Menu
Obec Svatoslav
Svatoslav

Roky 1980 - 1983

ROK 1980

Leden. Vstupujeme do posledního roku 6. pětiletky, do roku v němž budeme oslavovat 35. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou. Jistě bude na začátku roku přání všech poctivých lidí, aby byl udržen mír, štěstí a spokojenost na celém světě. Občasné slabé sněžení s teplotami denní –2oC noční –12 až –14oC  trvalo do 10-ho. Ve druhé dekádě se podstatně ochladilo. Teploty poklesly denní na – 6oC noční –16oC až –18oC. Poslední dekáda přinesla znovu oteplení  a tvořila se námraza. V Brně byl dne 18-ho při přechodu ulice sražen autobusem náš občan  p. Urbánek Frant.  p.č. 30. Těžkému zranění dne 22-ho podlehl ve věku 78 let. O kulturní využití v obci se postaraly společenské organizace, požárníci a mládež, kteří pořádali v tomto měsíci společenské plesy. Únor. Občasný déšť, vítr a slunečné počasí roztálo i  tak málo sněhu, který doposud byl. 9-ho vystoupila teplota denní na + 10oC noční +2oC, Doba masopustu – ostatky byly pořádány v obci organizací svazu žen. Za zpěvu, hudby a nezbytného doprovodu dětí, prošel v sobotu 16-ho obcí průvod maškar. Večer byla konána zábava. Tradičním pochováváním basy byly ostatky v úterý 19-ho skončeny. Poslední týden měsíce bylo přes den velmi pěkné počasí. Denní teploty vystoupily až na +14oC. Při nočním vyjasnění však poklesly až na –4  až 6oC. Poslední den v měsíci 29-ho tohoto přestupného roku se počasí změnilo. Od ranních hodin začalo silně sněžit. Březen. Nestálé počasí pokračovalo i tento měsíc. Do 7-ho byla obleva, ale již 8-ho napadl sníh. 9-ho  se konala oslava MDŽ. V programu vystoupili žáci ZDŠ, MŠ, SSM. Po oslavě byla výstavka ručních prací – výšivek, kterou připravily členky MOČSŽ. 15-ho byly slavnostně předány  na MNV našim 15-ti letým občanům občanské průkazy. 18-ho ve večerních hodinách zemřel náhle náš občan Bartošek Antonín p.č. 142 ve věku 50 let. 20-ho zemřel další náš občan Šubert František p.č. 123 ve věku 84 let. Chladné počasí  potrvalo až do konce měsíce. Duben. Z 5-ho na 6-ho dubna byl v Československu již po druhé zaveden letní čas. V 0,00 hod. se posunuly hodiny na 1 hod. ranní středoevropského času. Letní čas skončí 28. září  v 1 hod., kdy se posunou hodiny o 1 hod. zpět na 0,00 hod. čímž se uvedou v souladu se středoevropským časem. 6-ho zemřela naše občanka p. Hedvika Řepová p.č. 151 ve věku 82 let. Sněhové a dešťové přeháňky vystřídalo dne 10-ho pěkné a teplé počasí. Teploty – noční +3oC, denní +12 až 20oC. Započaly jarní práce ve sloučeném JZD Deblín a i ostatní naši občané, drobní držitelé půdy a zahrádkáři, pracovali na svých pozemcích. 18-ho byla v obci veřejná schůze občanů, spojená s plenárním zasedáním MNV. Bylo hodnoceno plnění volebního programu NF, hlavně výstavba prodejny potravin. Také na výzvu se sešlo příští den v sobotu asi 60 občanů na jarním úklidu obce. Již 20-ho se silně ochladilo. Padal sníh s deštěm. 23-ho  napadlo asi 20 cm mokrého sněhu. Teploty: noční –3oC až 0, denní +2 až + 7oC. MNV a všechny organizace v obci zajišťovaly oslavy 1. máje a 35. výročí osvobození  naší vlasti  i naší obce sovětskou armádou. 30-ho večer byla pálena vatra míru. Květen. Oslav 1.máje se zúčastnilo v průvodu přes obec si 180 občanů. Hlavní oslavy se konaly v Tišnově, kam) účastníky z obce odvezl autobus. V předvečer 9.května se konala na MNV slavnostní schůze občanů. Kulturní program vyplnili pionýři  a členové SSM. Poslanci MNV i aktivisté obdrželi čestná uznání MNV a ONV. Po schůzi položila delegace věnce k pomníku padlých občanů z I. a II. světové války a na hrob sovětského partyzána na místním hřbitově. Po tomto aktu byl uspořádán lampiónový průvod na hřiště Sokolu, kde byla pálena vatra a vypálen ohňostroj. 9-ho byla konána na hřišti Sokola soutěž žáků v kopané. Všech těchto pořádaných akcí se zúčastnilo mnoho našich občanů. Chladné a suché počasí trvalo až do 21-ho. S deštěm se oteplilo. Noční teploty +4 až +6oC, denní 12 až 16 oC, Červen. MNV pokračoval v práci na výstavbě prodejny potravin. Místní sloučené HZD zahájilo senoseč. Chladné, deštivé a bouřkové počasí této sklizni nepřálo. Teploty denní +18 až 22oC, noční 12 až 14oC. Nejteplejší dny byly v sobotu  14-ho a v neděli 15-ho. Tyto dva dny   se teploty pohybovaly od 30 do 34oC,  denní a 18 až 22oC noční. Od 20-ho  přivážely zvláštní vlaky a autobusy do Prahy cvičence  i ostatní účastníky na celostátní  spartakiádu. První programové odpoledne začalo v pátek 27-ho a v sobotu 28-ho  a vyvrcholení v neděli 29-ho. Za chladného a často v přeháňkách deštivého počasí se za tyto dny vystřídalo na strahovském stadionu více jak 200 000 cvičenců v 15 skladbách a těmto za nadšeného potlesku přihlíželo více jak milion