Menu
Obec Svatoslav
Svatoslav

Roky 1973 - 1976

Rok 1973

Již první neděle lednová přinesla žal rodině Kopřivové z.č.p. 42. Asi po 10 hodině dne 7. ledna Josef Kopřiva navážel koňmi do kravína siláž pro dobytek a bočnice vozu ho přimáčkla ke zdi tak, že mu byla rozdrcena hlava a 56letý kočí byl na místě mrtev. První sníh této zimy napadl až 20. ledna Bylo ho málo a koncem února až sněhu nebylo. Také mrazy neklesly pod –50.  Většinou se teploty pohybovaly okolo nuly. Březen a duben  byly chladné, s častými srážkami, zejména do květů jabloní dlouho pršelo. Jarní polní práce díky dobré mechanizaci měly dobrý průběh. Drobné deštivé přeháňky trvaly až do 10. srpna. Byla ztížena sklizeň píce a ohroženy žňové práce. Avšak po 10. srpnu, kdy byla veliká bouře, se počasí zlepšilo a zbytek žní probíhal za pěkného slunného počasí, které trvalo celý podzim. Podzimní práce probíhaly za suchého počasí, spad vody byl hluboko pod normál, opět se projevuje nedostatek vody ve studnách, v horním konci obce a lidé jsou nuceni studny prohlubovat. Dne 13. října překvapil první mráz –5o družstevníky pří sklizni brambor. O měsíc později zamrzlo již trvale a 30.listopadu bylo 18o mrazu a na mnohých místech až 22o. Také sníh napadl brzy. Asi týden před vánocemi se náhle oteplilo, sníh roztál. Na Štědrý den bylo slunečno +10o, V objektu JZD byla postavena  nákladem  777 000 Kč kolna, pro uskladnění 70 vagónů obilí. Bylo dosaženo těchto ha výnosů: pšenice ozimá 41,6 q, ječmen jarní  38q, oves  a směsky 36,8 q, brambory 209 q. V akci „Z“ byla prodloužena kanalizační síť k objektu JZD a u rybníka nákladem 60 000,- Kč a byla provedena generální oprava velkého rybníka, nákladem 156 000,- Kč. Občany bylo odpracováno na těchto akcích celkem 4 000 brigádnických hodin. Rybník byl odbahněn a hráze s bočními stěnami vybetonovány položeny panely, dno bylo vyštěrkováno . Okolí rybníka bylo upravena a zaseta tráva. Vznikla pěkná pláž. Na hřišti byla postavena železná brána a část hřiště oplocena. Z kulturních akcí celostátního významu byla oslava 25. výročí února 1948, oslava 1. máje v Deblíně, oslavy MDŽ v mateřské školce, oslavy 28. výročí osvobození ČSSR. K mezinárodnímu dnu dětí byl uspořádán dětský karneval a oslavy VŘSR. Ke změnám dochází u učitelů na zdejší národní škole. Koncem června odchází do důchodu ředitel školy Vladislav Šebek, učitel Jiří Habarta po 1 roce je přeložen na ZDŠ Deblín. Na místo ředitele národní školy ve Svatoslavi nastupuje Ludmila Cvrkalová a jako učitelka Květoslava Danielová z Maršova. Opět po pěti letech je obnovena činnost pionýrské organizace. V prosinci je ustaven Sbor  pro občanské záležitosti, jeho  předsedkyní  je Ludmila Kučerová č.p. 139. V roce 1973 se narodilo 12 dětí a zemřelo 7 občanů. V místní pobočce Státní banky je uloženo koncem roku 4 223 111 Kč na 177 knížkách úrokových a 261 výherních. Průměrný vklad na 1 knížku činí 9 650 Kč  a na 1 obyvatele v obci 7 680 Kč.

Rok 1974

Prvé dny nového roku, plné vzájemného přání radosti, spokojenosti a pracovních úspěchů. Co přinese příštích 365 dnů? Pro někoho radost, štěstí, pro jiného bolest, zklamání. Takový však je život. Leden:  Prvé dny jsou teplotně nadnormální . Denní +5 až 7oC, noční +2 až 3oC. Je beze sněhu. Dnem 14. začalo mrznout, mrholení s narůstající jinovatkou.To vyvrcholilo ve dnech 17. a 18., když veliká tíha mrznoucího ledu  přetrhala dráty elektrického vedení  a naše obce byla po 3 dny bez světla a motorického pohonu. Jak dlouhá doby se nám toto zdálo, když po 3 večery jsme rozsvěcovali svíčky, nosili vodu od veřejných studní a byli bez novodobé kultury televize. I telefonní spojení z naší obce bylo po 10 dnů přerušeno. Větší škody však  byly na polámaných  ovocných stromech a lesních porostech. Jen v katastru místních lesů JZD, bylo potřeba zpracovat přes 250 plnometrů dřeva. Únor: 5-ho zemřel náš občan, dlouholetý funkcionář KSČ a NF, bývalý předseda MNV s. Fantišek Kerber ve věku 71 let. Rozmar teplého počasí je i v tomto měsíci. Denní 18 až 10oC – noční +3-5o. 27-ho zemřela náhle postižena mrtvicí občanka Františka Strániková ve věku 78 let. Usnesením vlády ČSSR nařízeno provést povinné očkování proti tetanu všech osob od 25 roků výše. V naší obci bylo prvé očkování provedeno dne 27. Ke konci měsíce je počasí tak příznivé, že místní JZD započalo se setím obilovin. Březen: Teplé, velmi suché počasí je i v tomto měsíci. Koncem druhé dekády již drobní pěstitelé – zahrádkáři  sází ranné brambory. Zprávy v tisku uvádějí, že na Jižní Moravě již kvetou meruňky, třešně. Ke konci měsíce jsou již rozkvetlé i v Tišnově. Meteorologické zprávy uvádějí, že takového počasí bylo asi před 200 lety. Dne 29-ho bylo u nás naměřeno 18oC tepla. 27-ho zemřela naše občanka Marie Mikulášková ve věku 92 let. Duben: Až do 13-ho bylo pěkné počasí bez dešťů. To se projevuje jak na polních kulturách, tak i u samotných občanů, protože je nedostatek vody ve studnách. Postižená je hlavně horní  část obce. 11-ho zemřel nynější náš občan s. Jindřich Pokorný ve věku 85 let. Třešně jsou rozkvetlé i u nás. Dne 14-ho nastává ochlazení z poklesem nočních teplot.

