Menu
Obec Svatoslav
Svatoslav

Roky 1987 - 1990

ROK 1987

Vstupujeme do nového roku – roku druhé pětiletky. Jistě si všichni přejeme, aby to byl rok bez válek, ve kterém chceme budovat svůj domov, svoji socialistickou vlast. Leden. Ještě prvního dne bylo beze sněhu a teplo. Denní teploty 16 až +8oC, noční 0 až +2oC. Postupně však začalo sněžit a mrznout. Vyvrcholení přišlo  až ve druhé dekádě, kdy teploty poklesly v noci až na – 24oC, denní na – 16oC. Silný vítr způsobil také závěje. V této době sněhová pokrývka byla asi 60-70 cm . Mimo našeho státu přistihla tato nepřízeň počasí i jiné státy ve světě. Vysoké mrazy a stále nový sníh zapříčinily zamrzávání vagónů s uhlím  a jiným sypkým materiálem. Je stěžována i doprava do zaměstnání. 21-ho zemřela naše občanka Dupalová Marie  z č.p. 37 ve věku 89 let. Domek po ní nechal její syn zbourat a pozemek odkoupil soused Jaroslav Kučera. 7-ho se narodil Ladislav Suchomel č. 6. V tomto měsíci byly konány 2 plesy - 10-ho ZOSSM a 23-ho ZO ČSŽ. Ke konci měsíce nastalo pozvolné oteplení a zmenšení sněhových srážek. Únor. Teplotně kolísavé počasí bylo celý měsíc. První polovina měsíce s občasným sněžením. Denní teploty do +6oC, noční do –5oC. V dalších dnech se výrazně oteplilo a sníh rychle roztál. Ale o 25-ho až do konce měsíce se ochladilo a sněžilo. Teploty denní do –3oC, noční až –12oC. Přibylo znovu asi 10 cm sněhu. 28-ho započal masopust, v obci tzv. „Ostatky“ se všemi starodávnými zvyky. Po vsi přešly dopoledne dům od domu maškary a večer byla taneční zábava s pochováváním basy. Tento starodávný zvyk udržuje každý rok ZO ČSŽ a SSM. Čistý výtěžek z této akce pak slouží na pořádání jiných kulturně společenských akcí v obci. Březen. V rámci oslav MDŽ pozvala rada MNV ženy – poslankyně, členky komisí a funkcionářky společenských organizací NF na MNV. Mimo  malého pohoštění byly probrány i úkoly MNV na kterých se podílí i naše ženy. Sněhové pluhy vyjely opět na silnice 17-ho a 18-ho, aby očistily od nového sněhu vozovky, kde napadl místy až  20 cm sněhu. Na polích tak dosáhla sněhová pokrývka asi 50 cm . Tolik sněhu v předjarním období napadlo v našem kraji naposledy  v polovině února 1921. Noční teploty dosahovaly –18oC, denní –6 až –8oC. Od 25-ho nastalo výrazné oteplení s občasným deštěm a sněhu rychle ubývá. Noční teploty –4 do +3oC, denní +6 až +12oC. Od 29-ho se zavádí ve státě letní čas. V tento den  o druhé hodině ranní se posunou hodiny na třetí hodinu. 7-ho  byly na MNV slavnostně  předány 9-ti občanům občanské průkazy. 26-ho se uskutečnila zlatá svatba manželů Josefy a Josefa Vildomcových z č. p. 73. Duben. Zima stále letos nechce ustoupit. Hned 1-ho celou noc sněžilo a napadlo asi 10 cm sněhu. Sluníčko však přece ukazuje svoji moc a tak během dne sníh roztál. 3-ho se koná výroční schůze DV Jednoty a volba nového výboru. Do čela jako předseda DV Jednoty byl zvolen Sendler František z č.p. 159. První jarní bouře nastala večer 7-ho. Usnesením předsednictva ÚV KSČ a vlády ČSSR a dalších orgánů ze dne 8.dubna 1987 k realizaci  závěrů XVII. Sjezdu KSČ s sociální zabezpečením byly přijaty hlavní zásady a opatření: 1. pomoci rodinám s dětmi od 1.7.1987, 2. v důchodovém  zabezpečení provést úpravy od 1. října 1987 a později. Tímto  opatřením se zvýší životní úroveň s více jak 3 mil. 400 důchodců. 9-ho vřele pozdravován Pražany přicestoval na 3 denní oficiální návštěvu do ČSSR generální tajemník ÚV KSSS Michail Sergejevič  Gorbačov. Mírné oteplení a vítr přece jen umožnilo zahrádkářům v druhé polovině měsíce obdělávat svoje pozemky. Také sloučené JZD Deblín pracovalo i v době velikonočních svátků a to 19-ho a 20-ho a ve svém plánu mají oset a osázet 459 ha ječmene, 100 ha ovsa, 50 ha hrachu a 101 ha lnu. Brambor pak 60 ha. Při příležitosti hovoru s mládeží, které uspořádala rada MNV 18-ho bylo místním kronikářem provedeno posezení nad kronikou. Mladí, občané se velmi živě zajímali o zapsaných událostech v kronice. Poslední týden v měsíci bylo pěkné a slunečné počasí s teplotami ve dne 20-23oC v noci 12-14oC. Květen. Pěkné počasí bylo ještě na 1. máje. V obci začaly májové oslavy již v předvečer pálení ohně na Žlebě. Prvomájový průvod prošel ráno vyzdobenou obcí, na horní konec, kde účastníci nasedli do autobusu a odjeli na manifestaci do Tišnova. Večer 3-ho se přehnala  přes obec silná bouře s krupobitím. V obci škody nebyly, zato v okolí a v jiných okresech byly způsobeny velké škody, hlavně s průtrží mračen. Od toho dne se ochladilo s častými dešťovými přeháňkami. V předvečer 9-ho  se konala v obci oslava osvobození: položení kytic k pomníku  padlých na návsi i na hrob sovětského partyzána na hřbitově, reakce v místním rozhlase a lampiónový průvod na hřiště se zapálením vatry.  6-ho se narodila Zuzana Kulíková. V neděli 31-ho uspořádal MNV a ostatní složky v obci oslavy mezinárodního dne dětí. Na místním hřišti se děti zúčastnily různých soutěží, her a malování na tanečním parketu. Vítězové si odnesli medaile a diplomy a všichni pak dostali malé pohoštění.  Červen. Každodenní dešťové přeháňky, chladné počasí, teploty denní v průměru 14 až 16o, noční 8-12oC trvaly skoro celý měsíc. Takové nepříznivé počasí nepamatují i ti nejstarší občané. Tímto se opozdila senoseč a následkem rozmoklé půdy i jiné zemědělské práce. 25-ho se narodila Markéta Dvořáčková. 26-ho zemřel Josef Sekanina ve věku 77 let. Červenec. První měsíc prázdnin  a také obrat v počasí. Pěkné teplé i když s občasnými dešťovými přeháňkami anebo s bouřkou vystřídalo to dosud nepříznivé počasí. Teploty denní +26 až 30oC, noční + 12 až 15oC. Místní rybník byl vždy od rána do pozdních večerních hodin obklopen mládeží i dospělými místními i přespolními občany, které využívali pěkných slunných dnů ke koupání a rekreaci. Zahrádkáři pilně trhají jahod, angrešt i rybíz a přebytky dodávají do místní sběrny. Veliká úroda třešní každý rok, letos byla vystřídána neúrodou, takže v mnoha domácnostech nebyly třešně ani pro běžná jídla. Místní fotbalový klub uspořádal v neděli 19-ho turnaj v kopané za účasti sportovců Křoví, Modřic a Maršova. Vítězství si vybojovali místní fotbalisté. Novostavba rodinného domku, byl zkolaudována manželům Evě a Petrovi Žákovým a přidělen domu č.p. 99. Dne 14-ho se narodila Gabriela Fillová. Srpen. Dne 4-ho zemřel náš občan Josef Řepa z p.