplo za posledních 100 let. – 45oC. Také v sousedních státech NSR, NDR, Polsku a jinde byly vlivem silných poklesů teplot vyhlášeny stavy živelné pohromy. I v našem kraji během několika málo hodin z +8oC poklesla teplota na Nový rok na –20oC, Začal padat sníh a mrznoucí déšť pokryl vozovky ledovicí  a na jiných místech sníh a vítr způsobily velké závěje. Tato kalamita způsobila v našem státě tíživou  energetickou situaci. Vláda naší soc. republiky byla proto nucena provésti přechodně tato opatření. Od 8 ledna do 26 ledna byly na všech školách prázdniny. Televizní vysílače pracovaly až ve večerních hodinách. Od 29. ledna byla v celém státě provedena nová úprava pracovní doby. Směnný provoz zůstává beze změny t.z. 6-14 hod- 14-22hod., 22-06hod. Jednosměnné provozy i ostatní organizace mají pracovní dobu rozloženou se začátkem od 7, 7:30, 8, 8:30 hod, ráno. Tímto je také přizpůsobena doprava do zaměstnání i prodejní doba v obchodech. Od poloviny měsíce do konce měsíce se teploty pohybovaly od –10oC do +1oC. V obci se konaly 2 společenské plesy. 20-ho SSM a 27-ho ČSPO. Také započala v naší obci přestavba sítě u domovních přípojek. Opravu provádí Jihomoravské energetické závody. Únor. Střídání teplot se sněžením pokračovalo i v tomto měsíci. Do 7-ho bylo pěkné počasí s nočními teplotami –4 až-6oC denní –2oC. 8-ho napadlo asi 15 cm sněhu a současně se ochladilo. Noční –14oC denní –6oC. Sníh padal i 12-ho takže muselo býti použito strojů na odstranění sněhu z vozovek. 16-ho nastala obleva. Netrvala však dlouho, neboť již 19-ho se znovu ochladilo a padal sníh. Také energetická situace se pozvolna dostává do normálních kolejí. Televize již vysílá i v dopoledních hodinách s přerušením  do 11. do 17. hod. Pak již pokračuje s vysíláním na obou  programech. V polovině měsíce končily v obci výroční schůze masových organizací. V této době zastupují jednotlivé organizace tito občané. Předsedou ČČK je Antl Vlad. st. předsedou ČSPO je Kerber Al. st., předsedou SSM je Šebková Zd., předsedou ČSSP je Sapoušek, předsedou Svazarmu je Kučera Lad., předsedou Sokola je Kerber Jan a předsedou ČSŽ je Urbánková Jana. Dne 22 se ochladilo. Noční teplota –10oC denní –1oC. V sobotu 24-ho se konaly v obci „Ostatky“. Místní SSM navázal na tradice v obci. Toho dne chodily po vesnici maškary, které doprovázela hudby. V neděli 25-ho se konala taneční zábava . I masopustní úterý bylo přitažlivé pro občany nejen místní, ale i přespolní. Při taneční zábavě se o půlnoci pochovávala „basa“. Tuto tradici vykonávají někteří naši občané již mnoho let. Některým „družičkám“ je nyní již 75 let i více. Březen. Prvé dny jarního měsíce byly pěkné. Slunce rozehřálo teplotu přes den až na 14oC noční +4oC. 7-ho zemřel  po delší nemoci náš občan Suchomel Jan p.č. 24. ve věku 64 let. Od toho dne se počasí zhoršilo. Sněhové přeháňky vytvořily souvislou vrstvu asi 10 cm sněhu. V neděli 11-ho pořádala kulturní komise při MNV a organizace ČSŽ oslavu MDŽ. Asi 60 občanů – hlavně maminek se podívali na kulturní vystoupení žáků místní MŠ. 21-ho na první jarní den se počasí zlepšilo. Denní teploty +12oC noční +4oC. 24-ho byla MNV vyhlášena směna jarního úklidu. 42 občanů pracovalo na úklidu místního náměstí a na hřišti Sokola. Toho dne odpoledne sbor pro občanské záležitosti přivítal v zasedací síni MNV rodiče s malými dětmi, aby je přivítal do života. Pěkného aktu byli zúčastni i zástupci spořitelny, místní organizace ČSŽ, pionýři  a další hosté. Rodičům byly předány upomínkové dárečky. 