-4oC Jsou také časté deštivé přeháňky. Dne 27-ho  byli občané celé republiky informování tiskem, rozhlasem i televizí, že vážně onemocněl prezident republiky, armádní generál s Ludvík Svoboda. MNV pokračuje v plánovaných akcích zvelebování  obce. Je dokončena oprava velkého rybníka a tento je zastaven. I úpravy prostranství z kanalizací se již dokončuje. MNV odkoupil obytný dům  č.p 68 od rodiny Vinšových, kteří se stěhují do Tišnova. Po asanaci tohoto domu má zde býti postavena prodejna. Květen: 1 máj – svátek pracujících byl v naši obci důstojně oslaven. Průvodu přes naši obec se zúčastnilo  asi 180 občanů . Vlastní oslava se konala v Tišnově, kam účastníci  odjeli autobusem. 4-ho měl pohřeb rodák ze Svatoslavi, bytem v Radoškově s František Stráník, který zemřel po těžké nemoci ve věku  55 let.

Chladné  počasí z dešťovými přeháňkami bude míti vliv na časně kvetoucí  stromy. V druhé polovině měsíce provádějí v č. 6 a 49 nadstavby I. patra u svých rodinných domů. Tělovýchovná jednota Sokol a požární sbor za vydatné  pomoci MNV a JZD, budují za spoluúčasti našich občanů na hřišti taneční parket. Současně se provádí zde rekonstrukce elektrického osvětlení a zastřešení pro hudbu a návštěvníky. 15-ho má pohřeb občanka Františka Kratochvílová, která zemřela ve věku 81 let. Červen: Místní JZD odstraňuje obytný dům č. p. 27, aby pak na uvolněném  místě  byly v budoucnu postaveny nové objekty (snad vyvařovna pro občany), které by sloužily celé obci. Rumiště je naváženo za horní konce obce, kde od silnice k Deblínu v místě kde stojí Sedmikův kříž – kolmo na velký rybník se táhne rokle t.z. „Urbánkova zmola“. Snad v minulosti prudké vody vytvořily koryto o délce přes 100 m, šířce 30 m a hloubce 4-5 m. Postupným zasypáváním se spojí dva oddělené hony pole v jeden. 15 a 16-ho oslavuje místní požární sbor 80 let svého založení. Mnoho sousedních požárních sborů se zúčastnilo dne 16-ho požárního cvičení na návsi a pak soutěže na hřišti Sokola. Vyvrcholením oslav byl seskok tří parašutistů ze Svazarmu z Brna, kteří za ztížených podmínek seskočili přímo do vyznačeného místa na hřišti. Za dobré hospodaření i za dobrou práci JZD jedou členové i se svými rodinami na rekreaci do Jugoslávie. Červenec: Asi  jednotýdenní deštivé počasí vyvrcholilo dne 14-ho v neděli večer ve 20 hod. prudkou větrnou smrští, která se přehnala přes horní konce obce. Byly  poškozeny střechy obytných budov, vyvráceny a přelámány ovocné stromy a lesní kultury. Koncem měsíce začínají žně. Srpen: Deštivé počasí narušuje sklizeň obilovin. Lidé však bojují o záchranu zrna. Výnosy jsou nad očekávání dobré. Průměrný výnos:

