Menu
Obec Svatoslav
Svatoslav

Roky 1921 - 1930

Rok 1921

Dne 1.srpna 1921 nastoupil nový správce školy Frant. Váp, po 6-ti letém uprázdnění tohoto místa.

Nynější duch. správce, p. Viktor Veselý, působí na zdejší farnosti od r. 1911.

V roce 1920  založeny tělocvičné jednoty Sokol a Orel, zřízena obecní knihovna a ustavena osvětová komise.

V roce 1921 opraven značným nákladem kostel a částečně i škola. Toho roku od poč. května do září nepršelo. Účinek  toho byl pro zdejší okolí přímo katastrofální. Nejen že obilí, okopaniny a vše ostatní na polích přímo uschlo, ale nebylo v celé vsi vody. Není pamětníka tak suchého roku, jak tento.

V září  r. 1923 konány byly volby do obec. zastupitelstva. Zvolen byl starostou p. Jan Suchomel rol. č.49 ze strany hasičské. Voleb účastnily se 4 strany: Čsl. socialistů, Lidová, Hasičská a Republikánská. Zima v tomto roce počala hned po Všech  sv. a trvala skoro do půle dubna. Nebylo již odedávna tak tuhé a nepřetržité zimy.
 

Rok 1924

Ceny potřeb v r. 1924 oproti loňskému roku se zvýšily. Tak ječmen v září a říjnu t.r. platí na trhu v Tišnově 260,-K za 1q, pšenice 230,-K, žito 190,-K, oves 160,-K, brambory 50,-K.

Dřevo palivové měkké první třídy 1m3 až 47,-K.

Zdravotní stav obce od převratu v r. 1918 do dnes je uspokojivý, nakažlivých nemocí celkem, vyjma spalniček u dětí, nebylo.

Stav obce dne 31.října 1924 je následující.

Svatoslav přináleží do politického i soudního okresu tišnovského, župa brněnská, četn. stanice Deblín, zdravot. obv. Vel. Bíteš. Je zde 122 čísel, domy vesměs z tvrdého materiálu, kryté taškami, některé (i kostel) jsou pokryty břidlicí, něco málo cimentovkou. Vesnice má půdorys kříže a rozšiřuje se pomalu v části zv. Brána, směrem silnice k Deblínu. Majetníci*, nebo obyvatelé domů jsou tito:

čís.1 Vilnerová Františka - rolnice, č.2 fara, č.3 Jan Musil - rolník, č.4 Jan Krézek - domkař, č.5 Jan Vala - rolník, č.6 Adolf Krézek - domkař, č.7 M.Crhová - domkařka, č.8 Frant. Studený - malorolník, č.9 Jan Kopřiva - malorolník, č.10 Jan Křístel - rolník, č.12 Frant. Kobylka - stolař a malorol., č.11 Vildomec Karel - rolník, č.13 Josefa Hortová - rolnice, č.14 Frant. Kratochvíl - rolník, č.16 Frant. Šebek - kolář a malorolník, č.15 Frant. Křístel- rolník, č.17 Jindř. Mareček - malorolník, č.18 Jos. Řepa - domkař a zedník, č.19 Leop. Švancarová - domkařka, č.20 Anna Juránková - domkařka, č.21 Antonín Řepa - domk. a zedník, č.22 Karel Šebek - výměnkář, č.23 Al. Fic - malorolník, č.24 E. Jeřábková - rolnice a hostinská, č.25 Jan  Sekanina - malorol., č.26 Jos. Šebek - rol., č.27 Karel Vildomec - rol., č.28 Emil Kratochvíl - rol., č. 29 Ondř. Řepa - malorol., č.30 Frant. Urbánek - rol., č.31 Anna  Kolářová - rol., č.32 Jos. Vildomec -  rol., Fr. Křístelová - rol., č.33 a 34  Jan Kučera - rol., č.35 Jos. Vala - domkař, č.36 Ant. Konečný- rol., č.37 Jan Kavlík - domk., č.38 Jos. Vít - malorol., č.40 Jan Třeštík - rolník, č.41 Kolář Jos. - rol., č.42 Cyr. Kopřiva - rol., č.43 Jan Slezák - malorol., č.44 Jos Kučera - malorol., č.45 Tom. Urbánek - rol., č. 46 Jan Šebek - rol., č.47 Frant. Doubek - rol., č. 48 Jan Vildomec, rol., č.49 Jan Suchomel - rol., č. 50 Fr. Mikeš - výměnek, č.51 Frant. Juránek - domk., č.52 Kar. Křístel - domk, č.53 obecní chudobinec, č.54 Adolf Vildomec - mlynář, č.55 Kar. Vildomec - řezník, č.56 Fr. Sedmík - domk., č.57 Frant. Křístel - hostinský, č. 58 Fr. Kadlec - kovář, č.59. Fr. Vildomcová - vdova, č.60 Jos. Vařílek - domk.a stolař, č.61 Fr. Beneš - domkař, č.62 Jos. Krézek - domk., č.63 El. Řepová - výměnek., č.64 Al. Vala - domkař, č.65 Adolf Doubek - obch., č.66 Jindř. Juránek - obuv., č.67. Fr. Roth - cestář, č.68 Jos. Majer - zámečník, č.69 Karel Krézek - domk., č.70 Jan Sláma - řezník, č.71 Staň. Stráník - domk., č.72  F. Luňáček - domk., č.73 Valent. Vildomec - bednář, č.74 Zikmund Hejda - domk., č.75 Ant. Pokladník - domk., č.76 Fr. Pokorný - dom., č.77 M. Opletalová - dom., č.78 Ant. Škrabal - dom., č.79 A. Novotná - dom., č.80 M.Pospíšilová - dom., č.81 K. Hobl - krejčí, č.82 Staň. Menzler - dom., č.83 Ant. Roth - dom., č. 84 Fr. Mikeš - rol., č.85 Jos. Pavlovcová - dom., č.86 Jos. Vitula - dom., č.87 Jan Třeštík - dom., č.88 Jos. Mikeš - malorol., č.89 Jan Nečas - dom., č.90. Jos. Malenka - dom., č.91 Jos. Řepa - rol. a obch., č.92 Ant. Mikeš - dom., č.93 Fr. Vařílek - pokrývač, č.94 Václ. Třeštík - rol., č.95 výměna za číslo 26, č.96 Tom. Mikeš - dom., č.97 škola - stará budova, č.98 Ant. Studený- dom., č.99 Ondř. Michalík - dom., č.100 Kar. Nečas - malorol., č.101 Fr. Kerber - dom., č.102 Jan Procházka - dom., č.103 Novák - obchod. a pekař, č.104 Josef Koudelka - dom., č.105 Jos. Čechová - dom., č.106 Jos. Prokeš - dom., č.107 K. Kavlík - dom., č.106 Fr. Rimmerová - soukrom., č.109 Jan Koudelka - dom., č.110 Jan Nečas - dom., č.111 Karel Kratochvíl - dom., č.112 Jos. Kratochvíl - dom., č.113 nová škola, č.114 Ant. Vondroušek - dom., č.115 Jos. Svoboda - tesař, č.116 Ant. Kerber - kolář, č.117 Fr. Antl - domk., č.118 Jos. Jeřábek - dom., č.119 Jos. Sedmík - dom., č.120 Jos. Řepa - rol. a obch.,  č.121 Fr. Suchomel - malorol., č.122 Jos. Vyskočil - kovář.

V naší obci je dle sčítání lidu r. 1021 celkem 659 obyvatel, z toho 308 mužů a 351 žen.

Jsou  zde 2 hostince, 3 obchody, ostatní obyvatelé živí se většinou zemědělstvím.
 

Rok 1925

Zima byla tak mírná, že ani sníh nepadal. Na poč. ledna bylo u nás 12oC tepla. Za to jaro i léto byly chladné.

V noci dne 6. dubna z neznámých příčin shořela kůlna při domě čís. 38 a dřevěná stodola čís. 59. Škoda kryta pojištěním.  Oheň hasil zdejší sbor hasičský a z Radoškova.

V květnu bylo zde hodně chladno, pomalu jako v letošní zimě. Konána zde v kostele slavnost biřmování.

V září odhalen byl na návsi pomník zdejším padlým ve světové válce a pamětní deska pod lípou  Svobody zasazena. Oboje pochází z kamenické dílny při mramorových dolech v Nedvědici. K nákladu asi 5 300,- Kč přispěl spolek váleč. invalidů, obec, hasičstvo a ostatní občané při sbírce.

Dne 15. listopadu konány  byly ve zdejší obci volby do poslanecké sněmovny  a do senátu. Nejvíce hlasů obdržela strana lidová (+ klerikální) méně strana republikánská (zemědělská) a strany socialistické.