č. 156 ve věku 79 let, který patřil k angažovaným lidem pro soc. společnost. Teplé dny byly vystřídány opět chladným a deštivým počasím  s teplotami ve dne +22 až 26oC, v noci + 8 až 12oC. Deštivé počasí opozdilo žně. Tradiční svatoslavská pouť se konal ve dnech 14-ho až 16-ho  a odbývala se tanečními zábavami na hřišti, kde byly i zábavní podniky ( kolotoče, houpačky atd.) 19-ho náhle zemřela naše občanka Božena Valová z č.p. 5 ve věku 79 let. Tato byla nalezena sousedem mrtvá ve svém domě. Žňové práce byly zahájeny v JZD Deblín 9. srpna. Celkem bylo sklizeno 714 ha pšenice – ha výnos 41,52q, 437 ha ječmene – ha výnos 47,06q, 94 ha ovsa – ha výnos 49,3q. Obiloviny celkem 1245 ha, průměrný výnos z ha činil 44q. Dále bylo sklizeno 115 ha řepky – ha výnos 26,83q a 56 ha hrachu – ha výnos 26,20 q. Žně byly ukončeny 9-ho září vlivem nepřízně počasí. Teprve 3. dekáda v srpnu byla teplá a slunná.  Září. Školní rok zahájen 1-ho. Do mateřské školy je zapsáno 23 dětí. 3-ho odjíždí autobus JZD do Rosic, kde se koná okresní mírová oslava spojená s dožínkami a družstevním dnem. Pěkné a teplé počasí trvá téměř celá měsíc. Září. Denní teploty + 26 až 28oC, noční +12 až +14oC, teprve ve 3. dekádě se ochlazuje a jsou časté přeháňky a bouřky. Sloučené JZD Deblín pokračuje v podzimních  pracech, mimo jiné s ve sklizni brambor. Z celkové plochy 60 ha je průměr na ha výnos 279 q. Ve sklizni vypomáhají studenti gymnázia z Ivančic. Letní čas končí 27-ho  ve 3 hod. ranní, kdy se hodiny vrací na 2. hodinu. 28-ho v sobotu pořádá místní organizace zahrádkářů zájezd na výstavu „Země živitelka“ Do Českých Budějovic, počet účastníků 43. Říjen. Bylo zkolaudována novostavba  manželů Jitky a Františka Wopatových a přiděleno domovní číslo 64. Zdemolován dům č.p. 37 (Dupalová M.). Počasí v říjnu bylo velmi pěkné, teplé s občasnými dešťovými přeháňkami. V okolních lesích roste hodně hub tzv. suchohřibů, babek, bedlí atd. Nejvíce jsou obléhány lesy v trati „Zadní“, kam vede od hřbitova  až k lesu bezprašná vozovka, zbudovaná v r. 1986. 70. výročí VŘSR bylo v obci oslaveno 28-ho položením věnců k pomníku na návsi a na hrob partyzána Mandrikova na hřbitově, kulturní vložkou žáků a projevy předsedy MNV do  místního rozhlasu a lampiónovým průvodem na hřiště. Večer pak byla  na MNV slavnostní řeč. Schůze občanů. Osev ozimů v JZD byl proveden za příznivého počasí a porost pěkně zakořenil. Krajně nepříznivý  rok 1987 byl na švestky a jablka, kterých se urodilo vlivem celkově deštivého počasí velmi málo a  to  ještě u jablek ve špatném stavu (strupovitost). Dne 27-ho se zúčastnilo 9 branců vojenských odvodů v Tišnově. Listopad. Na počasí byl listopad velmi příznivý. Tepoty stále na 0 v noci kolem +10oC, ve dne + 15 až + 20oC. Zimní orba v JZD provedena včas. Kuriozitou i v tomto měsíci byla nadmíra hub v lesích, jež byly obklopeny auty s houbaři až z Brna. Smutná zpráva přichází 17-ho. Toho dne zemřel ve věku 68 let stávající kronikář Bohuslav Antl, který v obci dříve zastával řadu funkcí, hlavně v KSČ, v MNV (předseda), v ČSPO, dále byl také poslancem ONV. Čest jeho světlé památce! Vedením kroniky byl pověřen Josef Kučera č.p. 44 – důchodce. Dne 5-ho se narodil Jiří Šebek č.p. 85 a 24-ho Lenka Kerberová. Prosinec. Počasí se zimním nádechem se přihlašuje kolem 10-ho a mrazy dosahují v noci kolem –10oC, ve dne –5oC. Je bez sněhu, ale časté mlhy vytváří na stromech jinovatku. V polovině měsíce se vytváří velké náledí (prší a mrzne). Dne 16-ho ranní autobusové spoje mají 4 hod. zpoždění, mnozí pracující se ani do zaměstnání nedostanou. Náledí se vytváří na celém území ČSSR v době od 16-ho do 18-ho a způsobuje hromadné autohavárie. Od 20-ho se otepluje. Příchod zimy je v pravdě podzimní, teploty ve dne kolem + 10oC, v noci kolem + 5oC a to až do konce roku 1987. Také Vánoce byly tentokrát na blátě. Prosinec byl významným na politické události jak ve státě tak i ve světě. V době od 7-ho do 12-ho dlel po  předchozí domluvě generální Tajemník KSSS s. Gorbačov na oficiální návštěvě v USA, kde jednal s prezidentem USA Reganem. Výsledkem jednání bylo podepsání dokumentu, podle něhož budou do 3 let zlikvidovány z 50 % rakety s jadernými hlavicemi středního a kratšího doletu. Tato  událost je o to významná, že uvedené rakety jsou umístěny mimo jiných zemí v Evropě i v naší republice. Jednání obou prezidenta USA a gen. Tajemníka KSSS bylo vysíláno také televizí a bylo kladně přijímáno na celém světě. Jde o první krok k jadernému odzbrojení. Dne 17-ho  zasedal ÚV KSČ, na kterém kromě jiných otázek byla i řešena kádrová. Na vlastní žádost ÚV KSČ uvolnil z funkce generální tajemníka KSČ s Gustáva Husáka a zvolil za nového gen. Tajemníka Miloše Jakeše. Dne 14-ho  zemřela ve věku 77 let Marie Pešková, učitelka v.v., která také působila několik let na ZDŠ ve Svatoslavi. Předvánoční zásobování jižním ovocem v místní samoobsluze bylo velmi dobré. Celkový prodejní obrat v samoobsluze za rok 1987 činil 2.070.000,- Kčs. V roce 1987 se ve Svatoslavi narodilo 7 dětí z nich bylo 2 mužského pohlaví a 5 ženského pohlaví. V témže roce zemřelo 6 občanů, z nichž 3 byli  muži  a 3 ženy. Koncem roku 1987 má obec Svatoslav 164 popisných čísel, z nich je 19 neobydlených. Obyvatel má Svatoslav 447, z nich je 211 muž. pohlaví a 236 žen. pohlaví. Tento zápis provedl Kučera Josef.