diváků. Jedinečná masová tělovýchovná slavnost československá spartakiáda 1980  skončila. Školní prázdniny od 27-ho mnoho radosti dětem zatím nepřinesly. Počasí je chladné s dešťovými přeháňkami. Denní +18 až 20oC noční +10 až 12oC. Červenec. Soboty patří již tradičně brigádám na výstavbě prodejny potravin. Práce se opožďují vlivem nedostatku materiálu a dále pak pracemi dodavatelských firem. Také problémy jsou ve sloučeném JZD Deblín při sklizni pícnin. Tomuto nepřeje počasí. Je chladno s denními přeháňkami. Teploty denní +18 až +20oC, noční 8 až 12oC. Dne 16-ho poklesla teplota denní na +14oC, noční na + 6oC. Tisk uvádí, že takového počasí bylo více jak před 200 lety. Srpen. Ve sloučeném JZD Deblín započaly žně. Letos jsou asi o 14 dnů opožděny a snad i počasí. Denní už 30oC noční +18oC. Těchto slunných dnů využívají děti i dospěli občané ke koupání v místním rybníku i k procházkám do blízkých lesů na houby, kterých velmi hojně roste. Již v pátek 16-ho, v sobotu a v neděli 18-ho se konala v obci taneční zábava u příležitosti svatoslavské tradiční pouti. I mládež se přišla na své využitím kolotočů, střelnic apod. Žňové práce se nezastavily ani v tyto dny. Září. Započal nový školní rok 1980-81 na ZDŠ Deblín. Tuto školu navštěvuje 57 žáků z obce. 9 třída byla v Deblíně zrušena pro nedostatek žáků, a tak 3 žáci 9 třídy z obce dojíždějí do ZDŠ do Tišnova. Do místní MŠ je pro rok 1980-81 zapsáno 23 dětí, z toho 2 z Deblína a 1 z Přibyslavic. Pěkné počasí uspíšilo výmlat obilovin. Ve sloučeném JZD Deblín pracovalo při sklizni 32 kombajnů na ploše 1 375ha. Průměrný výnos u druhů obilovin: oves 50q, ječmen 50,40q, pšenice 48,60w po ha. Pro zvelebení obce je pokračováno na stavbě prodejny potravin. Práce ve sloučeném JZD Deblín započala plným tempem již 20-ho vybíráním brambor, které jsou osázeny na výměře 75 ha. Při této sklizni vypomáhali brigádníci. Průměrný výnos činil 230q po ha. 21-ho provedl sbor pro občanské záležitosti při MNV vítání občánků. Této slavnosti se zúčastnili mimo zástupců MV i zástupci NF. 4 děťátkům – děvčátkům i jejich rodičům byly předány upomínkové dárky. 28-ho platil po celý den již středoevropský čas. Letní čas skončil v noci ze soboty na neděli, kdy se v1.hod. po půlnoci posunul časový údaj na 0,00 hod. Říjen. 4 a 5-ho uspořádal výbor ČSŽ 3 denní autobusový zájezd do NDR. Byly navštíveny města Drážďany a Berlín a jejich významné památky. Mlhavé a deštivé počasí v I. dekádě stěžovalo sklizeň švestek, kterých se toho roku nadměrně urodilo. Místní výkupna zeleniny byla ve dnech výkupu obléhána místními  i občany z okolních vesnic, kteří ve frontách čekali na odbyt této sklizně. 12-ho zemřela druhá nejstarší naše občanka paní Augusta Vávrová ve věku 81 let. Ke konci měsíce se počasí zlepšilo. Bylo teplo a dne 28-ho byl zaznamenán nejteplejší den za posledních 200 let. Denní teploty +21oC a noční + 8oC. Listopad. Z 31. října na 1. listopad bylo v celé naší soc. republice sčítání lidu, domů a bytů. Při této příležitosti byly vyplňovány občany dotazníky i o vybavenosti domácnosti. Toto sčítání se provádí každých 10 roků. 2-ho se náhle ochladilo a začal padat sníh.Teploty poklesly denní +3 až + 5oC noční –3 až –6oC. V pátek 6-ho uspořádala kulturní komise při MV oslavy 63- výročí VŘSR. V podvečer byl přes obec lampiónový průvod a večer pak slavnostní schůze NF. Program slavností zpestřili pionýři kulturní vložkou. Oslavy se zúčastnilo mnoho našich občanů. I ve II. dekádě je obec i okolí pod menší sněhovou pokrývkou. Teploty denní +2 až –2oC, noční –4 až –7oC. Ve II. dekádě se náhle oteplilo. Teploty denní vystoupily až na+ 14 až 16oC, noční na + 4 až  +6oC. V tomto pěkném počasí pokračovaly stavební práce na výstavbě prodejny. Byly zaklené výlohy a prováděné zemní práce kolem objektu. Prosinec. Již v I. dekádě se počasí změnilo. Sněžilo a 5-ho již bylo asi 30 cm sněhu. Teploty poklesly na –14 až –16oC noční a –5 až-7oC denní. 12-ho se začalo oteplovat, sníh roztál a na štědrý den 24-ho  byla teplota denní +4oC a noční +2oC, takže vánoční svátky byly zelené. 26-ho zemřela druhá nejstarší naše občanka p. Marie Vitulová ve věku 89 let. V sobotu 27-ho se konalo na MNV plenární zasedání MV, které zhodnotilo nejen práci poslanců i jeho aktivu, ale i pracovní iniciativu ve volebním programu NF. Na výstavbě prodejny potravin a na zlepšení životního prostředí bylo odpracováno občany více jak 4 500 brigádnických hodin. Končí rok 1980 – rok šesté pětiletky. V obci je 161 popisných čísel. Obec má 487 trvale přihlášených obyvatel, kteří vlastní 75 osobních automobilů a  31 barevných televizorů. Zemřelo 6 občanů z toho 3 muži a 3 ženy. Narodily se 4 děti – 3 dívky a 1 chlapec. Zapsal Bohuslav Antl.