26-ho zemřel náš občan p. Bohumil Kvarda ve věku 75 let. Ke konci měsíce se znovu ochladilo. Duben. Na základě nařízení vlády ČSSR se zavádí dnem 1.dubna 1979 letní čas. Toho dne v 00,00 hod. středoevropského času se posunou hodiny na 01,00 hod. ranní letního času. Cílem tohoto opatření je přizpůsobit pracovní dobu dennímu světlu a rovněž příznivě  ovlivnit společenské, kulturní i jiné podmínky života pracujících a jejich volný čas. Dnem 30.září 1979 v 01,00  hod. ranní  letní čas  končí  a  hodiny se posunou zpět na 00,00hod. a tím se časový údaj uvede do souladu středoevropského času. Toho dne se započalo s prací na stavbě prodejny potravin. Byly pokládány stropní panely. Práce na stavbě je omezována vypínáním el. proudu v obci, protože se provádí i nadále rekonstrukce elektr. sítě. Další ochlazení s dešťovými i sněhovými přeháňkami negativně ovlivňují  jarní zemědělské práce v celém státě. I naše sloučené JZD Deblín na plán setí jařin 660 ha má ke dni 8-ho dubna zaselo 60 ha. První poslové jara – vlaštovky se objevily v obci 10-ho. Velikonoční svátky 15 a 16-ho měly pěkné a slunečné  počasí s teplotami noční + 5oC , denní +18oC a tak místní sloučené JZD započalo se setím jařin. Již 18-ho se počasí zhoršilo. V noci sněžilo a teplota poklesla na-1oC denní +5oC. V pátek 20-ho v odpoledních hodinách přicházeli na MNV mladí naši občané v doprovodu svých rodičů, aby slavnostně převzali prvé občanské průkazy. Až do konce měsíce bylo počasí  nestálé a proměnlivé. MNV zahájil práce na výstavbě prodejny. Květen. V předvečer 1. máje  uspořádali místní mladí občané pálení vatry na  náměstí postavili „máj“. Zajištění květnových oslav  připravil MNV. I přes podmračené počasí se sešlo ráno v 7 hod. na náměstí asi 230 občanů, aby vyzdobenou obcí přešli na horní konce, kde připravený autobus mnohé převezl na manifestaci do Tišnova. Ti, kteří jeli svými osobními auty se přidali do našeho průvodu v Tišnově v poštu asi 140 osob. Vpředvečer osvobození naší obce sovětskou armádou dne 8-ho  byly položeny zástupci MNV a masových složek kytice k pomníku padlých v I. svět. válce a ke hrobu sovětského partyzána na místním hřbitově. Po tomto byl lampiónový průvod na horní konec obce. Zde již byla zapálena vatra a vystřelovány světelné rakety. Touto akcí byly ukončeny májové oslavy v naší obci. Vlivem chladného počasí začínají opožděně rozkvétat třešně a začíná se oteplovat. Již 19-ho  započaly „letní vedra“. Teploty se denně pohybovaly – noční +14 až 18oC a denní +29 až 34oC. Velmi teplé a bez deště toto počasí dávalo starost nejen zemědělcům, ale i zahrádkářům. Rekreační oblasti jsou hlavně ve víkendových dnech přeplňovány rekreanty, kteří takto slunných dnů využívají ke koupání. 31-ho zemřel v Brně v ústavu pro duševně choré syn našeho občana Josef Koudelka z.p.č.104 ve věku 21 let. Červen. I místní rybník je denně přeplňován koupajícími, kterého využívají k osvěžení  nejen děti, ale i dospělí. 6-ho odpoledne se přehnala přes obec bouře, která přinesla i tak dlouho očekávaný déšť. V neděli 10-ho za slunečného počasí byla provedena na místním hřišti estráda, kterou provedli členové divadel z Brna. Zajištění estrády  provedla místní organizace ČSŽ pro naše děti v rámci roku dítěte. V pěkném a pestrém pořadu se pobavili nejen děti, ale i dospělí  naši občané. Na závěr estrády dostaly děti malé pohoštění na které přispěly místní organizace ČČK a  Dohlížecí výbor Jednoty. Částečné ochlazení s dešťovými přeháňkami nastalo od 13-ho a trvalo až do koce měsíce. Déšť v této době velmi prospěl, hlavně v zemědělství, kde vlivem sucha byla ohrožena veškerá úroda. Teploty se pohybovaly v rozmezí 18-22oC denní a 9-13oC noční. 26-ho zemřel náš občan Waigel Alois p.č. 118 ve věku 77 let. Červenec. Nestálé, deštivé počasí i z částečným ochlazením trvalo až do I.poloviny měsíce, což nejvíce mrzelo děti, kteří využívali letních školních prázdnin a nemohli na místní koupaliště. Ti odvážnější i ostatní v doprovodu dospělých však hojně navštěvovali okolní lesy, ve kterých začaly růst pravé hřiby, podhřiby i jiné další jedlé houby. 