ROK 1988

Začíná abnormálně teplým počasím. Noční teploty až +8oC a denní až +12oC. pro celou první dekádu. Tak teplé počasí bylo zaznamenáno  před 26 lety. Teprve od 10-ho přicházejí přímrazky, ale jen kolem –2oC v noci,  ve dne kolem 0, krajina je stále bez sněhu. Nedaleko v Novém Městě na Moravě se měly 16. a 17. konat světové běžecké závody na lyžích, ale ani tam není sníh, takže místo závodu bylo přesunuto do Vysokých Tater. Také  světový pohár  ve skocích na lyžích dne 9. a 10. v Liberci a v Harachově byl zrušen pro nedostatek sněnu. Dne 10-ho  oslavil president republiky Gustav Husák 75. narozeniny. Byl mu udělen  Leninův řád a řád Klementa Gottwalda. Dne 15-ho  v 1600 hod zazněl v místním rozhlase signál „hoří“ a za krátko vyjeli místní požárníci  do sousední obce Braníškov, kde hořela kolna JZD Deblín s uskladněným lnem lnářského podniku Písečné a 16 tun sena JZD. Vše lehlo popelem a vyčíslená škoda předběžně činí 500.000,- Kčs. Požár způsobily děti, které si v objektu hrály se zápalkami. Dne 22-ho napadlo zatím největší množství sněhu asi 3 cm. Teploty jsou však nadále v noci kolem 0, ve dne do +8oC. Sníh vzal za své a tak bylo až do konce ledna. Dne 22-ho se konala výroční schůze ZO KSČ, předsedou byl opět zvolen Josef Neuman č.p. 134. V tomto měsíci byly saldovány vklady v místní pobočce Státní spořitelny. Podle nich si občané uložili v roce 1987 částku 1.056.718,60 Kčs. Dne 21.1 se narodil Aleš Nečas. Únor 1988 Ani v tomto měsíci se počasí neozimnilo a bylo téměř po celý měsíc podobné lednovému počasí. Dokonce 8-ho se vyskytla první letošní bouřka s deštěm, sněhem a velkým větrem. V naší obci napadlo asi 5 cm sněhu, který přes den na sluníčku roztál. Podle záznamu počasí v pražském Klementinu za posledních 200 let je nynější zima 3. nejteplejší. U nás v obci teploty 0 až +8oC, v noci i ve dne. Sněhové přeháňky jen občas a sníh  vzal vždy za své. Extrémní počasí bylo využíváno některými zahrádkáři k výsevu semen petržele a mrkve na záhony zahrádek. Dne 17-ho se narodil Martin Bartošek. Dne 22-ho se konala v kulturním domě ve Velké Bíteši výroční schůze sloučeného JZD Deblín. Ostatky (masopust) až dosud tradiční událost obce připadají letos na polovinu února se tentokráte tak jako plesová sezóna nekonaly. Důvodem je dlouhodobá pracovní neschopnost vedoucí pohostinství. Tento stav je od června 1987. Proto někteří zákazníci jezdí  „na pivo“ do hospod sousedních obcí. Zatím není naděje, že tento jediný společenský problém posezení bude v krátké době vyřešen. Příjemná událost hlavně pro mladou generaci se přihlásila v závěru února. Dne 27. a 28. napadlo v jednom zátahu asi půl metru sněhu. Březen 1988. S příchodem měsíce přišla prakticky první zima. Nejen další příval sněhu, ale i mrazy až do –10oC sužovaly dopravu a silničáře. Tento stav trval až do konce druhé dekády. Dne 6-ho se konala výroční schůze TJ Sokol, která kladně hodnotila činnosti oddílů kopané, jak žáků ta i dospělých, kteří v podzimní části  se umístnili na 1. místě. Opakem toho byl oddíl stolního tenisu, kdy žáci odstoupili ze soutěže a dospělí jsou na posledním místě v tabulce. Předsedou jednoty byl na schůzi opět zvolen Jan Kerber. Oslavy MDŽ se konaly na MNV ve Svatoslavi za účasti 21 žen. funkcionářek a poslankyň MNV. Dále pak v mateřské škole, kde děti vystoupily v pěkném kulturním programu pro rodiče. Dne 16-ho se narodila Adéla Fišáková a 26-ho Ladislav Michalík. Jarní počasí se přihlásilo podle kalendáře. Ve III. dekádě se výrazně oteplilo. Sluneční paprsky s častými dešťovými srážkami způsobily na mnoha místech velké záplavy. Duben 1988. Je měsícem opožďující se zimy. Na horách padá ještě sníh a noční mrazy dosahují při zemi až –10oC. Za to denní teploty vlivem stálých slunných dní činí až +10poC. První jarní práce začínají v polovině měsíce a jsou urychlovány příznivým počasím tj. slunečním  svitem a častými větry, které trvá až do konce měsíce. Dne 22-ho jsou slavnostně předány občanské průkazy 11 občanů na MNV. Poslední dubnovou noc tráví naše omladina již tradičně při táboráku na Dolním Žlebě, hlavně při pivě. K ránu přivezli 19 m dlouhý smrk, který na návsi postavil jako máj. Mezi tím však stromem zavadili o vedení elektrického napětí, čímž byly vyhozeny pojistky v transformátoru u hřbitova a půl obce bylo na 4 hodiny bez elektrického proudu. Květen 1988. Již 1. je obec slavnostně vyzdobena a od 6. hodiny vyhrává místní rozhlas. V 8 hodin vychází 160 členný původ z návsi na horní konec obce a odtud autobusem TJ Sokol do Tišnova, kde se odbývá prvomájová slavnost. Počasí je pěkné a slunečné a je škoda, že ne všichni účastníci  z průvodu obcí do Tišnova přijeli. Také oslavy osvobození vlasti a obce měly pěkný ráz. V předvečer 9. máje se uskutečnilo shromáždění občanů na návsi, po kulturní složce a projevu předsedy MNV v místním rozhlase, lampiónový průvod  asi se 160 účastníky se odebral na hříště, kde byla zapálená vatra, Bernardem Nechválou byly vystřelovány světlice  a děti z mateřské školy neformálně předváděly tanečky a říkanky. Jarní směny národní fronty byly vyhlášeny na soboty a neděle. Pracovalo se na odbahňování malého a velkého rybníka na Horním Žlebě. Tam bylo odpravováno 422 hod. Dne 16-ho byl v obci vyhlášen poplach „hoří“ a za krátko odjížděli požárníci k požáru lesa u Vlkova. Příčina požáru neznámá. Také měsíc květen se vyznačuje extrémním počasím. Suché počasí od druhé poloviny dubna pokračuje i v květnu. Sluníčko a větry vysušují jarní vláhu a půda vysychá. Jarní obiloviny špatně schází, tráva je malá  a řídká. Za to velmi pěkně odkvetly ovocné stromy. Ve čtvrtek 19-ho  v předvečer přišla  první, ale za  to vydatná vláha v podobě bouřky s průtrží mračen. Od té doby až do konce měsíce ještě několikrát zapršelo, takže vláhový deficit se vyrovnal. Polní vegetace je dobrá. Z mezinárodních politických  událostí stojí za zmínku, že president USA Regan navštívil 29-ho SSSR. Za 5 dní návštěvy  bude jednat s Michalem Gorbačovem o důležitých mírových otázkách. V této době navštívil gen. taj. KSČ Jakeš asijské země Čínu, Sev. Koreu a Mongolsko. Dne 29-ho zemřel ve věku 58 let Vladimír Menšík, národní umělec – rodák z Ivančic. Červenec 1988. 