ROK 1981

V tomto roce nás čekají významné události, které se budou dotýkat všeho lidu. V dubnu se bude konat XVI. sjezd KSČ, který určí další program rozvoje naší socialistické vlasti. V červnu budou všeobecné volby do zastupitelských orgánů a také si připomeneme 60. výročí založení KSČ. Začne se uskutečňovat sedmý pětiletý plán rozvoje naší ekonomiky, zlepšovat hmotné i kulturní podmínky života občanů. Leden. Několik vln silného až bouřlivého nárazového větru se sněhem se 1. ledna přehnalo přes naši obec. Vítr potrhal i elektrické vedení, takže naše obec byla od 14 hod. do 19,30 hod. bez elektrického proudu.11-ho zemřel po krátké nemoci náš občan Vladimír Urbánek p.č. 123 ve věku 61 let. 16-ho pořádala MO ČSŽ společenský ples, který byl velmi početně navštíven. Mírná zima s teplotami denní –2 až –12oC, noční –6 až –16oC a dostatek sněhu je využívána hlavně mládeží k provozování zimních sportů. I v tomto období se konají pravidelné sobotní brigády na výstavbě prodejny potravin. Únor. Další společenskou akcí byl 7-ho ples požárníků. Náhlé oteplení způsobilo roztání sněhu. Výroční členské schůze pořádaly organizace NF SČSP, TJ  Sokol a Svazarmu. Ve svých hodnotících zprávách mimo činnosti organizací bylo i plnění socialistických závazků  o pomoci MV, JZD v investiční i neinvestiční činnosti. Nová usnesení i diskusní příspěvky členů organizací ukládají nové zvoleným funkcionářům zlepšiti práci organizací. Všech těchto schůzí se zúčastnili zástupci MNV a NF. 20-ho  se konalo plenární zasedání MNV, které mimo jiné hodnotilo práci dosavadních  poslanců MNV. Hodnocení všech 13 poslanců bylo příznivé, takže budou navržení společenskými organizacemi NF i pro nové volební období. Složení MNV bude doplněno o dalších 7 poslanců na počet 20.  25-ho zemřel náš občan Valentin Kluska ve věku 73 let. 26-ho zemřel další náš občan Tomáš Hort p.č. 13 ve věku 82 let. Počasí v tomto měsíci bylo příznivé. Sněhová pokrývka, která napadla začátkem měsíce ve výši do 15 cm se do koce měsíce rozpustila. Průměrné teploty denní –2 až + 6oC, noční od –8 až + 2oC. Březen. Kulturní komise při MNV uspořádala za spolupráce MO ČSŽ oslavu MDŽ spojenou s výstavkou ručních prací. Přes 120 občanů shlédlo pěkný kulturní program, který provedli žáci MŠ, pionýři a členové SSM. 20-ho zemřela naše občanka p. Antonie Sapoušková ve věku 74 let.  21-ho konal SPOZ při MNV slavnost. Za účasti zástupců složek NF, byly předány 5 našim 15-ti letým občanům občanské průkazy. Po tomto aktu byl přivítán do života SPOZ 1 náš občánek. Teplé počasí  uspíšilo zahájení polních prací v JZD, zahrádkářů  i záhumenkářů. Denní teploty ve III. dekádě měsíce denní +10 až 18 oC noční –2 až +6oC. Ze soboty na neděli 28 o půlnoci byl zaveden v celém státě letní čas. Hodinové ručičky byly posunuty o 60 minut kupředu s tím, že ke středoevropskému času se vrátí v noci na 27.září. Duben. Po pěkných slunečných dnech se již 15-ho náhle ochladilo. Pokles teplot až na –4oC způsobil pomrznutí květů stromů, květin i osázené již zeleniny. MV NF a MNV provedl besedu s mladými občany, kteří se letos poprvé zúčastní voleb do zastupitelských orgánů. Celkem 32 těchto mladých lidí vyslechlo zprávu předsedy MNV o plnění  volebního období, kdy byla vytvořena hodnota díla v obci více jak za 3 a 1/2 mil. Kč. Také byli seznámení s návrhem volebního programu na příští volební období. Suché počasí, které trvalo více jak 3 týdny změnil 2 dny před koncem měsíce déšť. I za těchto velmi nepříznivých podmínek postavili členové SSM a svazarmovci v noci na 1. máje na návsi „máj“. Květen. Chladné  a podmračené počasí vítalo účastníky májové manifestace. Průvod asi 180 občanů prošel ráno vesnicí a pak odjeli na prvomájovou manifestaci do Tišnova. Od 7-ho se započalo oteplovat. Denní +12 až 18oC, noční +2 až 6oC. Předvolební schůze s představováním kandidátů na poslance se konala 8-ho a zúčastnilo se jí přes 100 občanů. Položením kytic k  pomníku padlých našich občanů z I. světové války a na hrob sovětského partyzána byla v obci zahájena 9-ho oslava vítězství. Lampiónovým průvodem a vypálením ohňostroje byla slavnost a účasti asi 200 občanů skončena. Všechny společenské organizace NF  v obci zaměřily svoji činnost k předvolením akcím. Členové organizace  pracovali každou sobotu na dokončení výstavby prodejny. Od druhé poloviny měsíce bylo velmi teplé počasí. Denní +27 až 31 oC  noční +12 až + 16oC- Červen.  5. až 6.  června se konaly volby do zastupitelských orgánů  všech stupňů. svátečně oblečení občané přicházeli na MNV do vyzdobené zasedací místnosti, aby dali svůj hlas kandidátu NF. Výsledky voleb byly v obci radostné. Všech 352 voličů hlasovalo pro kandidáty. Nikdo s navržených kandidátů nebyl škrtnut. Do ONV Brno-venkov byl zvolen poslanec s. Josef Kučera p.č. 44. Do MNV byli zvolení: Antl Bohuslav, Bartošková Drahoslava, Jaroš František, Kavlík Bořivoj, Kavlík Jaroslav, Kerber Alois, Kolář Josef, Kolářová Libuše, Kopřiva Josef, Kratochvíl Pavel, Kučerová Ludmila, Menclerová Zdenka, Pekárek Miroslav, Pekárek Radek, Řepa Josef, Sapoušková  Jaroslava, Sláma Oldřich, Suchomelová Josefa, Uher Zdeněk, Urbánková Jana. 20-ho provedl OV Jednoty zájezd od Terezína, Lidic a Prahy, kde se navštívil i nově vystavený kulturní palác. 45 účastníků zájezdu bylo velmi spokojeno. 25-ho  se konala ustavující schůze nového MV. Jednohlasně byli zvolení: Antl Bohuslav – předseda MNV, Kerber Alois –tajemník, Sláma Oldřich – člen rady, Kavlík Jaroslav – člen rady, Pekárek Miroslav – člen rady, Urbánková Jana- člen rady, Předsedkyní SPOZ byla zvolena Kučerová Ludmila. Aktiv NV čítá 20 poslanců, 15 volených členů komisí. Koncem měsíce vystoupily teploty denní +30oC noční +18oC. Červenec. Koupaliště místního rybníka bylo v tyto dny zaplněné dětmi i dospělými občany. Vždyť velmi teplé počasí i občasné dešťové přeháňky daly v místních okolních lesích nebývalou úrodu hub. Nebylo vzácností, aby občané i děti při  jedné pochůzce lesem nesbírali až přes 100 kusů pravých hřibů. Koncem měsíce byla dokončena stavba nové prodejny potravin včetně nově vybudované asfaltové komunikace, která  spojuje prodejnu mezi komunikací ve Šrontoře a komunikací na horní části obce ke středisku  JZD. Srpen. 