 

do sněmovny posl.

do senátu

Strana lidová ( klerikální)

156hlasů

128hlasů

Republikánská strana (zemědělská)

58 hlasů

42 hlasů

Soc.dem. strana

34 hlasů

22 hlasů

Čes.soc.strana 

32 hlasů 

21 hlasů

Komunistická strana

28 hlasů

19 hlasů


V tomto roce přibyly nové domky v Bráně  čís.123  Fr. Šubrt, čís.124 Fr. Vildomcová, čís.126 Cyr. Nečas, čís.125 K. Mikulášek, čís.127 Jos. Šubrt, čís.128 Jos. Valová.
 

Rok 1926

V deštivém červnu rozvodnil se Bílý potok a skoro všechno seno na svatoslavských lukách pobral. Mnoho let nebylo  takové zátopy. Úroda byla letos u nás pěkná, hlavně obilnin (hoj. dešti). V srpnu onemocněla  skoro celá rodina zdejšího mlynáře Ad. Vildomce břišním tyfem. Všichni ozdravěli. Více se nemoc nerozšířila. Na podzim po Dušičkách  vysázeno  bylo na Horním Žlebě 130 třešní ze zdejší školky ovocné. V tomto roce vystavěny byly opět  nové domky v Bráně, a to: č.130 a 131 Heřmana Kučery, č. 134 Frant. Valy a č. 129 Ondř. Kerbra.

Dne 29. prosince zavražděn byl ve svém domku čís. 20  občan Jan Vala svojí manželkou. Mrtvola byla v noci na 31. prosince dopravena vražednicí na pokraj městečka Deblína, kdež ji lidé nalezli. Příčiny vraždy alkohol  a  rozháraný život rodinný. Smutný zjev!

Vyloženo od 15. do 31. prosince 1926

Jan Suchomel toho času starosta

Jan Kopřiva člen kult. komise

zapsal   Boh. Vařílek - kronikář
 

Rok 1927

Po mírné, téměř bez sněhu zimě nastalo pěkné suché jaro. Na to však dne 15. května po několika studených, mrazivých nocech byl takový mráz, že v nižších polohách úplně květy ovocné pomrzly a jen ve vyšších málo se uchránilo. Též obilí hodně pomrzlo a zežloutlo.

V červnu, následkem pozdějšího příznivého počasí ukazovala se kolem Svatoslavě úroda pěkná, až dne 17. července, těsně přede žněmi ze 2/3 vše zničilo krupobití. Bylo k 3.hod. odpoledne, když se kroupy do Pánova přihnaly. Padaly asi 10 minut, ale hustě, některé  až vel. holubího vejce. Rozbily mnoho tabulí v oknech a zničily hlavně v trati Kamenném a Bezděkově veškerou obilnou úrodu. Těžce poškodily též okopaniny. Pojištěných bylo málo. Stát poskytl poškozeným 220q obilí  za sníženou  cenu 75%. Nejvíce bylo poškozeno drobných zemědělců, kteří měli na Kamenném obecní pole pronajata. Kroupy padaly u nás také dně 22. června, ale byla to jen slabá, kratičká přeháňka s deštěm, proto škody skoro neučinily.

Dne 23. září o půl třetí hod. odpoledně vypukl požár v kolně stavení čís. 44, náležejícím rol. Jos. Kučerovi. Kolna, v ní uložené dříví a sláma, lehla popelem. Oheň rozšířil se na stavení souseda čís. 43., Stan. Stráníka. Zde však shořela pouze střecha nad výměnkem, přední část obytného  stavení i kolnu vedle podařilo se přispěchavším hasičům zachrániti. Oheň podle vyšetření zavinily děti hospodářovy, které si pod kolnou hrály. Značnou škodu utrpěl hlavně rol. Jos. Kučera, oba sousedé  byli málo pojištěni. K ohni mimo zdejší hasičský sbor přijeli hasiči  z Radoškova a Přibyslavic.