1-ho  Mezinárodní den dětí byl v naší obci oslaven okresním kolem Dukelského závodu brané zdatnosti, organizovaném OV Svazarmu Brno- venkov. Soutěžilo se ve sportovních disciplínách (běh, hod granátem motorismus) v nichž se velmi dobře umístnili také účastníci naší organizace Svazarmu. Měsíc červen až do 20. dne se vyznačoval velmi deštivým počasím, což stěžovalo sušení píce, kterou pěstitelé doslova museli „krást“. S příchodem kalendářního léta se počasí umoudřilo, bylo teplo a slunečno. Ke konci, měsíce se přihodil vážný úraz Oldřichu Remanovi. Při pouzování* sena se mu přetrhl provaz a on dopadl na záda, čímž si poranil páteř. V nemocnici byl operován, dostavily se však komplikace a raněný  den 28. zemřel ve věku 62 let. Dne 19. byl uspořádán JZD Deblín autobusový zájezd na mírovou slavnost do Líšně. Až na deštivé počasí byla slavnost pěkná. Na slavnosti promluvil Miloš Jakeš a předseda Světové rady míru Čandra. Dne30-ho vyhlášen v obci poplach „hoří“ a za chvíli vyjeli požárníci. Zjištěno, že ze závodu Brněnské papírny v Předklášteří unikly do řeky Svratky chemikálie a tyto byly požárníky likvidovány ještě následující den. V tomto měsíci byla zakončena fotbalová sezóna v obci 1987/1988. Tato bylo nejúspěšnější v historii kopané v obci. Družstvo dospělých vyhrálo soutěž a postoupilo do 3. třídy. Také družstvo žáků v kopané vyhrálo svoji skupinu. Na MNV bylo rozhodnuto, že bývalá škola č.p. 97 bude adaptována na hostinec. Každou středu odpoledne  a v sobotu jsou organizovány brigády  na přípravné práce. Započalo jednání na projekční práce a zařazení akce Z. Červenec 1988. Konec školního roku a začátek prázdnin zastihl naši omladinu ve velmi pěkném počasí, které mělo nebývalý ráz. Teplé a slunečné počasí občas narušila bouřka a trvalo celý měsíc. Mnozí, kteří netrávili prázdniny a dovolenou v pionýrských táborech nebo u moře, ve velkém počtu se slunili a koupali v rybníku na Horním Žlebě, kam se sjížděli i rekreanti z okolních obcí. Dnem 1. července vstoupil v platnost zákon o státním podniku. Tímto dnem se postupně podniky stávají samostatnou hospodářskou jednotkou. Je tím sledována větší interesovanost zaměstnanců a větší efektivnost. Žně započaly v naší obci kolem 25. a měly velmi pěkný průběh dík příznivému počasí. V neděli 23. byl uspořádán na hřišti turnaj v kopané s výsledkem 1. Svatoslav, 2. Modřice, 3. Radostice, 4. Řícmanice. Dne 23. zemřel Frant. Barták č.p. 58 ve věku 79 let. Celý život byl v obci kovářem. Srpen 1988. Vzhledem k tomu, že JZD Deblín mělo v našem katastru hodně obilovin, soustředilo se tu hodně kombajnů. Napočítal jsem jich 20 a při pohledu na jejich práci jsem pojal myšlenku, kdyby naši dědové a pradědové mohli spatřit tuto realitu, jak by ji asi srovnávali s průběhem žní v jejich době, kdy jediný  nástroj na sklizeň obilovin byl pácák* a hrabice*. Podobně tomu odpovídala i úroda. V těch letošních žních byl průměrný ha výnos necelých 50q. Výnosnější byly pšenice, které byly sklízeny v dobré jakosti. Větší vlhkost byla u ječmene, který byl kombajnován  až při větší zralosti a větších ztrátách. Dne 12-ho se narodil Filip Ložek. Na neděli 14-ho  připadá  naší obci tradiční pouť. Protože  pro stavební úpravy nebylo  hřiště dáno k dispozici zábavním podniků. Pouť byla ochuzena o tyto atrakce vůbec poprvé  za poslední desetiletí. A protože i pohostinství bylo v této době uzavřené, odbývala se taneční zábava v pátek a sobotu na tanečním parketu na hřišti, v neděli bylo v obci mrtvo. Mládež a někteří hosté díky pěknému počasí dali přednost koupání a pobytu u rybníka na Horním Žlebě. Soutěž v kopané ve III. třídě byly zahájena 13-ho – naši doma hostili Říčany s nimiž prohráli 0:1. Září 1988. Pěkné počasí pokračovalo i v tomto měsíci. Teploty se pohybovaly ve dne až ke 30oC, v noci okolo 15oC. Časté dešťové přeháňky způsobily, že lesích začaly růst houby v nebývalé míře. V době II. dekády převažovali „praváci“, které houbaři sbírali po stovkách, ti kvalitnější houbaři úlovky hodnotili na kila. Nejdůležitější bylo, že všechny tyto  houby byly zdravé – nečervivé. A tak se lesy hemžily lidmi nejen místními, ale i přespolními, z města. Houby se konzervovaly do sklenic, ne se sušily. Dne 1. začal školní rok. V počtu žáků dojíždějících do ZDŠ Deblín i místě mateřské školy nedošlo k podstatným změnám. Dne 4-ho se konaly za pěkného počasí slavnosti – Okresní mírová slavnost  spojená s dožínkami  a s družstevním dnem v Kuřimi. Přes obec jely 2 autobusy – Linkový a JZD, účast však byla z obce malé. Lidé u nás jsou pohodlní což je ke škodě, protože na slavnosti byl velmi pěkný kulturní program. Dne 9.9.  se narodila Anna Šebková. 19-ho zemřel Vladimír Vít ve věku 63 let. 23-ho zemřela ve věku 80 let Blažena Klusáková, která v poslední době žila u syna Aleše v Brně. Jejich dům č.p. 80 odkoupili manželé Eva a Dušan Tejkalovi. Zemědělské práce probíhají sklizní brambor, kterých se letos urodilo hodně, ale v horší kvalitě (strupovitost). Také ovoce se urodilo hojně, zejména švestek a jablek, téměř žádné se neurodily ořechy. S příchodem podzimu se změnilo i počasí. Od 21. začalo sychravé počasí, jež trvalo až do konce měsíce. Na rozhranní léta a podzimu tj. 22-ho odlétly z obce poslední vlaštovky. Ve III. dekádě se konaly v Soulu 24. olympijské letní hry, které byly s velkým zájmem sledovány v televizi  i našimi občany. Říjen 1988. Také říjnové počasí dostalo podzimí ráz. Teploty se pohybují v noci kolem 10oC, ve dne až 20oC, Id 1. vstupuje  v ČSSR v platnost novela zákona o sociálním zabezpečení. Podle ní jen na úseku důchodovém se zvyšují důchody o 40,- až 140,- Kčs a nově vyměřované důchody jsou již podle nového výpočtu vyšší ještě o větší částky. Dne 15-ho zemřela Josefa Kolářová z č. p. 41 ve věku 76 let a 27-ho zemřel Ludvík Krézek č.p. 4. ve věku 84 let. Oba domky jsou neobydlené. V tomto měsíci