Pšenice 37,5q – odrůda Winettou na 5 ha průměr 54,7 q, ječmen 48,2q – odrůda Egina na 36 ha průměr 54,2q, oves 49,9q – odrůda Tiger na 26 ha průměr 51q. Za vysoké výnosy obilovin bylo okresu Brno – venkov propůjčeno státní vyznamenání řád práce. 4-ho  měla pohřeb občanka Marie Třeštíková, která zemřela po delší nemoci ve věku 65 let. Svatoslavská pouť se konala dne 11-ho za pěkného počasí. Na hřišti byly pro děti zábavné podniky a dospělí se pobavili v prostorách nově vybudovaného zařízení. V akci Z se provádí kanalizace na Hormím  Žlebě. Děti, mládež i dospělí využívají pěkných slunečných dnů k rekreaci a koupání v nově opraveném rybníku. 27-ho má pohřeb rodák z Deblína nynější náš občan  Ludvík Staněk, který zemřel ve věku 77 let. Září: Naše ZDŠ přivítala v pondělí dne 2-ho děti. Do pěti ročníků chodí 51 žáků do mateřské školy 20 dětí předškolního věku. MNV provádí opravu hřbitova. Jako poslední etapa jsou prováděny vnitřní omítky zdi a tím je i ukončena celá oprava. Konce měsíce se vyznačuje sklizní ovoce, hlavě švestek, kterých se letos urodilo nadměrné množství. Říjen: Prvé dny jsou chladné a deštivé. Místní sběrna Zeleniny Brno vykupuje švestky, které pro velké množství jsou česány a prodávány ne právě ve kvalitním stavu. Nadbytek se projevuje i nedostatkem obalů – beden, takže sklizeň  se protáhla na celý měsíc. Jen z naší obce bylo vykoupeno přes 12 vagónů švestek. Celý výkup byl asi o 2 vagóny větší  nákupem švestek od cizích dodavatelů. 27-ho měl pohřeb náš občan Václav Třeštík, který zemřel ve věku 70 let. Posledním dnem v měsíci bylo ukončeno v našem JZD vybírání brambor. Průměrný výnos byl 209,3q z ha. Listopad: Proměnlivé podzimní počasí je celý měsíc. 29-ho měl pohřeb náš občan Oldřich Borkovec, který zemřel po delší nemoci ve věku 51 let. Z funkce tajemníka MNV odchází ze zdravotních důvodů s. František Kobylka. Novým tajemníkem je zvolen člen rady s. Alois Kerber ml. Prosinec: K radosti dětí napadlo ve druhé dekádě asi 8 cm sněhu, který však potrval asi týden. Vánoce byly beze sněhu a teplé. Dne 27-ho bylo u nás naměřeno 11oC tepla. 30-ho měl pohřeb náš občan rodák  z Borače Zdeněk Uher, který náhle zemřel na srdeční mrtvici ve věku 42 let. Během celého roku byly pořádány jak politické tak i kulturní akce. Místní organizace KSČ, MNV a složky NF v obci organizovali a prováděli  kupř. oslavu MDŽ, výroční osvobození naší obce a vlasti sovětskou armádou, den dětí, oslavu Velké říjnové soc. revoluce a další. Účast občanů na pořádaných akcích byla vždy velmi dobrá. Sbor pro občanské záležitosti při MNV provádí 2x za rok slavnost vítání malých občánků, svoji návštěvou a malým dárkem potěší naše občany, kteří se používají některého svého životního jubilea a také posledním rozloučením nad hrobem se snaží zmírnit bolest pozůstalých. Celkem zemřelo 10 občanů a narodilo se 5 dětí.

Je dopsána kapitola jednoho roku. Do příštího roku, roku 30-ho výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou budeme vstupovat z přáním všeho dobrého, hlavně klidu a míru na celém světě. Sestavil a zapsal  Bohuslav Antl.