Dne 16. října t.r. konaly se v místnosti nové školy obecní volby. Trvaly od 8-10hod. dopoledne. Předsedou volební komise zvolen p. Frant. Roth, domkař a cestář čís. 67, okrs. Úřad polit. zastupoval Fr. Váp, správce školy. Ze 382 voličů dostavilo se k volbě 355, ostatní hlavně pro stáří nepřišli. Voleb účastnilo se pět politických stran. Podle výsledků složen je obecní výbor následovně:

Strana republikánská (zemědělská)  obdržela 117 hlasů, 6 mandátů, zvoleni: Třeštík Jos. č. 48, Šebek Jan, rol. č. 46, Mikeš Frant., rol. č.84, Vildomec Jan, č. 48 a Kopřiva Cyril rol. č. 42, náhradníky: Kučera Jos. č.44, Řepa  Ondř. č. 29, Fic Al. č. 23, (vesměs zemědělci).

strana Čsl. národních socialistů obdržela 95 hlasů, 4 mandáty, zvoleni: Suchomel Jan, rol. a starosta, č. 49, Kar. Nečas, domkář č. 100, Svoboda Jos. domkář č. 115 a Kar. Mikulášek, domkář č. 125 (náhradníky: Vařílek Fr. č. 93 a Krézek Karel, č. 69, domkáři).

3/ strana Čsl. sociální demokracie obdržela 76 hlasů 3 mandáty. Zvolen: Josef  Sedmík, č. 119, Ant. Řepa č. 21, oba domkáři a zedníci, Karel Kratochvíl, č. 111, domkář a překupník (náhradníci: Nečas Cyril, domkář 126 a Mikeš Ant., domkář č.  92.

4/ strana Lidová obdržela 57 hlasů, 2 mandáty. Zvoleni Vidomec Kar.č. 27 a Křístel Jan čís. 10, rolníci (náhradníkem Jos. Šebek, rol. č. 26.)

5/ strana Živnostensko – středostavovská  obdržela 9 hlasů a přidělen jí 1 mandát . Zvolen Alois Vaigl, domk. a stolař č. 118 (náhradníkem  Ondřej Kerber, domk a stolař č.129).

Později však z důvodu, že Al. Vaigl nedosáhl plných 26 roků ( pasiv. práva) v den voleb, změnila okres. polit. správa z zastoupení této strany tak, že mandát obdržel Ondř. Kerbr a Alois Vaigl stal se náhradníkem. Volby prošly úplně hladce, klidně. Později, dne 30.října o 3.hod. odpol. konaly se v obecní místnosti u p. starosty volby starosty a obec. rady do shromážděného obec. výboru (nového). Při volbě starosty obdrželi poprvé Suchomel Jan rol č. 49  - 7 hlasů,  Jan Třeštík rol. č. 40 – 7 hlasů , Jos. Sedmík dom. 1 hlas. V nastalé užší volbě obdržel Jan Suchomel  7 hlasů a Jan Třeštík 8 hlasů, a proto byl zvolen starostou. Za náměstka starostova zvolen  většinou Karel Kratochvíl (soc. dem) č.111, radními zvoleni: Jan Suchomel (čs. národ. social.), Jan Křístel č.10 (lid. str.), Jan Vildomec č. 48 (repub.) .

Nově zvolený starosta i členové obec. rady volbu  přijali. Proti volbě však podány občanstvem námitky k polit. úřadům z různých důvodů. Tím se ovšem volby asi o 2 měsíce prodlouží do konečného úřed. rozhodnutí. To došlo v tom smyslu, že má býti znova volba náměstka starostova. Volba konána dne 18. prosince a zvolen opět náměstkem p. Kar. Kratochvíl. Správa obce novému výboru odevzdána dne 26. prosince 1927.

Podzim tohoto roku byl suchý a teplý. Úroda brambor u nás již kolik roků nebyla taková jak letos. Tím alespoň částečně nahradí se pohroma obilná. Ceny plodin ku konci roku jsou následující: 1q žita – 228,- Kč, pšenice – 225,- Kč, ječmene – 202,- Kč, ovsa – 172,- Kč, hrachu – 245,- Kč, čočky  (není uvedeno).

1 kg jetelového semene: červený 11,- Kč , žlutý 8,50 Kč, 1q brambor 30,- Kč, 1q sena 60,- Kč, 1q slámy žit. –25,- Kč, 1m3 dřeva palivového měk. 50-60,- Kč na místě.