nastaly změny ve vládě ČSSR. Místo Dr. Štrougala, který odešel do důchodu byl zvolen do funkce předsedy federální vlády Ladislav Adamec. Vedoucí političtí a vládní představitelé zavedli opět  po letech 28. říjen jako státní svátek dnem pracovního klidu. Oslavy 70. výročí vzniku Čsl. státu, 40. výročí znárodnění a 20.výročí Čsl. federace se konaly po celé republice. V naší obci to bylo vzpomenuto v projevu předsedy MNV Aloise Kerbera na veřejné schůzi 21-ho, o týden později pak položením věnců k památníkům padlých na návsi a na hřbitově, kulturní vložkou a lampiónovým průvodem na hřiště, kde  byl zapálen mírový oheň a Bernard Nechvila vystřeloval světlice. Účastníků oslav bylo asi 160. V Praze se konaly oslavy památných dní 27-ho slavnostním shromážděním  na Václavském náměstí. Opoziční síly o den později přes zákaz úřadu se pokusily v truc shromáždění na Václavském náměstí v počtu asi 2 tisíc lidí k protistátním projevům. Proti ním zasáhla bezpečnost a 89 osob zajistila. Tento akt vysílala čsl. televize. První mráz podzimu byl zaznamenán dne 26-ho, kde v Brně – Tuřanech naměřili –11,7oC, u nás byl mráz –6oC. To stačilo, aby rostlé květiny vzaly za své zejména, když další mrazy až do –7oC trvaly až do koce října. Dne 30-ho  se konala zlatá svatba  Heleny a Ondřeje Michalíkových. Listopad 1988. 1-ho dne zesnulých, připadající na úterý, byl naplněn vzpomínkou na zesnulé již v předešlý víkend. Hroby na hřbitově byly důstojně vyzdobeny květinami. Byla zakončena podzimní část fotbalové soutěže. Naši co by nováčkové sehráli poslední utkání s Kuřimem B na jejich hřišti vítězstvím 1:3 a přezimují na celkem pěkném 6. místě. (1. Tišnov 22 bodů, 2.Říčany 20 bodů, 3. D.Kounice 17 bodů, 4. Ivančice B 17 bodů, 5. Zákřany 16bodů, 6. Svatoslav 14 bodů, 7. Kuřim B 12 bodů, 8.Ketkovice 11 bodů, 9. Oslavany 10 bodů, 10 Troubsko 10bodů, 11.Střelice 10 bodů, 12. Vys Popovice 9 bodů , 13. Lukovany 8 bodů, 14. Prštice 8 bodů) – vyhráli (s Ivančicemi 1:0, s Lukovany 2:0,s Oslavany 3:2, s Pršticemi 3:1, s Vys. Popovicemi  4:1, s Kuřimem B 3:1) prohráli (s Ketkovicemi 1:2, s Říčany 0:1, s Dol. Kounicemi 1:2, se Střelicemi 2:4, s Troubskem 0:5) remizovali (s Tišnovem 0:0 a s Zakřany 2:2) Počasí – zimní pokračuje – noční mrazy až –7oCm denní od 5-ho až –2oC. První sníh napadl z 2-ho na 3-ho, avšak týž den na slunci roztál. V tomto měsíci začaly myslivecká sezóna na odstřel zvěře. Letos je tomu 10 let, kdy došlo ke sloučení mysliveckých sdružení s Přibyslavicemi – Radoškovem a s Hlubokým. Zvěře je však málo, zejména zajíců, bažantů a koroptví, které se prakticky chrání tím, že se nestřílí. Zato škodné zvěře  a ptáků je dost. Nejvíce škody dělají na polních kulturách divočáci, kteří se hodně rozmnožili. Často  je v terénu vidět stádo muflonů, které čítá až 27 kusů. Dne 5-ho  se konal první hon. Při leči v prostoru za Spáleným mlýnem  střelili myslivci 4 divočáky a 1 lišku, což je velký úspěch. O dva týdny později se konal další hon v trati Bezděkov- Kout - Pod horou – Šrontoly, kde bylo zastřeleno delších 5 divočáků. Počasí je nadále zimní. V noci na 20-ho napadlo asi 5 cm  sněhu a přituhlo. Noční mrazy  dosahovaly až –15oC, denní až –7oC. O týden později se oteplilo a sníh roztál. 30-ho však byl opět mráz, napadlo asi 10 cm sněhu, který zůstal, protože i přes den byl mráz –2oC. Dne 28-ho se konala na MNV výroční schůze ZO ČSČK, předsedkyní opět zvolena Jaroslava Kratochvílová. Na schůzi měla přednášku na téma „Životospráva v důchodovém věku“. Dne 29-ho tragicky zemřel ve věku 41 let Vlastimil Sapoušek z č.p. 55. Kremačního rozloučení v Brně se zúčastnilo mnoho lidí. Prosinec 1988. Chladné zimní počasí trvá. Děti i dospělí využívají sněhu a lenu k lyžování, sáňkování a bruslení. Dne 3-ho se konala výroční schůze ZO požární ochrany. Předsedou byl opět zvolen  Kerber Alois starší. Dne 7-ho uskutečnil představitel SSSR Michail Gorabačov návštěvu USA. V hlavním městě učinil projev na zasedání OSN, kde dal podmět k dalším mírovým návrhům a stavu zadluženosti některých států. Oznámil, že SSSR snižuje stav vojsk o 500 tisíc mužů a konvenční výzbroje zejména ze střední Evropy a evropské části SSSR. Sešel se také s odstupujícím prezidentem Reganem a nově zvoleným prezidentem USA Georgem Bushem. Měl ještě v úmyslu navštívit Kubu, Anglii, avšak události v Arménii ho donutily vrátit se do vlasti. Dne 7-ho v 10,40  moskevského času došlo k velkému a ničivému zemětřesení  o síle 9 stupňů dvanáctidílné stupnice v Arménii asi 150 km severozápadně od Jerevanu. Důsledky zemětřesení byly hrozivé – město Leninikan bylo téměř zničeno a také město Kirovakan bylo z poloviny zničeno ještě s dalšími okolními vesnicemi. V troskách bylo zasypáno na 40 000 lidí z nichž 24.972 mrtvých, evakuováno bylo 118 400 lidí a materiální škody byly vyčísleny na 8 mld. rublů. Z celého světa přicházela materiální pomoc do Arménie, mino jiné i z ČSSR. Sovětští kosmonauti Titov a Makarov uskutečnili dosud nejdelší kosmický let. Dne 21-ho přistáli po 1 roce letu. Za tuto dobu byl na palubě komplexu Mir splněn rozsáhlý program astrofyzikálního, geofyzikálního  a lékařského výzkumu, technologických a biotechnických experimentů. Dne 21-ho zemřel po dlouhé  a těžké nemoci Vladimír Kratochvíl z č.p. 28 ve  věku 42 let. Dne 31-ho se narodila Martina Šebková č.p. 85. Národní shromáždění ČSSR na prosincovém zasedání schválilo nový zákoník práce platný od 1.1.1989. V polovině prosince zima ustupuje. Do této doby mrazy, které dosahovaly až –13oC polevily a celá druhá polovina prosince je bez mrazu a sněhu. Teploty se pohybují – ve dne kolem +10oC, v noci kolem 0. Vánoční svátky i když jsou na blátě, občané prožívají v klidu a míru. A na závěr roku několik údajů: V roce 1988 se narodilo 8 dětí - 4 chlapci a 4 děvčata. V roce 1988 zemřelo 9 občanů –7 mužů a 2 ženy, takže obec Svatoslav má nyní 446 obyvatel, z nichž je 208 mužského a 238 ženského pohlaví. V místní samoobsluze utratili 2.268.000,- Kčs. V místní pobočce St. spoř. mají uloženo 7.311.929,- Kčs.