Rok 1975

poslední rok páté pětiletky, významný rok 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Všechen náš lid i občané naší obce dokáží svojí prací, že úkoly které jim připadnou čestně splní. Leden: Velmi teplé počasí beze sněhu je i v tomto měsíci. Denní teploty se pohybují 19 až 12oC, noční teplota +2 až 4oC. Dne 18. zemřela naše občanka p. Juránková Anna ve věku 80 let. Ke konci měsíce jsou již na zalesněných stráních rozkvetlé jívy - kočičky. Únor: Teplé počasí z malými dešťovými srážkami pokračuje. Denní teploty až + 15oC nutí včely k vylétávání z úlu. Bylo zaznamenáno  4. února). Ochlazení nastalo až 20., kdy napadlo asi 7 cm sněhu. Noční teploty poklesly na –9oC. Toto  však trvalo 5 dnů a konec února je již beze sněhu s denními teplotami + 8-10oC, noční –3 až 5oC. Dne 28. ve 20 hod. se stal v brněnské teplárně velký výbuch. Zprávy v tisku uvádí, že plameny šlehaly do výšky asi 400 m. Nehledě k materiálové škodě, která je velmi vysoká, protože byla vyřazena určitá část Brna z vytápění jak bytů tak i závodů jsou ztráty i na lidských životech. MNV započal s pracemi na kanalizaci u Valů. Této brigády se zúčastnili svatoslavští myslivci. Březen: Dne 5-ho vyjeli naši družstevníci k setí jařin. Nad polem je slyšet zpěv skřivánka a budky na stromech již zabydleli špačci. Za pěkného počasí byla i oslava MDŽ, kterou místní JZD pořádalo ne 7. pro svoje členky v místním pohostinství. Hlavní oslava byla v neděli dne 9. na které mimo hlavní projev vystoupili  se svým programem  žáci naší školy. Snad nebylo jediné babičky, (která může chodit), maminky, které by se této slavnosti nezúčastnily. Zhoršení počasí nastalo od 15 až do konce měsíce. Sníh střídal déšť ochladilo se, takže bylo nutno přerušit i započaté polní  práce. Velikonoční svátky, které byly na konce měsíce byly chladné, že sníh a déšť  provázely malé i velké mrskáče na pomlázce. Duben: Nastalé chladné počasí s deštivými a sněhovými přeháňkami  je po celý měsíc. 11. a 12-ho. padal sníh denní teploty -6 oC. noční teploty -7 oC. Místní JZD využívá každého příznivého dne k polním pracem. Dne 27. zasedá v Praze ÚV KSČ. Mimo jiných úkolů, projednává a navrhuje úpravu všech důchodů k 1.1.1976. Je to další důkaz naší strany, že jen v socialismu  je postaráno a zabezpečeno stáří, invalidita našich občanů. Dne 25. se v Brně koná velká oslava 30. výročí osvobození. Městu je propůjčen řád republiky, který předal osobně generální tajemník KSČ s. Dr. Husák. Květen: Ráno 1. máje bylo deštivé. I přes toto nepříznivé počasí vyslechlo projev s. předsedkyně MNV na náměstí velké množství občanů, kteří  pak odjeli na společné  oslavy do Tišnova. Dne 4-ho zemřela nejstarší občanka naší obce p. Koudelková Josefa ve věku 97 let. Již i naše obec se připravuje na slavnost 30. výročí osvobození Sovětskou armádou. MNV, KSČ  i všechny masové složky NF mají projednám a  zajištěn plán oslav. Domy jsou vyzdobeny československými a sovětskými vlajkami. Je očekávána i delegace sovětských vojáků  8-ho , předvečer osvobození naší obce. Lampiónový průvod, který měl zahájit tyto oslavy musel být odvolán. Již v odpoledních hodinách se přehnala přes obec bouře s deštěm, který trval až do nočních hodin. 9.květen. vstáváme ráno do zamračené oblohy provázené dešťovými přeháňkami. To však nemůže odradit naše občany a funkcionáře MNV, KSČ a ostatních organizací NF, aby se sešli v 10 hod. dopoledne ke slavnostnímu shromáždění. Chvíle očekávání a již vítáme sovětské hosty. Jsou to Praporčík Živatinič Alexandr a vojín Andrejev Nikolaj. Na naše požádání se zapisují do kroniky obce a  po krátkém seznámení na MNV vzácná delegace v doprovodu zástupců obce a masových složek dochází k pomníku padlých místních občanů v I. a II. světové válce, kde pokládají věnce. Dále je navštíven místní hřbitov, kde se poklonili památce sovětského partyzána a kde také položili kytici rudých růží. To již na návsi byli shromážděni místní občané, kteří sledovali akt zasazení lípy československo – sovětského přátelství na počest 30. výročí osvobození naší obce slavnou sovětskou armádou. Odpolední pořad slavností se konal na návsi. Dechová hudba z Deblína vyhrávala veliké většině shromážděným občanům. Po zahájení oslav předsedou NF pronesl hlavní projev zástupce OV KSČ. Potom ve velmi pěkném pořadu vystoupili žáci místní mateřské a základní devítileté školy, kteří  se svými učiteli  předvedli pořad básní, zpěvů a tanečků. Při této velké oslavě složili místní pionýři svůj slib  a vázání rudých šátků provedli sovětští  hosté. Někteří naši občané k tomuto slavnému výročí byli vyznamenáni za svoji práci ve straně KSČ a lidosprávě medailemi a diplomy. Na závěr slavností schválili všichni účastníci pozdravnou rezoluci na sovětský konzulát v Brně. Družná a přátelská zábava potom pokračovala při pěkné hudbě v místním pohostinství.