Vyloženo od 15. do 31 prosince 1927 – Jan Třeštík  starosta, Jan Kopřiva člen knihov. komise.

zapsal p. Boh. Vařílek 
 

Rok 1928

Zima 1927/28 byla celkem mírná až na větší mráz v prosinci těsně pře vánocemi. V dubnu na Velikonoční pondělí konala zde fy.  Horček a Neugebauer z Králova Pole zkoušku s motorovou stříkačkou. Obec pak od této fy. stříkačku pro místní hasičský sbor koupila za 32 000 Kč a na svatodušní svátky stříkačka svěcena. První požár jí hašený  vypukl dne 27.června v neděli po 2. hod. odpoledne u Karla Vildomce č. 27 (chytil se stropní trám zazděný ve zdi u komína). Dobře se osvědčila, takže požár byl v začátcích uhašen a dále se nerozšířil. Dne 1. srpna t.r. odstěhoval se do Deblína dosavadní zdejší řídící učitel Frant. Váp na nové působiště. Působil zde 7 roků. Správce školy zatímně převzal zdejší def. uč. Boh. Vařílek. Desáté výročí naší samostatnosti oslaveno bylo způsobem důstojným. Před slavnosti stanovila a provedla místí těl. jednota Sokol a škola pod protektorátem* obecní rady. V předvečer 28. října uspořádán  po vesnici za účasti všeho místního obyvatelstva pestrý lampiónový průvod s hudbou.  V průvodu neseny české národní prapory, jubilejní lampiony s podobiznami našich národních velikánů Husa, Žižky, Havlíčka, Fugnera, Tyrše, Masaryka ( asi  120 )  a svět. pochodně. Průvod ukončen u pomníku padlých vojínů, jimž věnována byla vzpomínka. Po průvodu konala se jubilejní školní besídka. 28.října dopoledne konána pak oslava pro dospělé.  O 6. hodině ráno  „Budíček“  hudby pana kapelníka Rovenského z Radoškova, o 10.hod. koncert na návsi u Lípy svobody. Po koncertu přednáška pro dospělé upr. školy a Jos. Šebka ml.  Pak za zvuků státní  hymny  vztyčena státní vlajka, žákyně Antonie Křístelová z III.tř. přednesla báseň „Naší vlajce“. O významu státní vlajky a jejich barev promluvil k mládeží místní učitel Jan Fic. Na památku desátého výročí naší  samostatnosti zasadila školní mládež na návsi  „Jubilejní lípu“. Státními hymnami pak slavnost ukončila. Večer  pak sehrál dramat. odbor místní jednoty „Sokol“ drama ze světové války „Jidáš neb odplata za zradu“.

2. prosince 1928 konaly se volby do okresního a volby do zemského zastupitelstva. Výsledek v naší obci jevil se takto:

Do okres. zastupitelstva: Součet voličů k volbě oprávněných a to mužů 164 žen 183 celkem 347 volby se skutečně zúčastnili 157 mužů 176 žen celkem 333. Odevzdáno celkem 332 platných hlasů, z nichž připadá na kand. listinu strany:

1.         Čs. nár. socialistická                 83 hlasů

2.         Čs.soc.dem..děl.                        64 hlasů

3.         Komunistické                             8 hlasů

4.         Čs. lidové                                  52 hlasů

5.         Čs. národ. demokr.                      1 hlas

6          Čs.republik.zeměděl.              103 hlasů

7          Čs.živnost.obch.středost.          20 hlasů

Do  zemského zastupitelstva:

1.         Sdruž.katol.zeměd. a domk.      2

2.         Čs.soc.dem.                               65

3.         Čs.republikánská                       109

4.         Komunist.                                  8

5.         Čs.lidová                                   48

6.         Čs.živnost.středostav.               23

7.         Čs.nár.socialist.                        76

Od tohoto dne užívá se nových  názvů, místo okres. politická správa – okres. úřad, Zemská správa politická – zemský úřad.

Do okres. zastupitelstva za str.čs.nár.social. zvolen zdejší rodák, nyní říd. uč. v Maršově Josef  Giluer. Podzim tohoto roku byl velmi příznivý, teplý. Obilí i brambor urodilo se hojně a vše řádně bez nehod sklizeno. Ceny plodin (jaro 1928) Pšenice 215-220,- Kč, žito 215-219,- ječmen 210-214,-Kč, ovsa 170-175,-Kč, hrách 285-295,-Kč,  jetel. semeno červen 900 –1000,- Kč, jetel. sem.žlut. 870-1025,-Kč, brambory 30,-Kč za 1q. Ceny na podzim s nepatrnými změnami asi tytéž.