3-ho započalo sloučené JZD Deblín v katastru naší obce žně. Dobrou organizaci práce i pěkným počasím byla tato práce ukončena 13-ho. Následoval úklid slámy, orby a setí směsek. Výnosy: pšenice 126 ha průměr 38,5q z ha, ječmen 147 ha průměr 42,5q z ha, hrách 10 ha průměr 29qz ha. Teplé a slunné počasí bylo i ve dny svatoslavské pouti, která započala tanečními zábavami v pátek, sobotu a vyvrcholila neděli 16-ho. Pořadatelem byla tělocvičná jednota Sokol. 19-ho byla provedena za účasti zástupců ONV Brno- venkov, hygieny, organizátorů výstavby, Jednoty a MNV předávací kolaudace výstavby prodejny. Zahájení prodeje by se mělo uskutečnit asi ke konci měsíce září. 27-ho zemřela náhle naše občanka paní Marie Koudelková p.č. 104 ve věku 52 let. Září. Každoročně se opakující 1. září zahájení školního roku. Také z naší obce již před 7.hod. ranní očekávaly děti příjezd autobusu, který je bude pravidelně odvážet na školní vyučování do ZDŠ Deblína i 9-ho ročníku ZDŠ a gymnázia do Tišnova. I. ročník ZDŠ navštěvuje 10 žáků, II. roč. ZDŠ navštěvují 3 žáci, III. roč. ZDŠ navštěvuje 10 žáků, IV. roč. ZDŠ navštěvuje 8 žáků, V.roč. ZDŠ navštěvuje 9 žáků, VI.roč.ZDŠ navštěvuje 6 žáků, VII.roč. ZDŠ navštěvují 4 žáci, VIII. roč. ZDŠ navštěvují 4 žáci, IX. roč. ZDŠ navštěvují 3 žáci v ZDŠ Tišnov. Gymnázium navštěvuje 5 žáků v Tišnově, ZDŠ navštěvuje celkem 57 žáků. 7-ho zemřela občanka p. Františka Kvasnicová ve věku 86 let, která bydlela u svého příbuzného Jindřicha Kvasnice p.č. 19. Sloučené JZD Deblín započalo 21-ho  na katastru naší obce a na výměře 45ha s vyorávkou bramborů.  Výnos 260q/ha. 10-ho a 29-ho byla nad obci silná bouře s deštěm. Nestálé počasí s přeháňkami narušovalo všechny podzimní práce. Letní čas skončil 27.září v 01,00 hod., kdy se časový údaj posunul zpět na 0,00 hod. Uvedl se tak do souladu se středoevropským časem. 30-ho zemřel náš občan p. Adolf Vildomec p.č. 1 ve věku 82 let. Říjen. Zemědělské práce i vyhlášené podzimní brigády NF narušoval častý déšť. Přesto na těchto akcích bylo odpracováno v tomto měsíci více jak 1 500 brigádnických hodin. Plenární zasedání MNV hodnotilo plnění volebního programu. Byla  dokončena výstavba nové prodejny – samoobsluhy – potravin a dne 23-ho slavnostně předána do užívání Jednotě spotřeb. družstvo Brno-venkov. Hodnota díla prodejny je 1 750 000,- Kč. Občany a složkami NF bylo na této stavbě  odpracováno přes 40 000 brigádnických hodin a výstavba trvala 40 měsíců. Slavnostnímu otevření prodejny byli přítomni zástupci OV KSČ, ONV i další  delegace. Přestřižení pásky a předání klíčů od prodejny provedl předseda NV s. Antl. Vedoucí prodejny je paní Pokorná Marie, bytem Deblín, prodavačky paní Suchomelová Marie p.č. 6., Antlová Marta p.č. 114 a Slámová Alena p.č. 32.všechny bytem Svatoslav. Také v tomto měsíci byla provedena generální oprava místního rozhlasu v obci, kterou prováděl dodavatelský OPP Žďár n. Sáz.  za pomoci  místních občanů. Finanční náklad na tuto akci činil 36 000,- Kč. Celý měsíc by teplotně normální s častými dešťovými přeháňkami.  Listopad. V předvečer 64. výročí VŘSR  se konal v obci lampiónový průvod a vlastní oslavy se konaly na MNV. MNV započal s opravami místních komunikací a to položením asfaltového koberce na cestě kolem kostela. Práce byla prováděna mimo materiál svépomocí za přispění mechanizace ze sloučeného JZD Deblín. Další opravy musely býti přerušeny neboť již 8-ho se dostavily mrazy  - noční –3oC denní kolem 0. Také sněhové přeháňky a toto ochlazení způsobily, že již celý měsíc byla krajina pod sněhovou asi 5 cm přikrývkou. Po několika letech, kdy do obce dojížděla pojízdná prodejna Jednoty, aby   obyvatele zásobovala 1x týdně masem se vyřešil tento problém místním prodejem výsekového masa v nové prodejně. 30-ho bylo oznámeno federálním cenovým úřadem, že se snižují maloobchodní ceny některých skupin průmyslového spotřebního zboží a to: u textilního a oděvního zboží o 18 %, u koberců Kovral o 20 %, u podlahové krytiny z PVC o 33 %, náramkové hodinky o 25 %, černobíle televizory o 19 %, elektrické spotřebiče (pračky, vysavače apod.) o 13 až 20 %. Prosinec. 11-ho se konalo poslední plenární zasedání  MNV v tomto roce, aby zhodnotilo svoji činnost za uplynulý rok i za nové volební období. Ve zprávě předsedy a tajemníka NV byla kladně tato činnost hodnocena, což v závěru potvrdil i poslanec ONV s Kučera. 17-ho zemřela naše občanka p. Marie Studená p.č. 77 ve věku 80 let. Místní organizace NF konají v této době svoje hodnotící výroční schůze a na nich volí nové svoje orgány. V organizaci ČSŽ byla zvolena předsedkyní Marie Krézková ml. p.č. 68. V organizaci ČSPO byl zvolen předsedou Alois Kerber st. p.č. 148. V organizaci ČČK byl zvolen předsedou Vladimír Antl st. p.č. 117. 24-ho zemřel náš občan p. Krčma Frant. p.č. 75 ve věku 77 let. Sněhová pokrývka asi 10 cm byla od počátku měsíce do 22-ho.  V tento den sněžilo, takže na vánoční svátky bylo asi 50 cm sněhu. Silný vítr vytvořil vysoké závěje. Denně musely býti vozovky několikráte prohrnovány. Takové množství sněhu na vánoční svátky nebylo již po několik roků. 21-ho poklesly noční teploty na –19oC. Denní se pohybovaly v rozmezí –2 až-8oC. Končí rok 1981. V obci je evidováno 164 důchodců – starobní i invalidní. Průměrná výše důchodu činí na osobu  1 006,- Kčs tj.asi 165 000,- Kčs měsíčně  a asi 1 980 000,- Kčs  ročně. v obci zemřelo 9 občanů – 5 mužů a 4 ženy. Narodilo se 5 dětí – všechny děvčátka. Obec má 477 trvale přihlášených občanů a 163 popis. čísel.