Pro vážný zdravotní stav prezidenta Ludvíka Svobody, trvající déle  než rok  a znemožňující mu návrat k výkonu funkce hlavy státu, doporučil 27. ústřední výbor Komunistické strany Československa Federálnímu shromáždění schválit  návrh ústavního zákona a doporučit ústřednímu výboru NF jako společného kandidáta do funkce presidenta ČSSR generálního tajemníka ÚV KSČ soudruha Gustava Husáka. Poslanci obou našich sněmoven den 29. května t.r. v historickém Vladislavském sále zvolili na příští pětileté období soudruha Gustava Husáka prezidentem Československé socialistické republiky. Jeho dosavadní činnost, vědomostí, schopností i charakterové vlastnosti jsou zárukou, že velkolepé dílo socialistické výstavby bude úspěšně pokračovat k všestrannému  rozkvětu naší socialistické vlasti. Konec měsíce byl chladný a deštivý. Červen: Protože i začátek měsíce  byl deštivý a chladný, byla oslava mezinárodního dne dětí provedena s oslavou  20 let trvání místní organizace ČČK v sobotu 7. Průvodem dětí, členů ČČK  i občanů z náměstí  na hřiště Sokola byla slavnost zahájena. V historii od založení ČČK po dnešek promluvil předseda místní org., který pak s předsedkyní MNV předali zasloužilým členům čestná uznání. Ukázky spartakiádních skladem předvedli žáci místní školy. Žáci mateřské školy svým pěkným pořadem též plně zaujali účastníky oslav. Veliký  zájem dětí byl soustředěn o zbraně, polní telefon a dva padáky, které na hřišti  předváděli členové místního svazarmu. Místní organizace svazu žen potom všechny děti podělili pěkným pohoštěním. Pro nemoc i odchodem do důchodu vedoucího prodejny potravin p. Suchomela, je prodejna uzavřena, aby po její opravě mohla znovu dokončení výstavby nové prodejny (zahájení má býti provedeno v roce 1976 a ukončení 1977) sloužit  našim občanům. Proto dne 10. přijela do obce pojízdná prodejna, která má denně zásobovat naší obec. Dne 17. zemřela naše občanka p. Amálie Nečasová ve věku 86 let. Pěkné slunné počasí provází naše členy JZD, kteří v počtu 36 odjíždí na rekreaci do Rumunska. I místní rekreace hlavně koupání dětí i dospělých je v pěkném prostředí rybníka. Denní teploty dosahují až 30oC – noční 10-22oC. Poslední červnovou sobotu  a neděli vyvrcholila Čs. spartakiáda 1975 v Praze. Plný rok trvaly intenzivní spartakiádní přípravy v celé republice, ve velkých městech stejně jako v odlehlých dědinách. Připravovali se mladí i starší cvičenci a cvičitelé, prodchnutí společnou tužbou demonstrovat před celým světem jednotu všeho lidu při jeho nadšeném budovatelském úsilí. Týden se stala Praha domovem statisíců účastníků a hostů spartakiády, která našla ohlas snad v každé české a slovenské rodině. Nákladem asi 15 000 Kč je dokončen taneční parket na hřišti sokola položením kameninové hmoty. Na jeho vybudování se podílely peněžními částkami některé masové složky v obci. Červenec: Začátek měsíce  se vyznačuje  pěkným letním počasím. Denní teploty 30oC noční 19oC. V akci 30 let osvobození  naší vlasti pořádal místní požární sbor ve dnech 12. a 13.  požárnické dny spojené se soutěžním cvičením, kterého se zúčastnilo 7 požárních sborů. Téměř tři roky připravovali sovětští a američtí inženýři, vědci a kosmonauti  kosmický projekt Elas (experimentální let Apola a Sojuz). Dne 16.  se stal  náplní letu. Dvě kosmické lodi z posádkami dvou sovětských a tří amerických kosmonautů  startovali z různých míst na zemi, aby se během letu přiblížily, spojily a vytvořili první mezinárodní kosmický  komplex Sojuz – Apolo. Dne 20. provedl MNV asanaci vykoupeného domu č. 62 pro p. Vinšovi. Dne 30 byla svolána do hlavního města Finska – Helsinek konference nejvyšších představitelů 35 zemí, aby jednala o evropské bezpečnosti a spolupráci a k zajištění trvalého míru v Evropě na celém světě. Československou delegaci  vedl generální tajemník ÚV KSČ a prezident ČSSR Gustav Husák. Posledním dnem v měsíci byly zahájeny v našem sloučeném JZD žně. Srpen: Pěkné  počasí, které  letos převládalo, umožnilo tak ukončení žňových prací dne 11. Bylo nasazeno celkem 7 kombajnů, z toho 3 vlastní. Průměrné výnosy: Pšenice 38,95 q z 220 ha. Nejvyšší výnos dala odrůda: Mironovská 44q z ha, Winettou 47,6q z ha, Ječmen 44,12q z 168 ha nejvyšší výnos dala odrůda: Elgina 46q, Trumph 44q a kříženec HE593 – 46,6q., oves 42,1q z 45 ha největší výnos dala odrůda Tiger 44,1q z ha. Na státní nákup bylo dodáno 2 000q pšenice, 3000q ječmene slad, 1400q osiva  a 500q obilovin nad st. Plán. Dne 11 v 10,20 hod. se rozezvučely sirény. 