ROK 1989

Nový rok je vítán v obci poprvé dělobuchy. Do zcela nezimní nic se ozývají ze hřiště kde zdejší mládež za přítomnosti funkcionářů Svazarmu slaví Silvestra a příchod nového roku 1989. Nezasvěcení občané vycházejí ze svých domovů a naslouchají dělobuchovým petardám. Ve 13 hodin prvého dne v televizi a v rozhlase je vysílám tradičně novoroční projev prezidenta ČSSR, který děkuje občanům za výsledky dosažené v uplynulém roce a přeje do nového roku splnění všech předsevzetí v mírovém budování socialismu v ČSSR. První polovina ledna na počasí je proměnlivá. Sníh padal na Tři krále celý den a napadlo ho asi 15 cm. Za 2 dni však všechen roztál. Třináctého ráno byl silný přímrazek s deštěm. Vytvořil se ledový povrch, který znemožnil silniční provoz. Během dne však roztál. Zima je tedy bez sněhu s nočním teplotami kolem 0, ve dne až do +8oC až do konce ledna. Dne 15. ledna v den 20. výročí sebeupálení studenta Jana Palacha se konaly v Praze demonstrace s protistátním charakterem. Tyto byly potlačeny pořádkovými silami. Koncem ledna vyšla zpráva čsl. statistického úřadu za rok 1988. Podle ní má ČSSR 15.624.000 obyvatel, průměrný měsíční mzda pracovníka ČSR činí 3 166,- Kčs, celkový vklad u Československé spořitelny činí 180,5 mld. Kčs, což připadá na 1 občana 17423 Kčs. V polovině ledna se konala na MNV přednáška ZO ČSŽ. Byla početně obsazena a přednášel ženský lékař z OÚ NZ z Tišnova. Únor 1989. Také tento měsíc byl zcela nezimní, ba teplejší nešli leden. Noční teploty se pohybovaly kolem 0, denní až +8oC, v druhé polovině měsíce až +15oC. Déšť prospěl, protože bylo sucho. Na dny 4. až 5. připadly „Ostatky“, ale v naší obci se nekonaly, tradiční maškary nechodily. Také ples se nekonal. Nebylo kde, hospoda je uzavřena, nová ze školní budovy není zbudována. A tak chasa využívá sokolského autobusu a zajíždí na plesy do Velké Bíteše a 1x do Lesního Hlubokého. Dne 18. zemřela resp. byla nelezena ve svém bytě mrtva Františka Nečasová z č.p. 100, zesnulé bylo 72 let a v domku bydlela sama jako vdova. Dne 15. se dožívá 90. let občan Josef Vít z č.p. 39, jako nejstarší muž v obci. V polovině února byl zaznamenán zpěv drozda, což je přes teplé počasí za ojedinělý zjev. Březen 1989. Počasí stále jarní na slunci ukazuje teploměr až + 32oC. Jarní práce  začínají již začátkem měsíce. Mají rychlý průběh díky příznivému počasí. V neděli 19. zorganizoval TJ Sokol pěší túru do Šmelcovny na vítání jara. Z naší obce se zúčastnilo akce asi 60 osob. Dne 23. se konala schůze DV Jednoty, na níž bylo sděleno, že členské schůzí spotřebního družstva  se budou konat 1x za rok (dosud 4x). Předseda MNV na schůzi sdělil, že v nejbližší době budou organizovány brigády na adaptaci hostince z bývalé školy. Velikonoční svátky připadají na 26 a 27.března, tedy nezvykle brzy. “Mrskáči“ neodbyli červené pondělí jenom tím mrskáním. Jinak je „mrtvo“, jen počasí je pěkné. V neděli 26. se konal pohřeb Josefa Sedmíka, učitele v.v. a rodáka, který také krátký čas učil ve Svatoslavi, potom odešel učit do Jinošic na Blanensku. Posledně učil v Moravských Knínicích, bydlel v Kuřimi. Dne 21. tedy v první jarní den byly spatřeny divoké husy jak táhnou od jihu na sever. Dne 31. zaznamenána u nás první bouřka s menšími dešťovými srážkami, které přišly vhod k jarní vegetaci. Duben 1989. Počasí v první polovině měsíce zaznamenalo hodně slunečného svitu a téměř žádné dešťové srážky. Noční teploty od 5 do 14oC, denní 15 až 22oC. Silné větry značně vyčerpaly z půdy vláhu. 18. padal v dopoledních hodinách sníh asi 1 cm, dopoledne však roztál. Sněhová kalamita nastala v noci z 29., kdy u nás napadlo asi 8 cm sněhu. Na Vysočině to bylo až 30 cm  sněhu, který ztížil provoz na dálnici. Dne 15. zemřela náhle občanka Frant. Antlová z č.p. 117, ve věku 72 let. Na adaptaci hostince probíhají sobotní brigády. Květen 1989. V předvečer se konaly na MNV hovory s mládeží, účast 26 svazáků, funkcionáři KSČ a MNV. Kladně byla hodnocena účast SSM na letní brigádě za dřevo na vatru. Noc na 1.máje byla poznamenána dešťovými srážkami. Proto tradiční setkání u vatry na Dolním Žlebě  proběhlo za malé účasti. Také k obvyklým nápisům na místních komunikacích pro déšť nedošlo. Velmi chladné počasí i když bez deště, poznamenalo první  májové oslavy v účasti. V obci vyhrávala hudba, průvod celkem početný na  na horní konec, ale autobus do Tišnova tentokrát nebyl ani plně obsazen. I v Tišnově, kde bylo o něco tepleji, byla účast oproti předchozím rokům menší. Hlavním řečníkem byl tajemník OV KSČ Písařík. Chladné počasí provází i další májové dny. Dne 5. května byl zaznamenán přílet prvních vlaštovek – jiřiček do naší obce. Oslavy 44. výročí osvobození  se konaly v obci 8. května obvyklým způsobem. Navečer v místním rozhlase vyhrávala hudba, před 20. hod se sešli účastníci oslav na návsi, projev předsedy MNV, kulturní vložka pionýrů, položení kytic u pomníku padlých a na hrob partyzána Mandrikova, lampiónový  průvod z účasti asi 150 občanů na hřiště, kde vzplanula vatra – mírový oheň. ZO ČSŽ 2x zorganizovala brigádu na vysazování lesních stromků v polesí Deblín. Dne 10. května kolem 19. hodiny se přihnala velká bouře s průtrží mračen. Blesk udeřil do televizní antény manželů Malých a pro nedostatečné uzemnění se probil do pokoje v přízemí, kde poškodil koberec. Dne 24. zemřel náhle ve věku 77 let Vlas. Antl z č.p. 117, dlouholetý samaritána a po válce dlouholetý předseda ZO ČSČK, který za svoji práci obdržel nejvyšší červenokřižácké vyznamenání – zlatý odznak. Čest jeho památce. Počasí v 2. polovině května bylo velmi pěkné, slunečné a přispělo zdárnému sušení sena. Adaptace hostince probíhá v betonování podlahy. Červen 1989. Začátek měsíce je slunečný a suchý. Teprve po týdnu přišla nepatrná vláha. Dne 5. zemřela ve věku 76 let občanka Josefa Sekaninová z č.p. 155 a 15. června zemřel náhle ve věku 61 let občan Josef Nečas z č.p. 90. V polovině měsíce se konal na hřišti ve Svatoslavi okresní přebor Dukelského závodu branné zdatnosti – pořadatel OV Svazarmu Brno - venkov – za účasti 65 závodníků. Pěkného úspěchu dosáhli z naší obce – K. Antlová, která se stala přebornicí v kategorii dívek 13-14 letých a Frant. Sendler přeborník v kategorii mladšího dorostu 15-16 letých. V červnu skončila sezóna soutěže v kopané 1988-1989. Podle konečných tabulek se naší fotbalisté umístnili:družstvo dospělých na pěkném 7. místě ze 14-ti účastníků (dospělí 1. Tišnov- 41 bodů, 2. Říčany – 39 bodů, 3. Dol. Kounice – 35 bodů, 4. Zakřany – 30 bodů, 5. Ivančice B – 28 bodů, 6. Troubsko  - 26 bodů, 7. Svatoslav – 26 bodů /  10x výhra, 6x remíza, 10x prohra, poslední zápas Svatoslav – Kuřim B 1: 0/ 8.Střelice – 24 bodů, 9.Kuřim B – 23 bodů, 10. Ketkovice – 22 bodů, 11. 0slavany – 21 bodů, 12. Vys. Popovice – 18 bodů, 13. Lukovany – 16 bodů, 14. Prštice – 15 bodů) a družstvo žáků se umístnilo rovněž na 7 místě z 10-ti účastníků (1.Lelekovice – 34 bodů, 2. Říčany – 30 bodů, 3. Deblín – 28 bodů, 4. Hradčany – 25 bodů,5. Drásov – 17 bodů, 6. Maršov – 14 bodů, 7. Svatoslav – 10 bodů / 5x výhra, 13x prohra/ 8. Chudčice – 9 bodů, 9. Lažánky – 7 bodů, 10. Vel. Knínice 6 bodů). Počasí v druhé polovině června bylo velmi pěkné. Časté přeháňky vylepšily vláhový deficit května pro dobrou vegetaci rostlin. Noční teploty od 3 do 12oC, denní pak 18 až 22oC. Intenzivně se pracuje na adaptaci hostince. Byly položeny podkladové betony na podlahy. Je poslední školní den, na počasí sice pěkný – slunný, ale vytvoří se pěkný úsměv i po získání vysvědčení ze školy? Červenec 1989. Nástup do prvního prázdninového měsíce byl impozantní na počasí. V noci 14-18oC, ve dne až 31oC. Teplo a slunečno přijali první návštěvníky v pionýrských táborech a bez rozdílu věku pak výletníky v přírodě. Koupaliště na Horním Žlebě ožilo. Dne 1. sehráli fotbalisté – dospělí přátelské utkání v Mutěnicích s posezením ve vinném sklípku. Dne 27. zemřel náš občan Bohumil Vala z č.p. 144 ve věku 83 let. Počasí v druhé polovině července se pohoršilo. Ochladilo se občas pršelo. Dnem 25. započaly žně. Nejprve byl výmlat řepky a posléze ozimní ječmen, který sypal v katastru Nelepeč až 70q z 1 ha. Srpen 1989. Žně probíhají za velmi špatných klimatických podmínek. Je deštivo, chladno. Teprve v druhé polovině měsíce se počasí  lepší a u rybníka jakož i na polích je zase živo. Ve žních je nasazeno 10 kombajnů vlastních a dalších je posila ze Slovenska. V srpnu sehráli naši fotbalisté 3 turnaje: v Řícmanicích obsadili 3. místo, ve Křoví rovněž 3. místo. Doma uspořádali pohárový turnaj 12. srpna s výsledkem: 1. Svatoslav, 2. Mutěnice, 