ROK 1982

Vstupujeme do nového roku 1982 s přáním, aby  to by další rok mírového rozvoje naší země, činorodé práce pří plnění úkolů druhého roku 7. pětiletky. Leden. Společenské organizace ČSŽ a TJ Sokol pořádaly v rámci kulturní činnosti  svoje společenské plesy. 15-ho zemřela naše občanka p. Antonie Třeštíková  p.č. 40  ve věku 85 let. Vláda  ČSSR rozhodla zvýšit od 30.ledna 1982 maloobchodní ceny některých potravinářských  a tabákových výrobků. Současně schválila některá opatření v sociální oblasti. Maloobchodní ceny masa, drůbeže, ryb a rybích výrobků v průměru o 27 %, uzenino 17 % drůbeže o 15 %, výsekového masa v průměru o 41 %. Příklad: u roštěné z 33 Kčs  na 55 Kčs, kýtu na řízky z 35,- Kčs na 60 Kčs za 1 kg . Z uzenin př. dušená šunka z 70,- Kčs na 100,- Kčs Uherský salám z 90,- Kčs na 120,- Kčs a pod. Z celkového  objemu uzenin je však téměř  70 % výrobků, kdy se ceny nemění. Na dvojnásobek se zvyšuje cena rýže. Současně se zvyšují důchody a to, které jsou jediným zdrojem příjmu ze 780,-Kčs na 880,- Kčs pro jednotlivce a z 1 330,-Kčs na 1 500 Kčs pro manželskou dvojici. Ostatní vyplácené a přiznané důchody do 1200,- Kčs budou zvýšeny o 40,- Kčs a nad 1200,-Kčs o 30,- Kčs měsíčně. Dětské přídavky a výchovné k důchodům se zvyšují o 40,- Kčs na jedno dítě. Po přechodném oteplení na začátku měsíce – denní +5oC noční 0 až +2oC se od 6-ho začalo ochlazovat a sněžit. V období od 9-ho  do 15-ho dosahovaly teploty noční od -14 do - 21oC a denní od –8 do –16oC. Sněhu bylo asi 40-50 cm. Ke konci měsíce nastalo oteplení. Únor. 6-ho měla v obci pohřeb bývalá naše občanka p. Zdenka Bláhová rozená Šebková p.č. 112 ve věku 23 let t.č. provdaná ve Velké Bíteši. 19-ho se konalo plenární zasedání MNV, které ve svém hlavním pořadu projednalo a schválilo uzávěrku hospodařeni MNV za rok 1981. Zůstatek finančních prostředků hospodaření MNV za rok 1981 je úspora při výstavbě prodejny potravin 291 000,- Kčs. Tato částka byla převedena do rozpočtu ONV Brno- venkov. Rozpočet MNV na rok 1982 činí 36 000 Kčs, což se rovná finančním příjmům MNV jako výběr daní, poplatků od občanů a pod. Před zasedáním MNV byla kratičká oslava Únorového vítězství prac. lidu 1948, kde v kulturním pořadu vystoupili pionýři s recitační vložkou. 20-ho se konaly v obci tradiční „ostatky“. MO ČSŽ již po několik roků pořádá v rámci kulturně výchovné činnosti tuto akci. 25-ti členný průvod maškar za doprovodu hudby procházel obcí a zastavením v každém domě byli obdarováni drobnou peněžní částkou i vejci. Tento výtěžek  potom organizace ČSŽ používá  na různá finanční dotace jako den dětí a pod. 22-ho zemřel další náš občan p. Josef  Kolář p.č. 41 ve věku 82 let. Měsíc únor byl teplotně normální. Teploty se pohybovaly v rozmezí  noční -.8 až –2oC denní –2 až 0oC.Sněhové ani dešťové srážky nebyly takže je sucho. Březen. Oslavu MDŽ zajistila kulturní  komice při MNV. Pěkným programem zaujali účastníky slavností jiskřičky a pionýři se svými vedoucími MO SSM. Tento den se stal také „bojem všech žen za odvrácení hrozby nukleární války“. MO ČSŽ proto provedla podpisovou akci pohlednic s jasným NE nukleární válce. Svatoslavské ženy tímto vyjádřily svoje rozhodné slovo bez  jaderných zbraní za mír v celém světě. Podepsané pohlednice budou hromadně zaslány prezidentu Spojených států severoamerických a generálnímu tajemníku OSN. Několik našich občanů – družstevníků se dne 17-ho zúčastnilo 16 denního zájezdu do Turecka. Sloučené JZD Deblín tímto způsobem umožňuje svým členům poznat vzdálené země. O půlnoci ze soboty 27-ho na neděli 28-ho se posunuly hodinové ručičky o jednu hodinu do předu. Nastoupil letní čas, který potrvá do půlnoci z 25-ho na 26. září 1982. Březen byl teplotně v rámci normálu. Do 20-ho  převládalo chladné počasí denní až do +6oC, noční –4oC. V poslední dekádě se oteplilo denní + 14oC, noční  0 až –8oC.  Po celý  měsíc bylo sucho. Duben. Málo příznivých podmínek, které vytvářelo počasí využívalo i sloučené JZD Deblín a ostatní zahrádkáři. Vlivem nadměrného sucha se pracovalo i ve víkendové dny. 11-ho zemřela naše občanka p. Františka Sekaninová p.č. 143 ve věku 82 let. Jarních směn NF pak úklidy parků náměstí a pod. Výroční členskou schůzi odbočky SČSP skončily tak i všechny výroční schůze místních organizací NF v obci. Aby nedocházelo k znečišťování okolí obce usneslo se plenární zasedání MNV provádět  v obci pravidelný  svoz popela a domovního odpadu. Dopravní prostředek traktor a vlek poskytne sloučené JZD Deblín a při nakládání budou občanům pomáhat poslanci MNV. První svozy byly provedeny před májovými oslavami. Počasí se ani v tomto měsíci nezlepšilo. Je velmi chladno s občasnými sněhovými přeháňkami. Sucho! Noční teploty až –4oC denní nejvýše + 16oC. Květen. Na prvomájový den se občané probouzeli do zasněžené krajiny. I přes to vyšel ráno průvod přes obec na horní konec, aby autobusem odjeli účastníci manifestace do Tišnova. Také tady za stálého deště se sněhem byl početný svatoslavský průvod uvítán z Tišnovské radnice. 37. výročí osvobození naší obce i vlasti sovětskou armádou připravila kulturní komise při MNV. V předvečer 9. května v místním rozhlase přednesli pionýři kulturní program. Zástupci MNV, KSČ a NF pak položili kytice k pomníku padlých našich občanů z I. světové války a na hrob sovětského partyzána na místním hřbitově. Připravený lampiónový průvod se pro náhlý a trvající déšť nekonal. Sbor pro občanské záležitosti při MNV provedl 21-ho v zasedací místnosti NV slavnostní předávání prvních občanských průkazů našim 8 mladým občanům: Antl Miloš č.114, Antl Rostislav č. 117, Volavka Radek č. 71, Prokeš Ladislav č. 65, Koláčný Libor č. 143, Křístelová Jitka č. 33, Řepová Lenka č. 104 a Kolářová Věra č. 54. Slavnosti se zúčastnili i rodiče dětí. O týden později byla SPOZ provedena další akce a to vítání občánků do života. Na MNV přivítal  rodič dětí i jejich příbuzné  předseda MNV, který též provedl slavnostní vítání. Pionýři, zástupci MNV a organizací NF předali pak rodičům a vítaným  dětem upomínkové dárky. Pekárek Radek a manželka za syna Jana, Vildomec Rostislav a manželka za dceru Veroniku, Müller Zdeněk a manželka za syna Tomáše a Habán Tomáš a manželka za dceru Petru. Počasí v květnu v I. dekádě bylo chladné se sněhovými přeháňkami. Teploty denní +12 až 14oC, noční  až 6 oC. V dalších dnech se postupně oteplovalo. Ke konci měsíce teploty denní až 22 až 24oC noční +12 až 14oC. Červen. Tropická vedra zasáhla celou Evropu. Také u nás teploty od začátku měsíce dosahovaly denní +30 až 32oC, noční 20 až 22oC. 4-ho zemřela náhle naše občanka p. Marie Šebková p.č. 95 ve  věku 71 let. 5-ho zemřel po těžké nemoci další náš občan p. Cyril Vala p.