7 požárních sborů, které přijížděly do objektu místního JZD k požáru skladované slámy. Technická závada na výfukové řezačce způsobila tento požár ve kterém shořelo 2 226q slámy se škodou asi 80 000 Kč. Dne 18. započal znovu prodej potravin v opravené prodejně Jednoty (u Suchomelů). Prozatímním vedoucím je p. Adamec z Deblína. Tím skončil prodej pojízdné prodejny. Zůstává však i nadále páteční prodej masa u pojízdné prodejny. Do konce měsíce je počasí teplé s občasnými dešťovými přeháňkami. Září: Zahájení nového školního roku na místní  základní devítileté škole se účastnili  mimo rodičů dětí zástupci MNV, kteří spolu s ředitelkou školy s.Cvrkalovou  a učitelem s. Cvrkalem přivítali prvňáčky i ostatní děti do vyzdobených tříd. První ročník navštěvuje 1 dívka a 5 chlapců, druhý ročník navštěvují 2 dívky a 3 chlapci, třetí ročník navštěvují 4 dívky a 5 chlapců, čtvrtý ročník navštěvují 2 dívky a 4 chlapci a pátý ročník  navštěvuje 1 dívka a 4 chlapci. Do 6 až 9 ročníku do Deblína dojíždí celkem 36 školáků. V místní mateřské školce, kterou vede s. Třeštíková je 25 dětí ve stáří do 3 let do předškolního  roku. 6. a 7 . se konaly v Brně dožínky české socialistické republiky, kterých se zúčastnila vládní a stranická delegace v čele s presidentem a generálním tajemníkem KSČ s.  Husákem. Z našeho JZD se zúčastnilo asi 50 družstevníků. Kolektiv dojiček soutěžících o titul brigáda soc. práce předala do rukou s Husákovi velmi hodnotný socialistický závazek, že překročí plán dodávek mléka stanovený pro naše JZD o 100 000 lit., čímž docílí průměrné dojivosti 3 280 lit. na 1 dojnici za rok. 13-ho zemřela po dlouhé a těžké nemoci občanka p. Alžběta Valová ve věku 67 let. Celý měsíc  byl teplý, slunečný bez deště. Říjen: Tento podzimní měsíc přál pěkným počasím našim družstevníkům v jejich pracích. Při sklizni brambor bylo použito  kombajnů na ploše 45 ha s průměr. výnosem 198 q/ha, kukuřice na siláž byla sklízena z 45 ha výnos 419q/ha. Zaseto bylo 210 ha pšenice a 5  ha žita na zelené krmení. Listopad: Nepříjemným chladným  počasím započal měsíc. V denním tisku byla otištěna  zpráva, že den 10 se Znojemsko rozloučilo se zasloužilým učitelem, nositelem vyznamenání za vynikající práci Františkem Vildomcem, který zemřel v Boskovštejně ve věku 97 let. Ve svém domě měl muzeum archeologických  vykopávek z celé oblasti jihozápadní Moravy. Byl autorem mnoha vědeckých článků a objevitelem moderní cesty sondážních průzkumů pravěkých sídlišť. Tuto zprávu uvádím zde proto, že tento významný člověk byl svatoslavským rodákem. V naší obci žije jeho synovec p. Adolf Vildomec z č. 1. Dne 21 napadlo asi 15 cm. sněhu, který nízkými denními teplotami –3 až 5oC a nočními až do-15oC se udržel do konce měsíce.  Prosinec 5-ho zemřela paní Anežka Fialová ve věku 86 let, která  žila u svojí dcery p. Josefy Sekaninové č. 155. Počasí během měsíce bylo nestálé. 17-ho  napadlo asi 20 cm sněhu, který se i když v menším množství udržel do konce roku. Teploty se pohybovaly od –5 do –12oC noční a denní od +4 do –2oC.  Závěr: Je dopsán jeden rok – rok  30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, poslední rok páté pětiletky. Za tuto dobu se v celém našem státě významně zvedla životní úroveň  všeho lidu. Příklady máme i v naší obci. V tomto roce byly dostavěny 2 rod. domy občanů Pavla Kratochvíla ( na zahradě p.č. 15) a Miloslava Slámy (na místě bývalé usedlosti p.č. 32). Přestavby svých rodinných domů provedli občané Frant. Sedmík p.č. 53 a Jiří Šebek p.č. 26. Občanská vybavenost  rod. domů  i sociální poměry v naší obci jsou na vysoké úrovni. Televizor, chladnička nebo pračka je téměř v každé domácnosti. Vlastníkem osobních automobilů je 65 rodin a v místní pobočce spořitelny mají naši občané uloženo 4 290 000 Kč. Je to důkaz pracovitosti našich občanů. Za rok zemřelo 5 občanů – všechny ženy. Narodilo se 8 dětí –5 chlapců a 3 děvčátka.