V tomto roce dostavěny byly domky při silnici k Deblínu  Fr. Fice č. 133, Fr. Škrabalové č. 134, Frant. Kerbra č. 135, Tomáše Jeřábka č. 136, Frant. Valy č. 137, Frant. Chlumského č.138 a domek č. 132 Frant. Rotha nestaře při cestě na Žleb.
 

Rok 1929

Dne 19. února t.r. na Škaredou středu (Popelec) i 10 3/4 hod v noci vypukl v domě čís. 11 u Mikšů  (Krábků) z nezjištěné příčiny oheň.  Hořela na dvoře a samotě stojící kolna. K požáru dostavili se ihned hasiči, kteří v hostinci odbývali ještě dozvuky „Ostatků“. Nemohli použíti stříkačky pro veliký mráz, neb by jim byla voda v hadicích zamrzla. Na střechách byla 40-50 cm vysoká vrstva sněhu. Bylo nápadné, že ze střechy obytného stavení leje voda. Proto prorazili  hasiči cementovými taškami krytou střechu, z půdy vyrazil oheň a celá  půda už byla v plamenech. Hned vnikly přítomní hasiči dovnitř, aby zachránili, uvnitř spící obyvatele, dobytek a zařízení. V kuchyni spala stará majitelka Mikšová se svým choromyslným synem Josefem. Synovec majitelky Jan Vildomec (syn Karla Vildomce), který zde též bydlil se svou ženou, odejel 13.2.ráno za náležitostmi do Brna. Jeho žena Julie roz. Vildomcová z čís. 1 spala této noci u své  matky (sestry) v čís. 1. Štěstí bylo, že napadeno všude tolik sněhu, který chránil četné doškové střechy v té části vesnice, jinak vyhořela celá část vesnice až k silnici, neboť vál severní vítr, tedy směrem do vesnice, a pak že byli ještě hasiči v hostinci, neboť většina obyvatelstva po bláznivých ostatkových  nocích prohýřených už tvrdě vyspávala. Takže by hrozilo staré majitelce, výměnkářce i  synovi jisté udušení a upálení. Jako podezřelé ze žhářství byly odvedeny do vyšetřovací vazby sestry Julie Vildomcová  (žena Jana Vildomce) a Marie Vildomcová (žena Adolfa Vildomce) obě roz. Vilnerovy z  čís. 1. Pro nedostatek důkazů pak  z vazby propuštěny. Letošní zima dosáhla v tuhosti a množství sněhu rekordu, který ani nejstarší pamětníci v obci nepamatují. Začátkem prosince min.r. napadlo 1m místy i více sněhu, který potrval až do koce března. Největší mrazy byly 3.2. a 10.2.29, které dosáhly zde  -32oC.

Mnoho zvěře i ptactva zimou, mrazy a hladem zahynulo. Obyvatelé, kteří se  náležitě nezásobili dřevem vystáli zimy. Autobusová doprava ve zdejším kraji zvázla. V dopravě železniční způsobil sníh pravou kalamitu. Místnosti školní nebylo možno náležitě vytopiti, odevšad hlášen nedostatek topiva, proto nařídilo min. šk. a nár. osvěty, aby bylo v II. polovině února vyučování na všech školách zastaveno. Ve zdejší škole vytopily se místnosti  nejvýše 7-9oC. V dubnu konaly se volby členů do míst. škol. rady. Předsedou zvolen Frant. Kratochvíl čís. 14, místopředs. Jan Suchomel, jako zást. Pánova p Jan Veleba. Dne 4.července k večeru kolem 7.hodiny řádila ve střední Evropě velká větrná smršť, spojena s velikou bouří. Přihnal od sev.záp. a natropila v Čechách  (nejvíce u Pardubic a na Moravě) od Třebíče k Brnu, hrozné spousty. Odnesla střechy domů, přelámala i silné mohutné stromy. Celé plochy lesů  a sady zničeny, stromy z 60% místy i více přelámány, jako stébla slámy a pohled na takovou krajinu byl bolestný. V naší vesnici nezpůsobila celkem tolik škody. Odnesl to akát u kostela  u zakristie, který byl vyvrácen, p.Karlu Kavlíkovi, který právě opravoval domek č. 107 odnesla a rozbila vichřice křidlici právě pokryté střechy, povalila lidi, kteří byli právě venku, a asi 80 okenních tabulí bylo rozbito. Důkladněji řádila pak v polích, kde přenášela celé panáky obilí i  snopy, přes několik polí daleko (žně  byly  letos hodně brzy). V Čechách  v okolí Pardubic a v již.Čechách řádila nejvíce. (Na Šumavě za 2 dni po bouři bylo ještě  na 70 cm vysoko krup). U Veveří stará lípová alej byla úplně zničena, rovněž v Náměšti nad Osl. zničeny staré památné lípy. Mohutná lípa u  sochy sv. Jana u Tišnova při silnici byla v polovině kmene zlomena, jako titěrné stéblo. Při vypsaném konkurzu na místo říd. učitele  při zdejší škole byly podány 3 žádosti (Frant. Mazánková uč. z Deblína, Boh. Vařílek zdejší uč. a Fr. Janoušek  uč. z Hlubokého. Místo obdržela jako nejstarší  Frant. Mazánková a 15.srpna nastupuje zde jako def. říd.  učitelka.