č. 60 ve věku 80 let. Asi 200 osobních aut projelo 2x denně dne 6-ho přes naší obec v závodě automobilů „Rallye Vysočina“, kterou pořádal Svazarm Tišnov. O zajištění silničního provozu a ochraně zdraví se postarali dobrovolnou službou místní požárníci, ČČK a svazarmovci. Suché a slunečné počasí, které bylo po celý měsíc, prospělo sklizni pícnin a sena. Zelenina a ostatní produkty byly však vážně ohroženy. Až dvoudenní déšť 27 a 28-ho těmto plodinám velmi pomohl a kritickou situaci zachránil. Červenec. 1-ho zemřela naše občanka p. Josefa Bartáková p.č. 61 ve věku 68 let. Dobře zorganizovaný zájezd na Slovensko uspořádala místní odbočka SČSP. Prohlídka města Trenčín  a lázeňského  města Piešťany, zaujala účastníky zájezdu. Místní sběrna ovoce Zeleniny Brno, která je v objektu domu č. 30. vykupuje ovoce od místních pěstitelů, kterého se letos urodilo veliké množství. Výkupní cena za jednotlivé druhy: Angrešt zelený – 6,50 Kčs za 1 kg, rybíz červený – 6,- Kčs za 1 kg, rybíz černý – 11,- Kčs za 1 kg, třešně I.třída – 6,50 Kč za 1 kg a třešně II, třída  - 5,50 Kčs za 1 kg. Ve sloučeném JZD Deblín započaly žně 30-ho. V katastru naši obce je mimo jiného zaseto pro současnou sklizeň 152 ha ječmene a 40 ha pšenice. Srpen. Postup sklizně obilovin zbrzdily časté dešťové přeháňky. Práce se nezastavila ani na tradiční svatoslavskou pouť, která se konala 15-ho. Taneční zábavy pořádala místní organizace Sokola na tanečním parketě na hřišti. V noci z 15-ho na 16-ho se přehnala přes obec větrná smršť, která strhávala větší množství ovoce. Škody na majetku v obci nebyly. Jsou však polomy na ovocných stromech a na lesních porostech. Žně ve sloučeném JZD Deblín byly ukončeny 24-ho. Výnos obilovin v našem katastru byl následující. Ječmen průměr 42q z ha, pšenice průměr 40q z ha. Na konci měsíce bylo pěkné a teplé počasí s teplotami denní + 26oC, noční 12oC. Září. Měsíc, kdy začíná nový školní rok 1982 – 83. Z naší obce navštěvuje místní MŠ 22 dětí ve stáří 3-5 let. Do ZDŠ Deblín chodí: do I.tř. 5 dětí, do II, tř. 6 dětí, do III.tř. 4 děti, do IV.tř. 10 dětí, do V.tř. 8 dětí, do VI.tř. 8 dětí, do VII.tř. 6 dětí a  do VIII.tř. 4 děti. Gymnázium  v Tišnově navštěvuje 5 žáků z naší obce. Pěkné počasí mají i družstevníci, kteří  započali s vybíráním brambor, sklizni kukuřice na siláž a z přípravou pro podzimní setí obilovin. Teploty jsou následující: denní + 16oC, noční + 10oC. MO ČSŽ uspořádala ve dnech 16 až 19. zájezd do NDR. Příznivý rok na ovoce je i na švestky a jablka. Nadprůměrná úroda švestek se projevuje každodenním nákupem v místní  sběrně ovoce v p.č. 30. Výkupní cena  je 3 Kčs za 1 kg. 25-ho byl ukončen  letní čas. V noci ze soboty na neděli t.j. z 25-ho na 26-ho v 1 hod. letního času se posunuly hodiny zpět na  0,00 hod. středoevropského času. Říjen. Teplé slunečné avšak suché počasí pokračuje. Místní občané mají problémy s dalším ovocem – jablky. Zelenina Brno přes svoji  výkupnu  v naší obci vykupuje jen jablka prvotřídní jakosti. Horší kvalita a padaná jablka se nevykupují. Konzervárny nestačí zpracovat  tak veliké množství ovoce, kterého je snad v celém státě nadbytek. 17-ho zemřela naše občanka vdova p. Anastázie Svobodová p.č. 115 ve věku 90 let. 20-ho zemřela občanka svobodná p. Marie Kučerová p.č. 34 ve věku 69 let, která bydlela u Ing. Jaroslava Kučery. 28-ho zemřel občan František Mareček p.č. 17 ve věku 72 let. Listopad. 1-ho byly prováděny v Hradčanech u Tišnova odvody branců nar. v  roce 1964.  Z naší se zúčastnili této povinnosti tito občané: Prokop Libor p.č. 147, Řepa Petr p.č. 109 a Suchomel Miroslav p.č. 6.Všichni jmenovaní byli odvedení. Oslavy 65. výročí VŘSR byly konány v obci položením kytic k  pomníku padlých našich občanů v I.svět. válce  a na hrob sovětského partyzána. Po krátkém kulturním pořadu pionýrů v místním rozhlase byl proveden lampiónový průvod. Všechen náš lid vyslechl dne 10-ho smutno zprávu, že náhle zemřel generální tajemník ÚV KSSS Leonid Iljič Brežněv, několikrát vyznamenaný  Leninovým řádem, ve věku 76 let. Jako státník, jako bojovník za mír si získal soudruh Brežněv úctu a lásku pracujících všech zemí celého světa. První výroční schůzi MO ČSPO konala v obci tato organizace NF. Všichni přítomní vyslechli zprávu o činnosti organizace za uplynulé volební  období. Mimo zapojení se v brigádnické činnosti v obci, odpracovali členové požární organizace mnoho hodin na údržbě  požární techniky, na prevenci a prohlídkách obytných budov a pod. Do čela této dobrovolné organizace byli znovu navržení a zvolení: Předseda Kerber Aloi st. p.č. 146, velitel Antl Miloslav p.č. 114, jednatel  Řepa Jaroslav p.č. 110 a hospodář Felkl Miroslav p.č. 20. První noční mrazy byly ve dnech 6 a 7-ho, kdy noční překročily –6oC, denní –2oC. Ke konci měsíce bylo však počasí mlhavé, teplotně nadnormální a sucho – bez deště. U příležitosti mezinárodního roku úcty ke stáři uspořádaly dne 27-ho členky ZO ČSŽ v sále pohostinství zdařilé setkání důchodců. Více jak 80 přítomných pozdravil předseda MNV a ZO KSČ, kteří ve svých vystoupeních  srovnávali těžký život starých lidí za buržoazní republiky s dnešní všestrannou péčí socializmu.  V současné době je v obci  164 důchodců s průměrným důchodem více jak 1 000,- Kčs. Program byl zpestřen vystoupením dětí z MŠ, hudbou a tancem. Prosinec. Plenární zasedání MNV 17-ho zhodnotilo činnost svého aktivu za uplynulý rok. V rámci volebního programu nebyla splněna akce – oprava místních komunikací, kterou ze své činnosti měl zajistit odbor dopravy ONV. Aktivita našich občanů byla zaměřena na zlepšení životního prostředí. Na těchto akcích odpracovaly složky NF mnoho brigádnických hodin. Závěrečné hodnocení MNV i jeho aktivu bylo oceněno poslancem  ONV p. Kučerkou, který poděkoval za vykonanou  práci a do nového roku  popřál všem hodně zdraví a pracovních úspěchů. 12-ho zemřel  náhle náš občan pan Jiří Šebek p.č. 26 ve věku 50 let. 29-ho zemřela po dlouhé nemoci naše občanka paní Viléma Koudelková p.č. 104 ve věku 87 let. Prosinec byl teplotně i srážkově nadnormální. První poprašek sněhu napadl  7-ho. Mlhy, déšť a mrznoucí mrholení však tento hned roztály. Dalších asi 5 cm sněhu při teplotách denní 0oC až +4oC noční až –5oC napadlo před vánočními svátky, takže vánoce byly přece jen bíle. V letošním roce se nastěhovali do nových rodinných domů: Kerber Jiří a Šárka p.č. 149, Michalík Ladislav a Marie p.č. 163 a Kavlík Bořivoj  a Jindřiška p.č. 162. Přestavbu rodinného domu  p.č. 130 provedl náš nový občan  Dobiáš František a Jitka. Nadstavbu svých rodinných domů provedli Oldřich a Marie Slámovi p.č. 145 a Rostislav a Ludmila Vildomcovi p.č. 73. K 31. prosinci 1982 má obec 163 p.čísel. 485 obyvatel z toho 236 mužů a 249 žen. Zemřelo 12 místních občanů 4 muži a 6 žen. Narodilo se 11 dětí z toho 6 chlapců a 5 děvčat. Zapsal Antl Bohuslav