Rok 1976

Píšeme rok 1976. Významná pro náš socialistický stát tím, že začínáme šestou pětiletku, která má pro všechen náš lid zajistit  ještě větší životní i kulturní úroveň. Dalším významným obdobím bude XV sjezd KSČ, oslavy 55. výročí založení KSČ a volby do lidosprávy všech stupňů . Leden: do první poloviny ledna bylo teplo. Počasí: Denní teploty +6oC, noční okolo 0. V noci na 3-ho  se přehnal přes celé území naší republiky silná vichřice – orkán, která i v naší obci způsobila škody na krytinách domů. Velké škody byly způsobeny na lesních kulturách. Od 27-ho  nastaly holomrazy z poklesem nočních teplot na –12oC a denní na –4 až 6oC. Únor:  dne 4-ho zemřela naše občanka p. Fišáková Marie ve věku 80 let. Ve druhé dekádě napadlo asi 30 cm  sněhu. Dne 13-ho byla provedena slučovací schůze JZD, které  tak  rozšířilo  již dřívější seskupení obcí Deblín, Lažánky, Maršov, Braníškov, Úsuší- Čížky a Nelepeč-Žernůvka. Celková výměra zemědělská bude tak činit 2 780 ha. Středisko řízení bude v Deblíně a do čela byl jmenován náš občan, dosavadní  předseda JZD Svatoslav  - Přibyslavice Ing. s. Kučera Jaroslav. Dne 16-ho zemřela naše občanka p. Mikešová Anděla ve věku 74 let. Ke konci měsíce nastalo oteplení při kterém sníh pomalu roztál. Březen: Tento měsíc je bez zvláštních událostí. Za zmínku snad stojí napsat o počasí, které mělo takový průběh: Od 4-ho do 17-ho bylo beze sněhu a teploty se pohybovaly noční od –8 do –12oC. Denní do – 2 do –4oC. V noci ze 17-ho na 18-ho napadlo asi 30 cm sněhu, který potrval do 24-ho. V tomto období byly noční teploty až –10oC a denní okolo 0. Koncem měsíce se oteplilo, takže místní JZD započalo dne 31-ho se setím jařin. Z kulturních událostí byly to oslavy MDŽ. Duben: V první dekádě bylo celkem pěkné teplé počasí. Denní teploty +18oC noční +8oC. Velikou událostí v našem státě byl  XV sjezd Komunistické strany Československa. Jeho zahájení  ve slavnostně vyzdobeném paláci Julia Fučíka v Praze dne 12-ho se zúčastnilo 1215 delegátů zastupujících 1382 860 členů a kandidátů KSČ a dále delegáti s hlasem poradním. Sjezdu se zúčastnilo též velké množství zahraničních delegátů komunistických a dělnických stran. Zpráva o činnosti strany a vývoji společnosti od XIV. sjezdu KSČ a další úkoly strany přednesl generální tajemník ÚV KSČ s Husák. Ve svém obsáhlém referátu se zabýval výsledky kterých bylo dosaženo od XIV sjezdu, které přesvědčivě prokazují, že jdeme správnou cestou. V programu  na příští léta uvedl s. Husák, že tento stavíme na pevných mezinárodních základech na nerozborném přátelství a spojenectví  se Sovětským svazem. Je to program dalšího rozmachu naší drahé vlasti a rostoucího blahobytu a štěstí našich občanů. Pětidenní rokování bylo zakončeno volbou ÚV KSČ do jehož čela byl znovu zvolen generální tajemník s Gustav Husák. V poslední dekádě  se velmi ochladilo. 23-ho padal sníh a teploty poklesly na +4 až +6oC denní a –1 až –3oCnoční. Květen: Májové oslavy byly slavnostně provedeny i v naší obci. Tradičního prvomájového průvodu se zúčastnilo asi 140 občanů. Také oslava osvobození naší obce i vlasti sovětskou armádou byla důstojně provedena. 22-ho zemřel náš občan p. Krézek Karel ve věku 86 let. Červen: Vhodnými nedělními relacemi v místním rozhlase, které připravuje učitel  místní školy s. Cvrkal, bylo vzpomenuto zakládajícími členy strany z naší obce založení KSČ v roce 1945  u nás a výročí 55 let založení KSČ v našem státě. Dne 13-ho měl v naší obci pohřeb náš rodák p. Vít František bytem v Maršově. Zemřel náhle ve věku 46 let. Teplé avšak suché počasí je v tomto měsíci od 6-ho z denními teplotami až 31oC denní a 18oC noční. Červenec: 3-ho zemřel občan Christ Václav – 69 let. Velmi teplé počasí bez deště se projevuje na polních kulturách, ovoci zahradách i zahrádkách. Úbytkem vody jsou ohroženy i studny místních občanů. JZD provádí pomoci členů požár. sborů místní stříkačkou zavlažování pozemků tam, kde je pro toto v dosahu voda. I místní občané ráno i večer svými dopravními prostředky vozí vodu do svých  zahrádek na zalévání stromů i zeleniny z místního rybníka. 9-ho zemřela občanka p. Vildomcová Matylda (ze mlýna) ve věku 80 let. První menší dešťová přeháňka byla rána v 5 hod. dne 14-ho. 21-ho zemřel náš občan p. Šebek Josef č. 23 ve věku 79 let. Oblačné počasí ve dnech 23 – 25-ho bylo provázeno menšími dešťovými srážkami, které  však nemohly ovlivnit stále trvající sucho. 