Volby do národního shromáždění:

Volby do senátu: Voličů k volbě oprávněných: mužů 152, žen 172 celkem 324. Volby se skutečně zúčastnilo 149 mužů, 162 žen, celkem 311. Z toho bylo  odevzdáno polit. stranám hlasů:

Komunistické 1, čs.národ. social.  63,  soc.demokr. 70, lidové 80, republikánské 85, čs. živnost.středostav.11, němec. nár. 1, Předsedou voleb. komise p. Jan Šebek místopřed. Jan Suchomel. Zástupcem dohl. úřadu Jan Třeštík starosta. Volby do poslanecké sněmovny:

Voličů k volbě práv. 173 mužů a 203 žen, celkem 376. Volby se obci zúčastnilo: 168 mužů, 195 žen, 363 celkem. Za neplatné prohlášeny  dva lístky. Celkem, odevzdáno 361 plat. hlasů, z nichž připadá na stranu: komunistickou 1, čs. nár. soc. 75, soc. dem. 74, ligy proti váz. kand. listinám (fašisti) 3, lidovou 88, republikánskou 102, živnost.ost.obchod.středostav. 18, celkem, 361 hlasů. Předsedou Josef Svoboda, místopř. Ant. Kerbr, zástup. dohled úřadu uč. Boh. Vařílek.

22.2.1930 pořádala místní jednota Sokol první dosud v obci maškarní ples. Zima 1929/30 byla velice mírná. Před vánocemi napadlo něco sněhu, koncem ledna roztál a už žádny nenapadl.
 

Rok 1930

Jaro proto dostavilo se velice brzy. V březnu stavěny byly sloupy  elektrického vedení ve vesnici, v dubnu  dokončeny práce s elektrizaci a 2. května zazářilo ponejprv v obci elektrické světlo. Instalační práce v bytech prováděny byly během zimy montéry firmy Transforma z Olomouce a montéry západomoravských elektráren. Koncem května 27.5. prováděno bylo v celém, státě sčítání zemědělských a živnostenských závodů. Práce ve zdejší obci (sčítání) prováděl během června mást. Uč. Boh, Vařlílek. Dne 19. Června 1930 zemřela v zemské nemocnici  v Brně po kratší nemoci zdejší porodní asistentka Josefa Vařílková, která po 24 roků ve zdejší obci působila. Byla „vesnickým doktorem“ a velká účast na jejím pohřbu na místním hřbitově dne 22.6.30 svědčila o její svědomitosti a oblibě nejen v místí obci, ale i v okolí. Čest její památce! V říjnu 1930 bylo sčítání obyvatel v celém  státě. Počet obyvatel v naší obci r. 1930 je 774  (o 10 méně než při  posled. sčítání r. 1920) - Oslavu 28 října 1930 provedla školní mládež za spoluúčasti místních korporací. Zima začíná velmi brzy. Již ze 27 na 28. října 30 napadlo hojně sněhu. Jinač významnějších událostí už do koce roku nebylo.

Virtuální prohlídka obce Svatoslav

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Potraviny Svatoslav

Provozní doba:

Pondělí - pátek 7.00 - 16.00 hod

Sobota               7.30 - 14.00 hod

Neděle               8.00 - 14.00 hod

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
slabý déšť 9 °C 2 °C
pondělí 22. 4. jasno 12/1 °C
úterý 23. 4. déšť 11/3 °C

Svátek

Svátek má Alexandra

Jak si zařídit