ROK  1983

Vstupujeme  do roku 1983 – do třetího roku pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství. Bude to rok ve kterém oslavíme 35. výročí vítězství pracujícího lidu v únoru 1948, 65. výročí vyhlášení samostatnosti státu Čechů a  Slováků a podobně. Přejme si, aby to byl rok mírový ve kterém se dá tvoři, pracovat a spokojeně žít. Leden. V obci začíná sezóna společenských plesů. Pořádaly je místní organizace ČSŽ a místních požárníků. Společenské organizace bilancují svoji činnost za uplynulé období. Konají výroční členské schůze a volí nové funkcionáře  pro příští  období. Předsedkou vesnické organizace KSČ je s.Kučera Josef, p.č. 44. Předsedou místní organizace Svazarmu je zvolen s. Vildomec Rostislav, p.č. 73. Sbor pro občanské záležitosti při MNV připravil pro naše nové občánky slavnostní přivítání. Byli to: Syn Miroslav, manželů Mirosl. a Jany Suchomelových p.č. 6, Syn Jiří, manželů Jiřího a Dany Vrbových p.č.150. Syn Dalibor manželů Dalibora a Marie Kolářových p.č. 54. Dcera Alena, manželů Mirosl. a Aleny Slámových p. č. 32. Dcera Andrea, manželů Luboše a Jany Jarošových p.č. 25. Dcera Lenka, manželů Víta a Marie Čermákových p.č. 152 a dcera Šárka, manželů Frant. a Marie Sendlerových p.č. 159. Na náměstí Míru v Tišnově proběhla slavnostní akce vyhlášení řidičů osobní dopravy ČSAD za ujetí 1 000 000 km bez nehody. Mezi přítomnými byl i náš občan Miroslav Stráník p.č. 43. Více jak 200 let nebyl zaznamenán teplotně takový rok jako letošní leden. Nejen že byl beze sněhu, ale ve dnech 6-ho a 27-ho dosáhly denní teploty rekordu a to + 13,6 a 12,8oC. SPOZ při MNV zavedl pro významná jubilea našich občanů rozhlasové  hudební blahopřání. Mimo blahopřejných dopisů a malým upomínkovým dárkem všem, kteří se dožili jubileí, je tato akce, která bude vysílána 1x měsíčně v místním rozhlase navíc.   V lednu se dožila významného jubilea 89 let naše občanka p. Antonie Třeštíková p.č. 87. Únor. Zimní pravé počasí nastalo 9-ho. Po velmi intenzivním sněžení napadlo asi 50 cm sněhu a teploty poklesly denní na -4až - 6oC, noční na –11 až –16oC. 12-ho se konaly v obci tradiční „Ostatky“. MO svazu žen tyto staré zvyky udržuje průvodem maškar po obci i na taneční zábavě. 15-ho zemřela naše občanka p. Marie Vítová p.č. 39 ve věku 83 let. Společná schůze předsedů MO NF v obci zvolila předsedou MVNF s Bernarda Nechvilu p.č. 155.  V tomto měsíci se dožili významného jubilea tito naši občané : Michalík Ondřej p.č. 154 – 75 let, Řepa Oldřich p.č. 133 –65 let, Urbánková Františka p.č. 123 –60 let, Kolář Josef p.č. 54 – 50 let. Březen. Oslavu MDŽ, která se konala pod MNV navštívilo asi 100 občanů. Po projevu a poděkování ženám byl kulturní program, která předvedli žáci MŠ a pionýři. Po této akci si občané prohlídli výstavku ručních prací, kterou připravila MO ČSŽ. Slavnostní  předávání  nových občanských průkazů na MNV se mimo SPOZ zúčastnili zástupci veřejného života obce a složek NF. V doprovodu  svých rodičů obdrželi nové občanské průkazy tito občané: Beneš Antonín p.č. 151, Křístelová Hana p.č. 33, Prokešová Hana p.č. 65, Kupský Zdeněk č. 61, Šebek Pavel č. 26, Štočková Vlad. č. 138. Akci 100 jarních km se zúčastnili členové a rodinní příslušníci TJ Sokol vítáním jara na Šmelcovně. Asi 70 členů vykonali pěšky trasu pěknou krajinou, údolím Bílého potoka. Pochod, který posloužil zdraví i kultuře. 24. zemřel náš občan pan Řepa Vladimír p.č. 18 ve věku 74 let. 30. zemřel náhle další náš občan pan Prokeš František p.č. 65 ve věku 37 let. Měsíc byl srážkově  i teplotně normální. Od 1-do 15. noční teploty  -2 až –5oC denní + 2 až + 5oC. Od 15. do konce měsíce noční –2 až +5oC denní + 8 až + 11oC.  V tomto měsíci oslavili  svá významná jubilea: Řepa Josef  p.č.156 –75 let, Sekaninová Josefa p.č. 155 –70 let, Šebková Zdenka p.č. 112 –50 let. Duben. Jarní směny NF vyhlášené k jarnímu úklidu byly konány v obci po celý měsíc. Byly provedeny úpravy parků, veřejných prostranství a komunikací, výsadby stromů a keřů a pod. Na těchto pracích se podílely organizace NF v obci. Také  občané se prováděly úklidy kolem svých domů. Jarní práce zahrádkářů a  sloučeného JZD Deblín přibrzďovalo  v I. polovině měsíce deštivé počasí. Poklesem teplot – denní +6 až +10oC, noční –3 až +4oC byly časté sněhové přeháňky. Teprve náhlé oteplení ve II. polovině měsíce usnadnilo dokončit jarní zemědělské práce. 21. byl nejteplejší den v měsíci. Denní +25oC, noční +16oC. Již mnoho roků byla za obcí na Dolním Žlebě skládka odpadu. MNV dal skládku těžkým buldozerem rozhrnout. Rozjezděná stráň dala podnět MO ČSŽ, která  v brigádách pozemek uhrabala, osela travou a tak přispěli ke zlepšení životního prostředí v obci. V tomto měsíci oslavili svá významná jubilea následující občané: Mikeš František č.94 –87 let, Juránková Anastázie č. 51 – 75 let, Roth Antonín č. 72 – 70 let. Květen. Májové oslavy se v obci konaly následovně: 1 května bylo v průvodu přes obec asi 186 občanů a mládeže. Hlavní manifestace se konala v Tišnově, kam účastníky odvezl autobus. Program připravovaných oslav vítězství v předvečer 8. května musel být  pro déšť změněn. Oslava se konala na MNV a byla vysílána místním rozhlasem. Pak zástupci MNV, KSČ, NF a pionýři položili kytice k pomníku padlých  místních občanů v I. svět. válce a na hrob sovětského partyzána na místním hřbitově. Do 12-ho ukončilo sloučené JZD Deblín setí kukuřice na siláž na výměře 55 ha. Teploty se v této době pohybovaly denní +26 až 28oC, noční 16 až 18oC. Započala senoseč. 16-ho zemřel náš občan František Řepa p.č. 29 ve věku 31 let. První polovina května byla teplotně nadnormální. Denní teploty  24 až 28oC, noční 8 –12oC. Ve druhé polovině ochlazení s častými dešťovými přeháňkami. V tomto měsíci se dožili významných jubileí: Jebáčková Emílie p.č. 70 –89 let, Urbánková Ludmila p.č. 153 – 65 let. Červen: MO ČSŽ uspořádala pro místní školní děti k mezinárodnímu dni dětí oslavu v přírodě s pohoštěním. 2-ho odpoledne se sešli děti na Spodním Žlebě k připravenému táboráku. Škoda, že déšť předčasně překazil pestrý  program, který si vytvořily sami děti. 4-ho  provedl SPOŽ pro MNV slavnostní vítání občánků. V zasedací místnosti zasedli rodiče Hotárkovi se svojí dcerou Janou, a Marie a Pavel Kratochvílovi se svým synem Pavlem ke slavnostnímu uvítání do života. Slavnostní akt provedl předseda MNV se sborem pro občanské záležitosti. Přítomní byli pionýři, členky ČSŽ, MNV a další hosté. Rodiče  maličkých pak přijali  drobné upomínkové dárečky. 14-ho zemřela naše občanka p. Marie Suchomelová p.č. 121 ve věku 82 let. 18-ho provedla MO ČSŽ večer na náměstí před pomníkem padlých občanů v I. svět. válce mírové shromáždění  na podporu světovému shromáždění proti jaderné válce, které se konalo 21.-24. června v Praze. Mnoho našich občanů, mládeže a dětí vyslechlo projev i rezoluci na podporu míru. Průvod občanů pak prošel obcí na hřiště Sokola, kde byl zapálen oheň míru. V tomto měsíci bylo počasí následující. V I. polovině denní 26-28oC, noční 12-16oC. Ve II. polovině noční 6-8oC, denní 18-12oC občas dešťové přeháňky a nebo bouřky. Významných jubileí se v tomto měsíci dožili tito občané: 1.6. Kovařík František p.č. 108 – 80 let, 5.6. Klusáková Blažena p.č. 81 – 75let, 26.6.Bílý Vladimír p.č. 106 – 87 let, 30.6. Dupalová Marie p.