3. Křoví, 4. Řícmanice. Zahájili také první kolo českého poháru doma s Čebínem B a vyhráli 4 : 2, dále byla zahájena podzimní část fotbalové soutěže mistrovství ve III. třídě skupiny B doma se Střelicemi prohrou 2:3. Sportovci po pohár. turnaji uspořádali 12. na parketu na hřišti taneční zábavu. Přesto, že bylo pěkné počasí, na zábavě nikdo nebyl a tato byla předčasně ukončena. Tradiční pouť tentokrát připadla na neděli 20. srpna. Již v týdnu přijely na hřiště zábavní atrakce ve velkém rozsahu: 2 kolotoče, 2 střelnice, houpačky, autodrom video a další stánky pouťového zboží. Taneční zábava se rovněž odbývala na parketu hřiště v pátek, sobotu a v neděli. V sobotu hrála dokonce krojovaná kapela horníků z Ratíškovic – velmi se líbila. Počasí bylo po všechny dny pěkné. Hojná účast a dobrá úroveň podniků uspokojila všechny strany. Žně skončily díky pěknému počasí 26. srpna. Průměrný ha výnos u pšenice 48q a u ječmene 44q. Září 1989. Nejvyšší čas, že skončily žně. Počasí v závěru srpna se zhoršilo a nevlídné bylo i začátkem září. Ochladilo se a drobné dešťové přeháňky trvají celý týden.Okresní mírová slavnost v Rosicích připadající  na neděli 2. září  byla poznamenána nepřízní počasí, což se projevilo na nízké účasti, i z naší obce. Školní rok začal 3. září. Stav školáků dojíždějících do Deblína se v podstatě nezměnil. Dne 8. a 9.  byla zorganizována brigáda na adaptaci hostince a byly provedeny omítky všech místností. Dne 8. se uskutečnila výroční schůze ZO KSČ, předsedou byl opět zvolen Josef Neuman. 10. započali družstevníci se sběrem brambor. V obci započalo se sklizní ovoce. Hodně se urodilo jablek, ale také švestek. Tyto jsou ve špatné kvalitě, jsou napadeny šárkou švestkovou, novou chorobou, která podle odborníků je nevyléčitelná a hrozí zánik švestek vůbec. Říjen 1989. Počasí až do poloviny měsíce je chladné. Neprší, v noci je kolem 5oC, ve dne od 10 do 15oC. V zahradách pokračuje sklizeň ovoce, jablka jsou pěkně vybarvena. Jejich výkupní cena za vybrané odrůdy je 3,60 Kčs za kg, padanky za 1,20 Kčs. Práce na polích pokračuje plynule, ale s obtížemi. Je velmi sucho a zasetý ozim špatně schází. Zato brambory  jsou sklizeny. Jejich stav je špatný – podléhají hnilobě. U brambor není rozhodující výnos, ale kvalita. A ta je v posledních letech špatná. U některých odrůd plísňová choroba  zničí až 75 % ve sklepě. A tak drobní pěstitelé a záhumenkáři brambory třídí a většinu jich vaří a ukládají do igelitových obalů ve sklepě pro výkrm prasat. V druhé polovině října se oteplilo, je slunečno, obloha celé dny je bez mráčků. V domě mezi 2. až. 25. říjnem vystupuje rtuť teploměru do rekordních výšek za posledních 200 let, kdy je v pražském Klementinu sledována povětrnostní situace v ČSSR. Dne 24. jsem provedl měření teploty na slunci a naměřil jsem ve 13 hod. 35oC, v 15 hod. pak 20oC ve stínu. Obšírněji o počasí v současné době pojednává denní tisk: „ Na 22. říjen dosud připadala  nejvyšší teplota z roku 1851, kdy rtuť teploměru vyšplhala k značce 19,9oC. Tuto neděli to bylo ještě o 1,8oC výše, na 21,7oC“. Státní svátek 71. výročí založení čsl. státu  tentokrát připadá na volnou sobotu. V krátké rozhlasové relaci jej vzpomněl předseda MNV. Jinak byl oslaven prac. brigádou na adaptaci hostince. Tam jako stálá pracovní skupina je Urbánek Hynek, Crha Oldřich a Koudelka Josef. Listopad 1989. Svátek zesnulých byl vzpomenut již koncem října na nějž připadl víkend. Zdejší hřbitov působí pěkným dojmem. Hroby jsou pěkně vyzdobeny květinami, většinou rostlými, protože „svatinkám“ svědčilo podzimní počasí. Stalo se skutečností, že oblíbené chryzantémy nejsou pěstovány jen pro ozdobu hrobů pozůstalých, ale i pro pěkný vzhled domovních zahrádek. Počasí s příchodem listopadu se výrazně změnilo a přišel pravý dušičkový čas. Ranní mlhy a časté  dešťové přeháňky prospěly zasetým ozimům. Tepoty klesly v noci kolem 5oC, ve dne 10oC. První mráz přišel 10. Vzpomínka na 72. výročí VŘSR byla uskutečněna rozhlasovou relací a položením věnců k památníku padlých  na návsi na hrob partyzána Mandrikova na hřbitově. Dne 17.11. zemřel ve věku 78 let občan Josef Řepa z č.p. 120. Byl zakládajícím členem JZD a krátký čas jeho místopředsedou. 17.11 také skončila podzimní část fotbalové soutěže. Družstvo dospělých hrálo se Střelicemi 2:3, s Chudčicemi 2:1, s Troubskem 0:2, s Kuřimem B 2:2, se Zastávkou 5:1, Zakřanama 1:1, s Oslavanami 4:2, s Ketkovicemi 1:2, s Domašovem 1:1, s Dolními Kounicemi 0:1, s Říčany 0:4, s Ivančicemi B 4:2, s Vysokými Popovicemi 0:0. Získali 15 bodů, skóre 25.23 a umístili se v tabulce pro jarní pokračování na 6. místě. Také družstvo žáků se vedlo v podzimní kopané úspěšně a jsou zatím na 1. místě. Dne 29. zemřel ve věku 82 let občan Andřej Michalík z č. p. 154. Počasí se od II. dekády výrazně změnilo. Noční mrazy zesilovaly, kolem 20. dosahovaly až –15oCm ve dne do –5oC, Ve třetí dekádě napadlo asi 25 cm sněhu. Zima začala. Druhá polovina listopadu ochromila celou naší republiku politickými událostmi, které byly později nazvány něžnou, nebo sametovou revolucí. Události se zrodily nejprve v Praze, kde byla na 17.11. Mezinárodní den studentstva povolena manifestace studentů. Několik desítek tisíc studentů zakončilo manifestaci na vyšehradském hřbitově čsl. hymnou. V davu se ozývají proti vládní a proti KSČ výkřiky a že jde se na“ Václavák“. Tímto manifestace přerostla na demonstraci. Dav studentů se vydal do centra Prahy a pronášel hanbivé hesla proti KSČ a jejímu gen. tajemníkovi Jakešovi (Pryč s KSČ, Jakeše do koše, atd.). Bezpečnostní aparát, který byl v Praze v pohotovosti – jeho příslušníci na Národní třídě se snažili postupující studenty nepustit na Václavské náměstí, vytlačovali je do postranních ulic. V nepřehledné situaci část  příslušníku bezpečnosti (Rudé barety) použila obušky a několik desítek demonstrantů zranila. Dokonce jeden ze studentů měl být zabit. To se však později ukázalo za nepravdivé. Tento masakr byl příčinou k rozsáhlým nepokojům. Ihned se do nepokojů zapojili někteří pražští divadelní herci, kteří vyhlásili týdenní stávku a k nim s připojili herci téměř všech divadel v ČSSR. Největší aktivitu vyvíjel div. dramatik Václav Havel, který s dalšími chartisty podpořil studenty. Studenti okamžitě vstoupili do stávky. Z podnětu Charty a jiných opozičních iniciativ byla zakládána Občanská fóra. Až do konce listopadu v Praze na Václavském náměstí se konaly demonstrace žádající změnu politického systému ČSSR, potrestání těch, kteří nesli vlnu násilí proti studentům 17. listopadu. Prosinec 1898. Povětrnostní podmínky byly skutečně zimní. Sněhová pokrývka asi 10 cm noční mrazy až –10oC, denní slabě pod bodem mrazu umožnily zimním sportům. Tyto trvaly až do poloviny měsíce. Pak se počasí změnilo, noční teploty vstoupily na +5oC a denní na +10oC. Sníh vzal za své a vánoční svátky byly na blátě. Něžná – sametová revoluce pokračovala. Občanské fórum se vyhlásilo za demokratické hnutí a spolu s hnutím proti násilí podpořilo stávkující studenty. Demonstrace se postupně rozšířily do dalších míst, zejména měst v ČSSR a závodů. OF vyhlašovala stávky a jejich centrum pak krátkodobou generální stávku. Vláda, KSČ byly přinuceny jednat s opozicí u tzv. kulatého stolu. Byla provedena amnestie politických vězňů, změna všech vlád, odvolání a kooptace* části poslanců, parlamentu NS, zrušena vedoucí úloha KSČ. Byl odvolán prezident Gustav Husák a 28.12 zvolen nový prezident ČSSR Václav Havel. Těmto událostem velmi napomáhali stávkující studenti. Tito se zapojili do vylepování plakátů, s divadelními pracovníky zajížděli do měst, vesnic a závodů, kde pomáhali zakládat občanská fóra. Na základě nich byly prováděny kádrové změny. Komunističtí ředitelé byli nuceni odstoupit ze svých funkcí a na jejich místa přišli noví ředitelé oddaní sametové revoluci. Také do naší obce přišli tajně studenti a vyvěšovali plakáty. Při další návštěvě jednoho studenta se sešlo několik  místních občanů a při dalším setkání se pokoušeli ustavit Občanské fórum. Byl také promítnut film o listopadových událostech. Naší občané ke všem těmto událostem byli zdrženliví až nedůvěřiví. Více se zajímali o přípravu Vánoc. Ty proběhly v obci v klidu. Dne 20.12. zemřel ve věku 77 let Alois Řepa z p.č.. 160, dlouholetý veřejný pracovník MNV a 30.12 zemřela ve věku 74 let Alžběta Řepová z p.č. 142. V roce 1989 se narodily 4 děti, 3 chlapci (Michalík Petr, Juzek Robert, Vrba) 1 děvčátko (Fišáková Táňa). Zemřelo 10 občanů 5 mužů a 5 žen. Obec Svatoslav má ke konci roku 1989 440 obyvatel, z nichž je 206 muž. pohlaví a 234 žen. pohlaví