27-ho zahájilo místní sloučené JZD žně. Srpen: Sucho a průměrné teploty +28oC denní a +18oC noční trvaly celý měsíc, takže žňové práce velmi dobře pokračovaly. Obilovinami bylo oseto celkem 1363 ha. Sucho ovlivnilo i celkové výnosy. Průměrný výnos pšenice byl 27,09q  z ha, ječmene 26,28q z ha, oves 18,55q z ha a hrachu 14,60q z ha. Pro sklizeň  bylo nasazeno 16 kombajnů a dne 13-ho byly žně ukončeny. Tradiční svatoslavská pouť se konala dne 15-ho  v neděli. Taneční veselice se konala ve dnech 13, 14 a 15-ho na vybudovaném parketě na hřišti za veliké návštěvy mládeže i dospělých. Pořadatelem byla organizace Sokola  a požárníků. Září: Zahájení školního roku 1976-1977 bylo 1.září. Místní ZDŠ navštěvuje do pěti ročníků 21 chlapců a 9 dívek tj. 6 až 11-ti letých. Do mateřské školky chodí 14 chlapců a 17 dívek ve věku 3-6-ti let. Ředitelkou ZDŠ je s. Cvrkalová a učitelem s. Cvrkal. Učitelkou mateřské školy je s. Třeštíková. Do ZDŠ v Deblíně dojíždí z naší obce 15 chlapců a 20 dívek tj. 11-15-ti letých. Pěkné počasí bylo až do 19-ho. Dne 20 a 21 bylo zataženo s vydatným deštěm. Konce měsíce bylo oblačno s teplotami denní +18oC noční 3-8oC. Ke konci měsíce provedlo místní sloučené JZD sklizeň brambor. I tady dlouho trvající sucho mělo vliv na výnosy. Výměra osázených brambor činila 150 ha. Průměrný výnos asi 150Q z ha. Říjen: Tento měsíc bude ve znamení příprav voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů v našem státě. I v naší obci organizace NF provedly návrh kandidátů, kteří  budou po období 5-ti  roků zastupovat naše občany v MNV a ONV. Dne 1-ho  se konala v místním pohostinství předvolební schůze, na které byli naši občané seznámeni s hodnocením prací v akci Z v minulém volebním období i  s novým volebním programem na léta 1976 –1980. Předseda volební komise pak přestavil kandidáty do MNV, ONV a KNV. Schůzi  obohatilo pěkné vystoupení žáků místní školy, se kterými program připravili manželé učitelé Cvrkalovi. Pěkné teplé a slunečné počasí s občasnými dešťovými srážkami má v této době vliv na růst jedlých hub v našich lesích. Rostou všechny druhy jedlých hub včetně pravých hřibů. Dne 16-ho teplota denní vystoupila na +23oC a noční +14oC. 21-ho zemřel náhle váš občan p. Vildomec Josef č. 38 ve věku 61 let. Je pátek 22. I když je pracovní den, je znát v obci sváteční nálada. Před rodinnými domy i na veřejných prostranstvích je čisto – poklizeno a ve 14 hodin oznamuje místní volební komise místním rozhlasem  zahájení voleb. A již naši občané přicházejí k budově MNV, ve které v pěkně upravených místnostech vítají pionýři první voliče. Do 14 hodin přicházejí volit manifestačně členové ČČK a MO Svazu žen. V 17hod. členové MO KSČ a mladí voliči – svazáci, kteří letos volí poprvé. V sobotu 22 volby pokračují . V 9,30 hod. odvolili v naší obci všichni volič. Ve voličských seznamech bylo zapsáno 366 voličů a pro  kandidáty NF bylo odevzdáno 365 platných hlasů. Zvoleni byli Antl Bohuslav, Dupal Miroslav, Jaroš Frant., Kavlík Jarosl. Kerber Alois, Kolářová Libuše, Kopřiva Josef, Kratochvil Pavel, Kučerová Lud, Menclerová Zdenka, Pokorný Alois, Řepa Zdeněk, Řepa Josef, Sláma Oldřich, Suchomelová  Josefa. Složení  9 členů KSČ, 6 bezpartijních -  7 dělníků, 3 členové JZD, 4 THP a 1 ostatní. Do 35 roků je 7 poslanců nad 35 r. 8 poslanců -  z toho 11 mužů a 4 ženy. Do ONV Brno venkov byl zvolen s Kučera Josef, do KNV s Weigel z Deblína. Dne 29.zemřela naše občanka po těžké nemoci p. Krézková Růžena ve věku 62 let. Konec měsíce byl chladný a deštivý. Denní teploty +8oC, noční +3oC. Listopad: 6-ho se konaly v naší obci oslavy 59 výročí velké soc . revoluce. Večer se sešli na návsi občané, mládež a děti s lampiony, aby po krátkém proslovu k tomuto výročí a státních hymnách se průvodem odebrali po obci, a tak vyjádřili naši úctu k  Sovětskému Svazu. Ve středu 10-ho se konalo ustavující zasedání nově zvoleného MNV. Za účasti zástupců složek NF a zástupců vyšších orgánů ONV a KNV byly provedeny volby. Za předsedu MNV byl zvolen s. Antl Bohuslav, Tajemníkem MNV byl zvolen s. Kerber Alois, členem rady MNV byli zvoleni s. Pokorný Alois, s. Dupal Mirosl., s. Sláma Oldřich. Současně byly zvoleny komise při MNV. 1/ Finanční, 2/ Pro ochranu veřej. pořádku, 3/ Kulturně školská. Tak jak vyjádřili naši občané jednotu a důvěru našim poslancům ve volbách, bude i nadále potřeba jejich vysoká aktivita při plnění volebního programu v naší obci v 6 leté pětiletce. Od poloviny  měsíce je počasí nestálé. Deštivo s denním teplotami +5oC – noční 1-2oC. 20-ho napadlo do rána trochu sněhu, který přes den roztál. Proslovem v místním rozhlase dne    22. bylo vzpomenuto nedožitých 80 let s. Klementa Gottwalda, prvního dělnického presidenta. Tento den začalo znovu sněžit. Teplota denní poklesla na 0oC noční –3oC. Takovéto počasí trvalo až do koce měsíce. Prosinec. I začátek měsíce se projevil nestálým počasím. Občas padal déšť se sněhem, který se hned rozpustil. 6-ho zemřela náhle naše občanka p. Berková Anna ve věku 70 let. K radosti dětí napadlo 10-ho asi 15 cm sněhu, který se při náhlém oteplení dne 17-ho  rozpustil. Denní teploty +7oC, noční  +2oC. Ve vánočních dnech se ochladilo. Až do konce roku se teploty pohybovaly denní do –7oC, noční klesly až na – 15oC. Krajinu pokryl i poprašek sněhu. Pravá zima však ještě nezačala. Je dopsán rok 1976. Zemřelo 10  lidí z toho 5 žen a 5 mužů, narozeno 6 dětí 3 chlapci  a 3 děvčata. K 31.12.76 je v obci trvale přihlášených 546 občanů.

Virtuální prohlídka obce Svatoslav

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Potraviny Svatoslav

Provozní doba:

Pondělí - pátek 7.00 - 16.00 hod

Sobota               7.30 - 14.00 hod

Neděle               8.00 - 14.00 hod

Aktuální počasí

dnes, neděle 25. 2. 2024
zataženo 8 °C 2 °C
pondělí 26. 2. zataženo 10/4 °C
úterý 27. 2. slabý déšť 11/5 °C
středa 28. 2. zataženo 9/6 °C

Svátek

Svátek má Liliana

Jak si zařídit