č.  37 –85 let. Červenec. Tropická vedra bez jediné kapky deště sužují i občany v obci. Teploty noční + 19oC až 22oC, denní +29 –32oC. Všechna koupaliště jsou přeplněna rekreanty a tak není výjimka, že u našeho rybníka parkuje denně 10 až 15 osobních aut s poznávacími značkami Brno-město a dalšími, kteří využívají ke koupání a k rekreaci náš rybník a okolí. Obilí zraje téměř před očima. Není pamětníka, že by žně u nás započaly 15. července a byly ukončeny 30. července, tak jako letos. Ve sloučeném JZD za tuto dobu sklidili  z 50 ha řepky ozimné, 700 ha pšenice, 575 ha ječmene, 10 ha ovsa, 40 ha  hrachu  a 10 ha pelušky. Průměrný výnos obilovin byl 45q z  ha. Celkem bylo sklizeno 1 280 ha obilovin a na sklizni se podílelo 7 kombajnů vlastních a 20 kombajnů u kooperujících JZD. Srpen. V prvé polovině měsíce se jen málo ochladilo. Je nedostatek vody téměř ve všech  studnách v obci. K zalévání zeleniny  a pod.  se vozí voda z rybníka. Tradiční svatoslavská pouť se konala za podmračeného a větrného počasí. Již 16-ho nastalo znovu oteplení, avšak bez dešťových srážek. 18-ho provádí MNV opravu všech místních vozovek v obci vyspravením a asfaltovým potěrem. Práce  provádí dodavatelským způsobem podnik Silnice Brno-venkov. Některé části vozovek, které nemohly být provedeny tímto způsobem, zabezpečil  a provedl MNV za spoluúčasti občanů navážkou kameninové drti. Celkem bylo  opraveno asi 2,5 km místních vozovek a tím i splněn volební program v akci „Z“. Významných jubileí se v tomto měsíci dožili tito občané: Crhová Marie p.č. 7 – 94 let (nejstarší občanka v obci), Urbánková Marie p.č. 48 – 60 let. Září. Základní školu v Deblíně navštěvuje v tomto školním roce 1983-84 55 místních žáků. Mateřskou školu ve Svatoslavi pak 18 dětí předškolního věku. Teplé a suché počasí pokračuje. Teploty denní +22 až 24oC, noční +14 až 16oC. Dlouho očekávaný déšť, kdy celou noc pršelo byl až 16-ho. To postačilo na sklizeň brambor a další zemědělské  práce. Sloučené JZD za pomoci brigádníků  započalo 5-ho sklizeň brambor na 49 ha. Průměrný výnos činil asi 155q/ha. 25-ho ve 3hod. ráno posunutím hodinových ručiček o 1 hod. zpět se měnil v ČSSR letní čas. Významného výročí se dožil v tomto měsíci občan Straka Hynek p.č. 59 – 75 let. Říjen. SPOŽ při MNV přivítal na MNV za přítomnosti  pionýrů, funkcionářů NF rodiče, kteří přišli se svými děťátky ke slavnostnímu vítání do života. Byli to: Ludmila a Milan Lutovští s dcerou Kristýnou p. č. 60, Marcela a Miroslav Felklovi se synem Miroslavem  p.č. 20, Alena a Milan Dvořáčkovi s dcerou Alenou p.č. 111, Jaroslava a Jiří Kerberovi se synem Jiřím p.č. 149. Irena  a Jan Šťouračovi  s dcerou Irenou p.č. 152. 6-ho zemřel náš občan Josef Kerber p.č. 116  ve věku 63 let. 7-ho zemřela nestarší naše občanka Marie Crhová p.č. 7  ve věku 94 let. Celkem za suchého počasí jen s občasnými slabými dešťovými přeháňkami zaselo JZD mimo jiných prací – 700 ha pšenice. První ranní mráz –2oC byl dne 23-ho. 26-ho zemřel občan František Bubela p.č. 80 ve věku 76 let. 27-ho zemřela občanka Antonie Kršková p.č. 134 ve věku 79 let. Byla to matka p. Neumanové p. č. 134, která u ní bydlela a byla v obci přihlášena. 28-ho v podvečer se konala v obci manifestace občanů proti jaderné válce spojená s oslavami 65. výročí československé samostatnosti a 66. výročí VŘSR. Občané shromáždění na návsi vyslechli z místního rozhlasu vysílaný kulturní program pionýrů  a hlavní projev s rezolucí. Po položení  kytic k pomníku padlých občanů v I. a II. světové válce a na hrob sovětského partyzána na místním hřbitově byla manifestace ukončena lampiónovým průvodem. Počasí bylo po celý měsíc velmi suché. Významného výročí se v tomto měsíci dožívají: Stránik Miroslav p.č. 43 – 60 let, Crhová Josefa p.č. 7 – 65 let, Crha Oldřich p.č. 7 – 70 let, Urbánek Hynek p.č. 153 – 70 let, Valová Božena p.č. 5 – 75 let. Listopad. 1-ho vykonali naši mladí občané nar. 1965 – branci svoji občanskou povinnost – vojenské odvody. Byli to: Michalík Petr p.č. 161, Musil Miloslav p.č. 5, Sláma Jiří p.č. 145, Suchomel Ladislav p.č. 49, Štoček Petr p.č. 138. Sucho a holomrazy denní až –4oC, noční až –12oC byly od 13-ho. 19-ho mírně sněžilo. 22-ho zemřel náhle pan Leopold Fišák p.č. 103 ve věku 61 let. Toho dne řídil svoje osobní auto a  jel s manželkou do Tišnova. Za obcí se mu udělalo nevolno, sjel s autem do příkopu a narazil do stromu. Byl postižen mrtvicí a zemřel. Jeho manželka byla odvezena do nemocnice se zlomeninami nohou. Výroční členské schůze konaly organizace NF v obci ČČK. Novou předsedkyní byla zvolena p. Kratochvílová Jarka p.č. 28. Při  výroční schůzi ČSŽ byla znovu zvolena za předsedkyní p. Krézková Marie p.č. 69. 26-ho padal v noci mrznoucí déšť, který ráno ztížil jízdy autobusem do zaměstnání. Významných výročí se dožili v tomto měsíci: Christová Kristýna p.č. 98 – 80 let, Řepová Alžběta p.č. 63 – 70 let. Prosinec. 1. prosincový den začalo sněžit. I když ne mnoho, je celá krajina  pod sněhem. 3-ho provedla organizace ČSPO hodnotící výroční schůzi. 7-ho zemřela náhle občanka p. Šebková Marie p.č. 23 ve věku 79 let. 9-ho se konalo plenární zasedání MNV za přítomnosti většiny poslanců a zástupců organizací NF. Ve zprávách funkcionářů NF byla zhodnocena celoroční  činnost, jak orgánů  tak i komisí. Volební program NF byl nejen splněn, ale i   v některých částech překročen. Jako ve sběru  odpadových surovin, opravě a údržbě místních komunikací, ve zlepšení  životního prostředí obce a pod. Za veškerou práci pro obec i pro společnost bylo občanům veřejně poděkováno prostřednictvím  místního rozhlasu. 10-ho celý den vytrvale sněžilo, takže bylo dostatek sněhu i ledu pro dětské zimní sporty. Teplota denní –6 až –8oC, noční –10 až –13oC. 18-ho se náhle oteplilo, začalo pršet a sníh byl za 2 dny rozpuštěn. Vánoce i konec roku jež byly beze sněhu s průměrnými teplotami denní + 6 až + 8oC, noční +2 až +6oC.  Nejteplejší den byl 24-ho, jak hlásily meteorologické stanice teplota denní až +14oC, noční +8oC. 28-ho zemřel občan pan Mikeš František p.č. 84 ve věku 87 let. Téhož dne 28-ho zemřel občan pan Bílý Ladislav p.č. 106 ve věku 87 let. A 30-ho  zemřel další náš občan pan Sláma František p.č. 150 ve věku 82 let. V tomto měsíci  se dožili významných jubileí tito občané: Bílá Jarmila p.č. 106 – 50 let, Studená Hermína p.č. 8 – 70 let, Valová Štěpánka p.č. 35  - 88 let, Vala Jan p.č. 5 – 92 let. Nové obytné domy postavili: Jiří a Jiřina Urbánkovi p.č. 48  (původní rodinný dům bude asanován). Nový dům dále postavila p. Marie Malá p.č. 64. K 31.12.1983 má obec 164 p.č. a 474 obyvatel, z toho je 41 vdov a 7 vdovců. Zemřelo celkem 14 občanů z toho 5 žen a 9 mužů. Narodilo se 10 dětí, z toho 4 děvčátka a 6 chlapců . Zapsal  Antl Bohuslav

Virtuální prohlídka obce Svatoslav

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Potraviny Svatoslav

Provozní doba:

Pondělí - pátek 7.00 - 16.00 hod

Sobota               7.30 - 14.00 hod

Neděle               8.00 - 14.00 hod

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
jasno 24 °C 13 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 26/15 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 18/13 °C
úterý 25. 6. déšť 21/12 °C

Svátek

Svátek má Pavla

Jak si zařídit