ROK 1990

Rok 1990 byl rokem společenských i politických změn ve společnosti. Po listopadu 1989 pokračoval  proces demokratizace společnosti. Významnou změnou byly první svobodné volby, které se konaly v červnu 1990. Prezidentem republiky se stal dramatik a filozof Václav Havel. Předsedou vlády byl jmenován Marián Čalfa a předsedou FS Alexandr Dubček. Volby do obecního zastupitelstva proběhly 23. a 24. listopadu 1990. Ustavující schůze obecního zastupitelstva se konala 12. prosince 1990. Zúčastnilo se 9 členů – Žák Petr, Urbánek Jiří, Kerber Alois, Uher Zdeněk, Pekárek Radek, Suchomel Miroslav, Šebek Pavel, Vildomcová Ludmila, Řepa Jiří (omluveni z pracovních důvodů byli Kratochvíl Pavel a Kavlík Jaroslav). Stávající starosta Žák Petr ze zdravotních důvodů odstoupil s novým starostou se stal František Wopat. Zástupce starosty: Jiří Urbánek, administrativní pracovnice: Uhrová. Byly ustaveny 3 komise: finanční – předseda Vildomcová Ludmila, revizní – předseda Šebek Pavel, ekologická – předseda Kerber Alois. První veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo 15.12.1990. Jedním z důležitých bodů jednání bylo projednání návrhu na znovuustavení školy v obci. Na konci roku 1989 měla obec 440 obyvatel. V průběhu roku došlo k těmto změnám: narodilo se 7 dětí – Vrba Michal, Réman Oldřich, Klímová Michaela, Suchomel Aleš, Fišák Leoš, Tejkalová Veronika a Juzková Kristýna.  zemřeli 2 občané – Vildomcová Marie a Cvrkal Rudolf. stav obyvatelstva k 1.1.1991 činí 445 obyvatel. Žádné zvláštní stavby se nebudovaly. Byla prováděna údržba stávajících objektů. Byly započaty stavby 4 rodinných domů. Doprav v obci je zajišťována autobusovými spoji a vlastními automobily. Naši občané pracují převážně v těchto podnicích _ JZD Deblín, TOS Kuřim, MEZ Drásov, PBS Velká Bíteš a v brněnských závodech.  V obci je mateřská škola, která má smíšené oddělení. Pracuje v ní ředitelka Třeštíková Marie a učitelka Marta Pavlíková. V jednání je znovuotevření základní školy 1.-4.ročník. Naši obyvatelé mají možnost pracovat a vyžívat se v těchto spol. org.: TJ Sokol Svatoslav – oddíl kopané, Český červený kříž a český svaz žen, dále Požární sbor a Myslivecká společnost. V letošním roce oslavila 89 nejstarší občanka paní Ludmila Kolářová č. 36. V naší obci je 134 důchodců.

Virtuální prohlídka obce Svatoslav

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Potraviny Svatoslav

Provozní doba:

Pondělí - pátek 7.00 - 16.00 hod

Sobota               7.30 - 14.00 hod

Neděle               8.00 - 14.00 hod

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
jasno 20 °C 12 °C
pátek 26. 7. polojasno 23/11 °C
sobota 27. 7. oblačno 27/14 °C
neděle 28. 7. slabý déšť 28/15 °C

Svátek

Svátek má Jakub

Jak si zařídit