21-ho vyšla úřední zpráva Federálního cenového úřadu o úpravách maloobchodních cen benzínu, paliv, energie a dětského odívání. Zpráva rovněž obsahuje informaci o nových poštovních, telefonních a telegrafních tarifech o vládním nařízení ke zvýšení dětských přídavků, dále informaci o přijatém opatření ke zvýšení nízkých důchodů a v některých opatřeních v oblasti mzdové politiky. Od 20. července se stanoví maloobchodní cena benzínu:super na 7,50 Kč za 1litr, speciál na 6,50 Kč za 1 litr, normál na 6 Kč za 1 litr a topná nafta na 2 Kč za 1 litr. S účinností od 23.července 1979 se zvyšují maloobchodní ceny paliv a energie o 50 procent. Odstraňuje se cenové zvýhodnění z maloobchodních cen dětského odívání a převádí se do přídavků na děti. Stanoví se nové poštovní, telefonní  a telegrafní tarify (ku příkladu psaní do 20 gramů 1 Kč, dopisnice 0,50 Kč, balíky obyčejné do 5 kg 5Kč a pod). Od 1. srpna se zvyšují nízké důchody, které jsou jediným zdrojem příjmu ze 600 Kč na 780 Kč měsíčně pro jednotl. ze 1 100 Kč na 1 330 Kč měsíčně pro dvojici. Zvyšují se o 30 Kč měsíčně všechny ostatní starobní, invalidní, vdovské i sirotčí důchody. Od 1. srpna 1979  se zvyšují přídavky na děti o 50 Kč měsíčně na každé dítě. Na 1 dítě z 90 Kč měs na 140Kč měs., na 2 dětiz 430 Kč měs. na 530 Kč měs. a na 3 děti z 880 Kč měs. na 1030 Kč měs. Od 1. září 1979 se provádí platová úprava pro učitelky MŠ, učitele I. stupně zákl. škol vychovatele škol, družin, jakož i pro sestry a nižší zdravotní personál  v nepřetržitých provozech lůžkových zařízení a pro sestry a pěstounky v jeslích. V poslední dekádě bylo počasí oblačné s teplotami +24oC denní a +12oC noční. V obci bylo pokračováno na výstavbě prodejny potravin a na rekonstrukci sítě nízkého napětí a veřejného osvětlení. Srpen. Za podmračeného počasí s občasnými přeháňkami započaly u sloučeného JZD Deblín dne 2-ho žně. 12-ho se konala v obci tradiční pouť. Již v pátek a v sobotu se sjížděli do obce a někdy jen jedenkráte do roka příbuzní, přátelé a známí, hospodyňky předváděly svoje nejlepší kuchařské umění, no a děti celé tyto dny tráví svůj čas na místním hřišti, kde jsou postaveny  kolotoče, střelnice i jiné atrakce. I počasí se již umoudřilo a je pěkně slunečno a teplo. Denní teploty jsou okolo +30oC a noční +16oC. Zpráva v tisku, rozhlase i v televizi uveřejněná dne 19-ho uváděla, že byl v Sovětském svazu proveden nejdelší kosmický let s lidskou posádkou. V 15,30 hod. moskevského času po 175 denním letu se vrátili na Zemi sovětští kosmonauti Vladimír Ljachov a Valerij Rjumin. Pěkné slunečné a suché počasí uspíšilo i provedení žní v našem sloučeném JZD ku dni 28-ho. Sklízeno bylo obilí z 1380ha. Bylo nasazeno 14 kombajnů. Bylo oseto pšenice na 500 ha průměr. výnos 36,51q/ha, ječmen na 868 ha a průměr. výnos 40,87q/ha a oves oseto 12ha a průměr. výnos 46,76q/ha. Září. 3. září se otevřely dveře všech škol, byl zahájen nový školní rok 1979/80. Z  aší obce dojíždí do ZDŠ Deblína do 1.až 9.ročníku celkem 54 žáků. Z toho 32 chlapců a 22 dívek. Místní MŠ navštěvuje 3 až 6letých dětí 21. Sklizeň brambor ve sloučeném JZD Deblín započala 10-ho. I v tomto období je pěkné počasí. Denní teploty 26 až 28oC, noční +16až 18oC. Smutnou zprávu všem občanům naší republiky vydal ÚV KSČ, prezident ČSSR, federální vláda, federální shromáždění  a ústřední výbor NF ČSSR, ve které bylo oznámeno, že 20.9. v dopoledních hodinách zesnul po dlouhé a těžké nemoci zasloužilý stranický a státní činitel, člen ústředního výboru KSČ, armádní generál Ludvík Svoboda. 25 listopadu by se dožil 84 let. Ludvík Svoboda se významně  zasloužil o osvobození Československa, a vytvoření československé lidové armády, o výstavbu socialismu. Zastával funkci ministra národní obrany, člena předsednictva ÚVKSČ a presidenta Československé socialistické republiky. V Ludvíku Svobodovi ztrácí naši zem velkou osobnost, neodmyslitelnou od její novodobé historie. Oblačné počasí s občasnými srážkami bylo v poslední  dekádě. Denní teploty +18oC, noční + 6oC. Z 29-ho na 30-ho ve 24 hod. byla znovu provedena v našem státě změna letního času. Ručičky hodin se posunuly o 1 hod. zpět. Říjen. 5-ho ukončilo sloučené JZD Deblín sklizeň brambor. Bylo osázeno celkem 130 ha. Kombajny bylo sklizeno 18 ha a jinou mechanizací při ručním sběru 112 ha. Na těchto pracech se ve velké míře podíleli brigádníci učni z řad učňovského učiliště TOS Kuřim a brigádníci žáci gymnázia z Tišnova. Průměrný výnos byl 193,70 q/ha. Odrůda Radka 198q/ha, odrůda Blaník 175q/ha a ostatní 186q/ha. První ochlazení nastalo 7-ho, kdy noční teplota poklesla na –3oC, denní + 12oC. Další pokles teplot byl 24-ho, noční –4oC , denní +6oC. Ke konci měsíce se podstatně oteplilo. Listopad. Střídání teplot nastalo i v první dekádě měsíce, kdy 5-ho  v odpoledních hodinách sněžilo. Téhož dne bylo provedeno zástupci energetických rozvodných závodů v Brně a MNV ve Svatoslavi předání provedené práce na rekonstrukci elektrorozvodné sítě, domovních přípojek a veřejného osvětlení. Rekonstrukce se vyžádala částku přes 3 000 000 Kč. Nové provedené veřejné osvětlení má v obci 95 výbojkových svítidel a bylo zbudováno  nákladem 86 000,.- Kč. 6-ho v předvečer 62.výročí VŘSR byla v naší obci oslava. V 17 hod. bylo zahájení pořadem v místním rozhlase. Po kulturní vložce místních pionýrů byl vysílán i hlavní projev. Na závěr byly obci lampiónový průvod, kterého se zúčastnilo  mnoho našich občanů, mládeže a dětí. V druhé dekádě měsíce bylo počasí nestálé. Ochladilo se občas padal sníh. Teploty denní +6oC, noční do –3oC. Také v poslední dekádě měsíce nenastala v počasí žádná změna. Prosinec. Až do 11-ho bylo počasí velmi pěkné a slunné. Teploty přes den vystoupily až na 15oC, noční na 6 až 8oC. Dne 11-ho se přehnala přes naši obec dokonce i bouře. V dalších dnech se ochladilo a již 14-ho při poklesu teplot denní +4oC , noční –5oC napadl sníh. Jeho trvání však nebylo dlouhé a 17-ho celý den pršelo, nastalo oteplení a sníh roztál. Dne 18-ho zemřel náš občan pan Mikeš Josef p.č. 88 ve věku 78 let. Nestálé, mlhavé počasí beze sněhu bylo i na vánoční svátky. 24-ho celý den pršelo. Poslední dny v roce se  málo ochladilo s teplotami denní + 4oC, noční –3oC a poprašek sněhu jen připomínal, že je tu zima. 28-ho bylo konáno zasedání MNV, která zhodnotilo práci a činnost svého aktivu, ale i práci našich občanů na budování naší vesnice. Na stavbě prodejny potravin i na zvelebení obce bylo odpracováno více jak 10 000 brigád. hodin. V tomto roce byl zkolaudován nový dům manželů Františka a Drahomíry Bartoškových p.č. 50. Zemřeli občané Suchomel Jan, Kvarda Bohumil, Koudelka Josef a Mikeš Josef. Narodily se 4 děti – děvčátka. Ke konci roku má obec 161 popisných čísel a 492 obyvatel.

Virtuální prohlídka obce Svatoslav

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Potraviny Svatoslav

Provozní doba:

Pondělí - pátek 7.00 - 16.00 hod

Sobota               7.30 - 14.00 hod

Neděle               8.00 - 14.00 hod

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
jasno 24 °C 13 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 26/15 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 18/13 °C
úterý 25. 6. déšť 21/12 °C

Svátek

Svátek má Pavla

Jak si zařídit